Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Svensk åklagare bekräftar: Nord Stream utsattes för grovt sabotage

Från 2022
Uppdaterad 18.11.2022 13:34.
Expressens videomaterial från Nord Stream 1 visar det sprängda gasröret - Spela upp på Arenan

Sprängämne har påträffats på flera främmande föremål, säger den svenska kammaråklagaren. Det är ännu för tidigt att säga om någon kan delges brottsmisstanke.

Kammaråklagare Mats Ljungqvist, som leder den pågående förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2, bekräftar i ett pressmeddelande att händelsen handlar om grovt sabotage.

”Vid de brottsplatsundersökningar som genomfördes på plats i Östersjön gjordes omfattande beslag och området har dokumenterats noggrant. Analyser som nu utförts visar på rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som påträffades. Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen”, säger Mats Ljungqvist i pressmeddelandet.

Det är fortfarande oklart om någon kan delges misstanke om brott. I pressmeddelandet skriver kammaråklagaren att förundersökningen är mycket komplex och omfattande.

”Samarbetet med myndigheter i Sverige och i andra länder fungerar utmärkt. För det fortsatta arbetet med förundersökningen och för de olika samarbeten som pågår är det viktigt att vi får arbeta i lugn och ro”, säger kammaråklagare Mats Ljungqvist.

Två läckor i dansk ekonomisk zon, två i svensk

De fyra läckorna på de två Nord Stream-gasledningarna upptäcktes i slutet av september. Svenska seismologer kunde snabbt fastställa att något hade sprängts vid gasledningarna.

Två av läckorna befann sig i svensk ekonomisk zon, och två i dansk.

Både svenska och danska myndigheter var tidigt ute med misstankar om sabotage, något som nu alltså bekräftas av kammaråklagaren.

Mot slutet av oktober skickade Nord Stream-företaget ett ryskflaggat fartyg till området för att inspektera skadan i svensk ekonomisk zon.

Trots att gasledningarna inte var i bruk vid sabotagetillfället var de ändå fyllda med gas. Enligt uppgifter som företaget Nord Stream lämnat till danska Energistyrelsen, ska gasledningarna ha innehållit så mycket som cirka 778 miljoner kubikmeter metangas. Ett utsläpp som är jämförbart med hela Sveriges sammanlagda klimatutsläpp under ett år, skriver SVT.