Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förslag för cykelleden Östbanan – hastigheterna på Österleden kan sjunka

Cykelleden Östbanan planeras gå mellan Hertonäs och Östra centrum i Helsingfors, och i ett senare skede vidare till Östersundom. Cykelleden börjar längs med Mekanikergatan i Hertonäs och planeras gå delvis intill Österleden.

Samtidigt sjunker hastighetsbegränsningen på Österleden i närheten av cykelbanan från 80 km/h till 60 km/h.

Planen finns till påseende på en invånarkväll den 29 november.

Relaterat

Tre bilar står parkerarade på Hulda daghems parkering i mörkret.

De flesta unga har känt sig obekväma på grund av en förare som kör för fort

63 procent av finländarna har någon gång velat be föraren sänka hastigheten. Bland personer i åldern 15–24 meddelar en dryg tiondel att det ofta händer att de vill be föraren sakta ner, vilket är dubbelt så många som bland den övriga befolkningen. Det framkommer i Trafikskyddets nya undersökning.

Två av fem unga meddelade att de känt sig otrygga på grund av förarens körskick, och de flesta unga har också velat be föraren hålla ett större säkerhetsavstånd.

”Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att en del av de unga upprepade gånger befinner sig i en situation där föraren kör fortare än vad som känns tryggt. Kanske hamnar man inte i sådana situationer tillsammans med de vuxna i familjen, utan testandet av gränserna och hastighetsbegränsningarna sker snarare i kompisgänget”, säger Trafikskyddets planerare Hanna Rutila.

En tom, rak gata i Karis. Några gatulampor lyser. Det är tidig morgon, allt går i blått innan solen stiger upp. Vått och grått.

Staden tar itu med Karisvägens trafiksäkerhet – också rondeller diskuteras nu

Allra först åtgärdas vägsträckan strax före bron i Landsbro.

Hastigheten sänks på Vasa motorväg vid bron över Gamla Vasa kanal

Hastighetsbegränsningen sänks tillfälligt till 80 km/h på grund av en sättning i bron.

Hastighetsbegränsningen på 80 km/h införs längs Vasa motorväg på körbanan som går söderut, mot Tammerfors. Begränsningsområdet ligger ungefär mellan Förbindelsevägen (riksväg 8) och Kanalbrovägen (väg 7156).

Också accelerationsrampen söderut vid Långbackens planskilda anslutning hör till begränsningsområdet.

Skyltar om den tillfälliga hastighetsbegränsningen 80 km/h läggs upp genast och begränsningen gäller till sättningen har reparerats.

En vägarbetare byter en hastighetsbegränsningsskylt.

USU: En del landsvägar kan få nya permanenta hastighetsbegränsningar

Begränsningarna kan höjas eller sänkas.

Bil vurpade på motorvägen i Sibbo

En bil landade på taket på riksväg 7 i Sibbo vid halvtiotiden på förmiddagen (måndag).

Olycksplatsen låg ett stycke västerut från Spjutsundsvägen.

Bilen vurpade efter att ha kört in i en snövall vid mittrenen på motorvägen.

Olyckan störde trafiken i riktning mot Helsingfors, eftersom bilen låg på omkörningsfilen.

Föraren i bilen skadades lindrigt.

Nyheten uppdaterades med uppgifter från räddningsverket klockan 11.40.