Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Houtskärskola satsar på musikundervisningen – alla elever ska få lära sig att spela ett musikinstrument

Barn och en lärare sitter i ett klassrum med musikinstrument i händerna.
Bildtext Rektor Örjan Ohls och eleverna i årskurs 4 till 6 i Träsk skola musicerar i klassrummet.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Träsk skolas nya musikprojekt vill få eleverna att musicera mera. Tack vare en privat sponsor har skolan fått klassuppsättningar med ukulelen och gitarrer.

Sedan början av året har eleverna i årskurs 4 till 6 i Träsk skola i Houtskär varje fredag en musiktimme där de får lära sig att spela olika instrument.

Wilmer Karlgren på årskurs 5, Freja Sigfridsson på årskurs 6 och Ellen Björklund på årskurs 4 har spelat olika musikinstrument även tidigare, men är glada över att de nu också får göra det i skolan.

– Jag tycker att det är roligt att lära sig och jag tycker inte att det är jättesvårt att spela ukulele, säger Björklund.

– Gitarr är svårast att lära sig, det är så många ackord att det är svårt att hinna byta ackord, säger Freja Sigfridsson på årskurs 6.

Två flickor och en pojke framför en vägg med ukulelen.
Bildtext Freja Sigfridsson, Ellen Björklund och Wilmer Karlgren tycker om att musicera också på fritiden.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Det är roligare att spela ett instrument, istället för att bara sitta på telefonen hela dagen.

― Freja Sigfridsson, åk 6

Exakt vilken nytta de har av att kunna spela ett instrument senare i livet kan eleverna inte säga, men åtminstone är det en trevlig fritidsaktivitet.

– Det är ett bra tidsfördriv, om man inte vet vad man ska göra kan man spela musik, säger Wilmer Karlgren på årskurs 5.

– Det är roligare att spela ett instrument, istället för att bara sitta på telefonen hela dagen, säger Sigfridsson.

Houtskärskola satsar på musikundervisningen - Spela upp på Arenan

Egna instrument tack vare sponsor

Initiativet till musikprojektet kom från skolans egen personal. Träsk skolas rektor Örjan Ohls, som själv är mycket musikintresserad, samlade först ihop gitarrer och andra instrument lite härifrån och därifrån. Men tack vare sponsorering av en privatperson har skolan nu kunnat skaffa en klassuppsättning gitarrer och ukulelen till eleverna.

– Jag brukar på skämt säga att ingen får gå ut den här skolan utan att kunna spela ett instrument, men det blir ju de facto så. Man blir ju aldrig färdig med ett instrument, men redan att få lite grunder och att man vågar ta instrumentet i handen och spela räcker långt, säger Ohls.

Äldre man. På väggen bakom honom hänger tolv stycken ukulelen.
Bildtext Örjan Ohls är glad över att skolan nu har hela klassuppsättningar av ukulele och gitarr, så att alla elever kan spela samma instrument samtidigt.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Viktigast är att ha roligt

Träsk skola har samma timresurs som alla andra skolor, det vill säga en timme musik i veckan och lite oftare ifall de övar till ett evenemang. Ohls tycker inte att musikprojektet har krävt mycket extra resurser.

– Det viktigaste är att ha instrument som eleverna kan använda och att läraren är intresserad och vill göra det här. När läraren själv tycker det är roligt börjar eleverna också tycka det.

Ohls tycker även att musikundervisningen ger ett bra komplement till annan undervisning. Många undersökningar visar att musik ökar hjärnkapaciteten och hjälper dig att minnas bättre.

– Det finns också den sociala biten, speciellt då du spelar i grupp blir du tvungen att ta hänsyn till andra och sköta din egen del så att helheten ska fungera. Men det som jag själv tycker att är det absolut viktigaste är kreativiteten, det ska vara roligt att spela, säger Ohls.

Diskussion om artikeln