Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo vill ha singlar, Lovisa pensionärer och Borgå invandrare – så här växer befolkningen i Östnyland

Uppdaterad 23.11.2022 08:31.
Nybyggen på Etola-tomten i Borgå i vintrigt landskap.
Bildtext Här reser sig ett nybygge på Etola-tomten i Borgå.
Bild: Frida Frankenhaeuser

Sibbo, Borgå och Lovisa ser positivt på antalet invånare i framtiden. Borgå siktar på att vara uppe i 70 000 om 30 år, Sibbo tar till prognos för att lindra växtvärken och Lovisa hoppas på finlandssvenska äldre.

På biträdande stadsdirektörens rum i Kommungården i Borgå lyser den stora skärmen på väggen. Fredrick von Schoultz sitter vid mötesbordet och klickar sig fram mellan olika flikar på sin dator. Han visar blåa pluppar som symboliserar människor och på siffror som visar ålder, kön och hemkommun.

– Statistiken visar att det är till centrumområdet de flesta som flyttar till Borgå vill, konstaterar han.

I sin strategi strävar Borgå efter en befolkningsökning på en procent och i fjol nådde staden sitt mål. Alla prognoser visar att inflyttningen håller i sig och om man tror på de mest optimistiska prognoserna har Borgå 70 000 invånare 2050.

Det är mycket välkommet med invandrare, för en av de största utmaningarna som våra företag har de kommande åren är tillgång på kunnig arbetskraft

― Fredrick von Schoultz

Från den 1 januari 2021 till midsommar 2022 flyttade 3 277 personer till Borgå. Men en hel del Borgåbor flyttade också bort och resultatet för 2021 är 500 nya invånare, alltså en ökning på en procent.

Borgå är en attraktiv stad som erbjuder mångsidigt boende. Det visar undersökningar som staden har gjort. I absoluta centrum finns urbant stadsliv med service och utanför tätorten finns det byar, skärgård och landsbygd.

Linda Weckström i sin leksaksaffär.
Bildtext Linda Weckström har bott hela sitt liv, 46 år i Borgå. Hon har en egen leksaksaffär i staden. Hon gillar att bo i Borgå och planerar stanna kvar, men hon utesluter inte heller möjligheten att i framtiden flytta någon annanstans.
Bild: Anton Janhonen

Fredrick von Schoultz visar en undersökning Borgå lät göra bland 100 inflyttare och 100 utflyttare.

– 69 procent av dem vi intervjuade hade hittat exakt ett sånt boende de var ute efter och 29 procent hittade nästan det de ville ha.

Av dem som flyttade till Borgå mellan januari 2021 och midsommaren 2022 kom 28 procent från Helsingfors, 10 procent från Vanda och 7 procent från Esbo och Lovisa.

De som flyttar bort från staden är ofta unga människor som far och studerar

― Fredrick von Schoultz

De största grupperna som flyttar till Borgå är 19–39-åringar, följt av 40–59-åringar.

– De som flyttar bort från staden är ofta unga människor som far och studerar. Det kan också vara någon som söker större boende och hittar det förmånligare österut, till exempel i Lovisa, säger von Schoultz.

Men många av dem som flyttar bort för att studera flyttar också tillbaka hem. Utöver Helsingfors ligger studiestäder som Tammerfors och Åbo ganska högt på listan över städer som folk flyttar till Borgå från, visar statistiken.

Belinda Peltonen som poserar framför en blå dörr i gamla stan av Borgå.
Bildtext Belinda Peltonen har bott i Borgå i 15 år. Hon jobbar som familjeföretagare med ett café. Just nu har hon inga planer på att flytta bort.
Bild: Anton Janhonen

Nyligen fick vi veta att antalet barn i Borgå minskar på sikt, hur kan det komma sig med en årlig befolkningsökning på en procent?

– Alla prognoser visar att Borgå kommer att växa, men de visar också att 75-åringarna ökar och att antalet barn blir färre. Det beror på mindre årskullar i Finland helt generellt och på att våra invånare blir äldre, säger Fredrick von Schoultz.

– Kurvan visar att antalet barn inte stiger drastiskt i Borgå.

Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå, hoppas att invandrare ska stanna och bli en del av lokalsamhället.

– Det är mycket välkommet med invandrare, för en av de största utmaningarna som våra företag har de kommande åren är tillgången på kunnig arbetskraft.

Sasu Heikkilä i sin möbelaffär.
Bildtext Sasu Heikkilä bodde i Borgå i 17 år. Nu bor hon i Helsingfors. Hon flyttade bort från Borgå för variation och nya möjligheter, men jobbar fortfarande som företagare i sin möbelaffär som finns i Borgå.
Bild: Anton Janhonen

Lovisa vill locka seniorer och kreativa

– Lovisa har mer inflyttning än utflyttning men samtidigt dör fler Lovisabor än nya föds, så därför visar befolkningsökningen minus.

Det här konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

I slutet av augusti 2021 var invånarantalet i Lovisa 14 693 personer. Jämfört med den sista december 2020 har invånarantalet minskat med 52 personer. Det här enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos från september 2021.

Veronica Svenskberg bor i Liljendal i Lovisa men jobbar i Borgå
Bildtext Veronica Svenskberg, 36, är uppvuxen i Lappträsk och bor sedan 2007 i Liljendal i Lovisa. Både hon och hennes man jobbar i Borgå. Hon vet inte om hennes tonåriga barn kommer att stanna i Lovisa eftersom både jobb- och studiemöjligheterna är begränsade.
Bild: Frida Frankenhaeuser

Enligt stadens strategi ska befolkningen öka i framtiden. Målet för tillväxten är 0,3 procent 2022, 1,55 procent 2023 och 0,3 procent 2024. Minimimålet är att invånarantalet hålls på samma nivå som nu.

– Vi i Lovisa har en positivare prognos än Statistikcentralen. Vi beaktar inte bara demografi utan också flyttning inom landet och till exempel bostadsmässan och sålda tomter, säger Jan D. Oker-Blom.

Så här ser befolkningsutvecklingen ut i Lovisa 2022 och 2024
Prognos 2022Prognos 2024
Statistikcentralen 14 514Statistikcentralen 14 325
Lovisa 14 810Lovisa 15 080

Det nya området som Lovisa bygger upp på Drottningstranden ska ge ett tillskott på 200–400 nya invånare och de här inflyttarna är i huvudsak från huvudstadsregionen.

Hur ser den typiska människan/familjen som flyttar till Lovisa ut?

– Det är ganska varierande. Vi har en del familjer på tre till fem personer som kommer och det är bra eftersom vi har satsat ganska mycket på daghem och skolor. Men i högre grad ser vi en positiv trend kring seniorer som flyttar till Lovisa. Vi vill satsa på seniorer.

Vi är en ypperlig plats för seniorer som vill flytta till en stad som är fungerande tvåspråkig

― Jan D. Oker-Blom

Oker-Blom säger att social- och hälsovårdsreformen är bra för Lovisa eftersom den centraliserade vården ger invånarna tillgång till lika vård oavsett var i Östnyland de bor. Och det här är bra för seniorerna.

– Vi är en ypperlig plats för seniorer som vill flytta till en stad som är fungerande tvåspråkig, har tillräcklig service för allt det nödvändiga, är billigare än huvudstadsregionen men ändå inte långt ifrån den.

En annan grupp människor som redan hittat Lovisa och som, enligt stadsdirektören blir fler, är de kreativa.

– Kreativa människor drar till sig ytterligare kreativa människor och det ser vi i Lovisa i dag.

Jan D. Oker-Blom säger att de vill ha rejält med utrymme, möjlighet till ateljé eller arbetsrum, lugn och ro med ändå viss mån av service och en vacker omgivning.

– Allt det här kan vi erbjuda, konstaterar han. Nu har det skapats ett kollektiv och nätverk här och därför lockas fler att fatta samma beslut.

Så här fördelas Lovisaborna enligt ålder 2020 och 2040
Lovisabor enligt ålder 2020Lovisabor enligt ålder 2040
0–14 år 14 procent0–14 år 11 procent
15–64 år 57 procent15–64 år 52 procent
65– år 29 procent65– år 37 procent

I Sibbo ska Nickby, Tallmo och Söderkulla bli störst

Sibbo växer så det knakar och enligt befolkningsprognosen är tillväxten cirka 500 nya invånare per år eller 2,4 procent från 2024 och framåt. Flest nya Sibbobor flyttar till tätorterna Söderkulla och Nickby.

”Målet är att Nickby, Söderkulla och senare Tallmo centrum i framtiden är sinsemellan särpräglade, mångsidiga tätorter med blandade funktioner för cirka 10 000 invånare. Byar, glesbygdsområden och skärgården utvecklas också.”

Det här skriver Pirjo Sirén, utvecklingsdirektör i Sibbo. Hon svarar på våra frågor per mejl.

Vi har under 2022 och 2023 förberett oss på en aning mer behärskad tillväxt på grund av inflation och utmaningar i byggbranschen

― Pirjo Sirén

Sibbo kommun har under de senaste fem åren hört till de snabbast växande kommunerna i Finland. Sibbo har, enligt WSP:s utredning om livskraftiga områden 2022, varit den sjätte mest livskraftiga kommunen. År 2021 var Sibbo enligt MDI:s utredning den näst mest livskraftiga kommunen i sin storleksklass (20 000–50 000 invånare).

Benjamin Tallgren bor i Kalkstrand och jobbar på posten i Sibbo
Bildtext Benjamin Tallgren, 41, jobbar på posten i Sibbo. Han bor i Kalkstrand och är född i Nickby. Tallgren har inte själv barn men har lagt märke till att ungdomar som flyttar bort flyttar tillbaka till Sibbo senare i livet.
Bild: Frida Frankenhaeuser

Men för stor inflyttning kan också ha avigsidor och därför har Sibbo utarbetat en befolkningsprognos som anger hurdan behärskad tillväxt kommunen kan stödja. I den beaktas bland annat planläggning, byggande av infrastruktur och tomtöverlåtelser.

”Vi har under 2022 och 2023 förberett oss på en aning mer behärskad tillväxt på grund av inflationen, förändringar i konjunkturen, tillgången på entreprenad och material samt stigande räntor som utmanar byggbranschen.”

Så här såg flyttrörelsen ut i Sibbo 2018–2021
Befolkningsutvecklingen i Sibbo 2018-2021 enligt delområde
Nickby 705
Söderkulla 690
Box, Hangelby, Träskby, Spjutsund 79
Immersby, Massby, Majvik, Västerskog, Hitå 61
Norra Paipis, Södra Paipis, Borgby 42
Gesterby, Savijärvi, Ollkärr, Hertsby 39
Eriksnäs 21
Tallmo, Mårtensby -66
Myras, Kyrkoby, Hindsby -37
Skärgården -15

Den typiska inflyttaren till Sibbo är en barnfamilj med barn i skolåldern. Mellan 2018 och 2021 flyttade 1 524 nya invånare till Sibbo. Den största tillväxten finns i åldersgrupperna 19–39 och 40–64 år.

”Vi hoppas att Sibbo i fortsättningen också lockar ensamboende och barnlösa par i olika åldrar”, skriver Pirjo Sirén i sitt mejl.

De som flyttar till Sibbo kommer från Helsingfors (40 procent), Vanda (12 procent), Esbo och Kervo, men också från Borgå. Dessutom förekommer flyttning inom kommunen. När Sibboborna flyttar bort flyttar de oftast till Helsingforsregionen.