Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I dag är den internationella mansdagen, men ska männen ha en egen dag? Ja, svarar mansforskare

Uppdaterad 19.11.2022 10:05.
Anders Ahlbäck sitter på en trappa.
Bildtext Anders Ahlbäck är forskare vid Åbo Akademi och anser att en mansdag behövs.
Bild: Catariina Salo

Den finländska almanackan noterar sedan några år tillbaka den internationella mansdagen som infaller den 19 november. Mäns psykiska ohälsa förklaras delvis av förväntningarna som ställs på mansrollen.

Det är de kulturella kraven, förväntningarna, påbuden och förbuden kring hurudan en man ska vara som upplevs som problematiska för många.

– Män har en del problem och utmaningar med de villkor och förväntningar som ställs på dem och hurudan man inte får vara, säger Anders Ahlbäck som är forskare vid Åbo Akademi.

– Ett seriöst exempel är att mannen ska försörja familjen. I de flesta familjer är det mer skamligt och besvärligt för en man att inte bidra till familjens försörjning. Men den tankegången syns i en uppsjö av saker.

Mansdagen är ett sätt att uppmärksamma problematiken kring mannens sociala roll i en tid då normerna omprövats drastiskt.

– Det finns inte så mycket fakta, men signalerna är där och fast en del struntar i dem så bidrar de för många till allmän ohälsa, förklarar Ahlbäck.

Att mäns hälsa är sämre än kvinnors är ett känt faktum

– Det är ju övervägande män som begår självmord och det beror kanske delvis på vad man får med sig i bagaget och bereds för i samhällslivet. Det finns problem i hur samhället behandlar män, säger Anders Ahlbäck.

Det forskas en hel del i normerna kring manlighet och dess kulturella tolkningar.

– Normer och förväntningar finns där, men det är väldigt individuellt hur män förhåller sig till dem. En del struntar i dem, men normerna kan upplevas som tvingande och det beror i sin tur på en själv och vilken miljö man lever i.

Mansdagen har kommit för att stanna

Ett privat initiativ för att införa en internationell mansdag har fått luft under vingarna.

Den 19 november ska gälla som mansdag, men inte för att konkurrera ut kvinnodagen. Mansdagen ska, som det heter, lyfta fram mäns livserfarenhet. Helping Men and Boys är årets tema och själva händelsen går under förkortningen IMD, International Men’s Day.

Bild av almanacka uppslagen på datumet den 19 november med texten internationella mansdagen på flera språk.
Bildtext Mansdagen konkurrerar inte med kvinnodagen.
Bild: Anna-karin Friis / Yle

I motsats till den internationella kvinnodagen som infördes av FN för över hundra år sedan är mansdagen en ny giv som lanserats av ideella krafter för att lyfta fram mäns samhälleliga bidrag.

I vissa länder, som Kanada, USA, Australien, Frankrike och Ryssland, har dagen uppmärksammats i mindre kretsar, men inte fått någon publicitet. Initiativet bottnar i mansforskningen, en inriktning av genusvetenskapen som tar fasta på mäns sociala interaktion.

Könsnormerna för barn rigorösa

Förändringarna inom förhållningssätten till vad en man förväntas göra är snabba. Det visar bland annat debatten kring mäns föräldraledighet och hur mycket män ställer upp för sina barn.

Det är till vis del en generationsfråga hur man förhåller sig till könsnormerna, men också kulturellt underbyggt.

Fastän man kan uppleva könsroller som stadda i förändring är förväntningarna på barn, främst vad gäller barns klädsel och leksaker, paradoxalt nog både statiska och traditionella.

– Då det gäller barn och leksaker är könsnormerna märkligt rigorösa. Å ena sidan är det rosa drömmar, å andra sidan krigsleksaker som gäller, säger Anders Ahlbäck.