Hoppa till huvudinnehåll

Sport

Tidigare landslagstränare i rytmisk gymnastik misstänks ha agerat osakligt i flera år – gymnasterna berättar om fortgående bantningar och ätstörningar

Från 2022
En gymnast med en boll på axeln.
Bild: John Palmén / Yle

Disciplinärendet gällande landslagets långvariga huvudtränare i rytmisk gymnastik Laura Ahonen har varit under behandling i gymnastikförbundet i snart ett år. Yle Urheilu har intervjuat gymnaster som berättar om seriösa hälsoproblem.

Det misstänks att Laura Ahonen har agerat osakligt gentemot unga, till och med minderåriga, landslagsgymnaster i flera år. Laura Ahonen var huvudtränare för det finländska landslaget i rytmisk gymnastik fram till början av 2022. Många idrottare berättar att tränarens agerande förorsakat seriösa hälsoproblem.

Ahonen, som har tränat på toppnivå i tiotals år, är fortfarande verksam som träningschef i föreningen Elise Gymnastics.

Helsingforsregionens idrottsakademi Urhea förde ärendet till Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI) under vårvintern 2021.

Yle Urheilu har bekantat sig med FCEI:s undersökning och gymnastikförbundets anmälan. Anmälan visar att förbundet misstänker Laura Ahonen och en annan landslagstränare för agerande som allvarligt strider mot reglerna. Agerandet ska ha pågått i flera år.

Fem anonyma idrottare berättar till Yle Urheilu om nedsättande beteende som lett till att idrottarna fått problem med hälsan både under de senaste åren men som också fortsatt efteråt. Ingen brottsanmälan har gjorts.

En del av idrottarna som hört till landslaget har inte upplevt tränarnas agerande som osakligt.

Gymnastikförbundets verksamhetsledare Maria Laakso kommenterar inte uppgifterna gällande disciplinärendet, men bekräftar på ett allmänt plan att förbundet tar tag i klagomål de får.

– Alla fall som kommer fram behandlas enligt definierade processer. Vi har behandlat alla ärenden som kommit till oss och tagit till nödvändiga åtgärder, kommenterar Laakso.

Laura Ahonen valde att inte ställa upp på intervju utan svarar istället på Yle Urheilus mejl. Ahonen anser att hon aldrig har kommenterat idrottarnas vikter osakligt och säger att hon aldrig medvetet skulle göra något som sätter idrottarnas hälsa i fara.

Bantandet kontrollerade livet

Enligt de intervjuade landslagsidrottarna förändrades vardagen några månader efter att landslaget samlats i slutet av år 2016. Efter det var inte träningarna längre idrott utan handlade om överlevnad.

Enligt idrottarna använde sig tränaren av metoder ämnade för att förödmjuka, skälla ner och pressa idrottarna att bli ännu smalare. Idrottarnas tankar handlade enbart om att hålla koll på vikten, hur de skulle gå ner i vikt och vad de kunde äta.

– Jag var mentalt sönderkörd. Jag kunde inte tänka på annat än vad jag skulle äta till näst och vad jag skulle låta bli att äta. Jag orkade inte koncentrera mig i skolan och då övriga gick till lektionerna gömde jag mig på toaletten. Mina två första år i gymnasiet gick till spillo och jag kunde inte just alls gå till skolan, berättar en av gymnasterna.

– Jag kände att jag var värdefull endast om jag var smal. Det ledde till att det enda jag brydde mig om var att vara smal. Jag trodde att det enda sättet att vara en bra människa och bra idrottare var genom att vara smal, berättar en annan idrottare.

– I början kände jag rädsla och ovisshet. Då hade jag ingen erfarenhet. Jag funderade om detta är vad landslagsidrott är, berättar en tredje idrottare.

Urhea blev oroliga över gymnasterna

Huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea bad FCEI att titta på ärendet under vårvintern 2021 då de blev oroliga över landslagsidrottarnas hälsa och mentala orkande.

Efter den inledande utredningen gjorde gymnastikförbundet en undersökningsförfrågan till FCEI i juni 2021. FCEI gav rapporten till gymnastikförbundet i december 2021. Efter det förde förbundet ärendet till disciplinnämnden.

Ahonen och lagets andra tränare slutade som landslagstränare i slutet av januari år 2022.

I FCEI:s rapport där, tio gymnaster deltog, var det en del som inte upplevde någon form av osakligt beteende. Sex idrottare vill föra tränarnas agerande till disciplinnämnden. De intervjuade idrottarna var minderåriga då de började träna i landslaget. En del har tränat med Ahonen redan innan tiden i landslaget.

Ärendet var inte helt nytt för gymnastikförbundet. Förbundet har varit medvetet om åtminstone en idrottares erfarenheter sedan februari 2018.

Då berättade föräldrarna till ett barn som slutade om vad dottern upplevt och händelser som skett i landslaget. Mejlet gick utöver gymnastikförbundet till olympiska kommittén och till Undervisningsministeriet. Familjen och förbundets representanter träffades. Enligt familjen var förbundet ledset över vad som skett men hörde inte om vidareåtgärder.

Fallet som nu hanteras har snart varit i gymnastikförbundets disciplinnämnd i snart ett år. De intervjuade idrottarna berättar att förbundet inte kommit till något beslut. Enligt gymnastikförbundets disciplinregler kan regelbrott leda till tillsägelse, en varning, en offentlig varning, böter eller/och tillfälligt tävlingsförbud.

Regelbundna viktmätningar och strikta dieter

Enligt anmälan som lämnats in till disciplinnämnden har Ahonen osakligt och upprepade gånger kommenterat gymnasternas utseende och vikt. Gymnasterna vägdes varje vecka från och med december 2016 till maj 2019, då man övergick till att mäta kroppssammansättningen. Gymnasterna berättar att idrottare som hamnade i skottgluggen vägdes oftare, tidvis så ofta som varannan dag.

Enligt FCEI:s rapport erkänner Ahonen att gymnasterna vägts och att hon lagt sig i en del idrottares viktökning. Ahonen berättigar sitt agerande med att det på toppnivå krävs mer och att de fysiska åtgärderna påverkar på prestationen.

– Dagen då vi vägdes var oftast tisdag. Jag åt inte längre någonting på måndag eller tisdag. Jag drack inte heller. På tisdag hade vi tre timmar långa träningar på morgnarna. Efter träningarna gick jag inte till skolan utan och cyklade på motionscykel i flera timmar före kvällsträningarna började. Jag varken åt eller drack så att inte vikten skulle öka. Vikten mättes i slutet av tisdagsträningarna. När jag kom hem hetsåt jag ofta, minns en av gymnasterna.

– Jag blev tvungen att fotografera allt jag åt och drack. ”Om du får en chockladplatta av morbror så tar du bild på den innan den går in i munnen” sa Laura. Jag frågade om jag också ska ta bild då jag dricker vatten. Ja, allting löd svaret, fortsätter gymnasten.

– Jag gjorde allting i smyg. Jag skippade skolan och badade bastu i flera timmar så att vikten skulle minska. Jag tränade med många lager kläder på så att vätskan skulle försvinna. Innan jag skulle vägas ställde jag ofta kläderna på vågen så att jag skulle ha så lite extra kläder på som möjligt, kommenterar en annan gymnast.

Allvarliga hälsobekymmer

Enligt gymnastförbundets anmälan har Ahonen i sitt agerande utsatt idrottarnas hälsa och välmående. Läkare har diagnostiserat olika sjukdomar så som depression och ätstörningar.

– Till slut gick ätandet helt över styr. I ett mörkt rum kunde jag äta två chokladplattor och sex stycken chokladstänger och känna stor ångest. Jag hade symptom liknande för hetsätare men skämdes så mycket att jag inte vågade fråga om hjälp.

Gymnasterna har inte fått vila ut efter att de varit sjuka utan snabbt satts tillbaka i träning igen. De har tvingats träna med migrän och delta i julprogram skadade för att de inte tillåtits gå till läkare.

En atmosfär av rädsla

Föräldrarna berättar att de hade svårt att göra någonting åt saken då det önskades att de inte skulle lägga sig i. Gymnasterna nämnde agerandet då de var hemma men många föräldrar märkte signaler på att allt inte stod rätt till.

Dåliga skolprestationer, undandragning och gråtanfall gjorde föräldrarna oroliga. Få vågade göra något för då skulle det egna barnet ha lidit.

– Dottern konstaterade att nu är man i landslaget och att detta är lagets angelägenheter. Hon berättade att om jag ringer till tränaren faller hon ut ur truppen och får höra om det på följande träningar, berättar en mamma till en av gymnasterna

– Då jag kom gråtandes hem sa pappa många gånger att nu slutar det. Jag gick hellre än längre väg hem så att man inte märkte att jag hade gråtit. Jag fick panik och skrek nej, nej, nej, nej det finns inga problem. Jag ville gömma saken. Jag vågade inte tala ut fast jag var rädd på träningarna. Jag ville vara i landslaget och förstod inte då vart det här leder, spekulerar en annan idrottare.

Hoppas på en kulturförändring

Gymnasterna höll ut i landslaget och för en del var OS-drömmen en stark drivkraft. För många av gymnasterna har problemen funnits med under en lång tid, och deras förhoppning är nu att sporten ska få en nystart i Finland.

– Jag tänkte att tränaren inte skulle få förstöra mina drömmar. Därför stannade jag även om det var vikten som avgjorde värdet, säger en gymnast.

– Ingen ska behöva uppleva det här eller hamna i en liknande situation. Det är stora saker som måste förändras för att det inte ska finnas ett sådant överhängande hot, säger en annan.

Laura Ahonen svarade endast på Yle Urheilus frågor via mejl och har inte ställt upp på följdfrågor. Hon skriver bland annat att hon aldrig på ett olämpligt sätt kommenterat gymnasternas vikt.

Ahonen skriver också att man följt med gymnasternas vikt enligt de kriterier som gymnastikförbundet satt upp för landslaget.

Vidare skriver hon att idrottare som tillhör landslaget har förbundit sig att följa den livsstil som krävs för toppidrott. Ahonen anser att hon inte äventyrat idrottarnas hälsa och välbefinnande.

– Jag är läkare till utbildningen och jobbar fortfarande som det. Läkareden förpliktar mig att alltid sätta personers hälsa i första hand. Som tränare skulle jag aldrig medvetet göra något som skulle äventyra en idrottares hälsa, skriver hon.

Diskussion om artikeln