Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Hypos prognos: Bostadspriserna i huvudstadsregionen sjunker klart

Bostadspriserna i huvudstadsregionen kan sjunka nästa år, enligt Finlands hypoteksförening (Hypo) som spår den största nedgången i priserna sedan 1995.

Prognosen för 2023 är -3 procent i regionen, en klar nedgång jämfört med prognosen i augusti då banken trodde på en knapp tillväxt på 0,5 procent.

Nedgången i huvudstadsregionen är också större än i landet i genomsnitt.

Analytikerna tror ändå att de sjunkande priserna blir ett kortvarigt fenomen.

Relaterat

Eftermiddagsverksamhet på Drumsö garanterad – Barnavårdsföreningen tar över

Barnavårdsföreningen tar över all svenskspråkig eftermiddagsverksamhet på Drumsö från och med hösten 2023.

Beslutet att utvidga verksamheten fattades efter att Johannes församling meddelade att de lägger ner sin eftermiddagsverksamhet i området.

– Vi är glada att få göra det här. Det är viktigt för familjerna att det ordnar sig, säger föreningens verksamhetsledare Pia Sundell.

Läs mer om stängningsbeslutet här

Ändringar i projektplanen för Dahls samsjukhus har godkänts av Helsingfors stadsstyrelse

På grund av de höga byggkostnaderna höjs maximipriset för projektet från 838 miljoner estimerat år 2019 till 870 miljoner enligt samma kostnadsnivåer. Summan är lite på en miljard euro enligt dagens kostnadsnivåer.

Kostnadsbesparande ändringar godkändes också.

En av de största ändringarna rör de nya rättspsykiatriska lokalerna som i stället för att flytta till Dahl fortsättningsvis ska finnas i Kellokoski i Mäntsälä.

Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.

Källa: Helsingfors stad

Insamling av generatorer till Ukraina inleds i huvudstadsregionen

Också i huvudstadsregionen inleds en insamling av generatorer och uppvärmningsutrustning till Ukraina.

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda deltar i en kampanj där målet är att samla in nya och begagnade generatorer samt annan el- och värmeutrustning som sedan ges vidare till Ukraina.

Kampanjen går under namnet Generators of hope och arrangeras i samarbete mellan Europaparlamentet och nätverket Eurocities. Insamlingstiden i huvudstadsregionen pågår mellan den 30 januari och den 10 februari.

Städerna uppmanar företag, samfund och enskilda invånare att donera till exempel generatorer, aggregat och värmefläktar.

Källa: Pressmeddelande

En person använder en dators tangentbord.

Man utnyttjade över 100 flickor sexuellt – brotten pågick under 16 år

Man misstänks för sexualbrott riktade mot unga flickor.

Helsingfors får nytt ungdomscenter för omhändertagna unga

Ett helt nytt mottagningscenter för omhändertagna ungdomar ska öppnas i Helsingfors om ett år.

Centret kommer att finnas i Krämertskog och är ämnat för unga i åldern 13 till 17 år som har rymt från sina fosterhem.

Sådana ungdomar vilkas fall är brådskande eller ungdomar som rymt från andra ställen i Finland ska vistas i Krämertsskog högst i två månader.

Det nya centret kommer att ersätta mottagningscentralerna i Malmgård och Hertonäs och vara arbetsplats för ungefär 40 anställda inom staden.

HUS-styrelse godkänner ändringar i projektplanen för Dals samsjukhus

Den största ändringen rör de nya rättspsykiatriska lokalerna som i stället för att flytta till Dal fortsättningsvis ska finnas i Kellokoski i Mäntsälä.

Dessutom godkände styrelsen ett nytt maximipris på 870 miljoner euro, från 838 år 2019.

Samsjukhuset är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som uppförs som ett gemensamt projekt mellan Helsingfors stad och HUS.

Sammanslutningsstämman fattar det slutgiltiga beslutet.