Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö grubblar var VR:s bussar ska stanna – idrotthusets parkering på förslag

En busshållplats där det finns en skylt med blå bakgrund och vit buss och en annan med gul bakgrund och svart buss. Till häger en affärsfastighet där det står Abloy på skyltfönstret. På trottoaren vid busshållplatsen två vita bänkar och en grön soptunna. Gatan har en triangel för väjningsplikt. I bakgrunden Hangö centralskola.
Bildtext Busshållplatsen flyttade i augusti till Brandkårsgatan, nu är det aktuellt att flytta den igen.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Placeringen av busshållplatsen i närheten av Hangö järnvägsstation har väckt diskussion i Hangö. Busshållplatsen har flyttats och kan komma att flytta igen.

En av stadens tjänstemän fattade i slutet av sommaren beslut om att flytta busshållplatsen från Långgatan till Brandkårsgatan. Beslutet fattades i enlighet med den godkända gatuplanen för Stationstorgsområdet.

Busshållplatsen på Brandkårsgatan ligger framför ett bostadshus och bilarna fortsatte att parkera på platsen.

I september fick staden ta emot en rättelseyrkan och ett tilläggsbrev. Den eller de som skrivit brevet ville att busshållplatsen placeras på ett lämpligare ställe.

En rälsbuss kör över en plankorsning. Larmanordning blinkar rött.
Bildtext Fram till år 2024 kommer rälsbussen mellan Karis och Hangö att ersättas av vanliga bussar.

Tekniska nämnden bad i oktober att tekniska verket skulle utreda om busshållplatsen tillfälligt kan flyttas till parkeringen vid idrottshuset.

Staden har samlat in utlåtanden om planerna. En invånare motsatte sig att busshållplatsen placeras på idrottshusets parkering med motiveringen att det ökar oroligheterna i området. Några av dem som lämnade utlåtanden tvivlade på att det finns tillräckligt med plats för bussarna att svänga på platsen.

Nämnden beslutade på sitt senaste möte att tekniska verket ska ordna ett möte med bussföretagarna om var busshållplatsen ska placeras. Speciellt viktigt skulle det vara att höra VR eftersom de kör många turer och har också långa bussar.

Diskussion om artikeln