Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Långdansen kring ett äldreboende i Kimitoön ser äntligen ut att vara över – välfärdsområdet redo att öppna plånboken och bygga nytt

Uppdaterad 21.11.2022 10:00.
Huvudentrén till Kimitoöns hälsocentral.
Bildtext Arkivbild. Här i anslutning till hälsocentralen i Kimito är det tänkt att det nya äldreboendet skulle placeras.
Bild: Amanda Vikman/Yle

I över ett tio år har ett nytt äldreboende diskuterats på Kimitoön. Nu ser planerna äntligen ut att bli verklighet då välfärdsområdet kunde tänka sig att bygga nytt i centrum av Kimito.

Ännu kan inte politiker och tjänstemän i Kimitoöns kommun pusta ut, men de signaler man fått från välfärdsområdet tyder på att ett nytt äldreboende kan bli aktuellt för kommunens del inom en snar framtid.

– Jag tror nog att vi äntligen är på väg mot en ny framtid och det här är ett positivt besked, säger Ghita Edmark som är ordförande för SFP i Kimitoön. Att man dessutom vill bygga i centrum av Kimito kan jag förstå mycket väl eftersom här finns både hälsocentral och hälsocentralsjukhus strax intill.

Äldre kvinna tittar in i linsen.
Bildtext Ghita Edmark, SFP, är mycket nöjd att välfärdsområdet ställer sig positivt till att bygga ett äldreboende på orten.
Bild: Jesper Alm / Yle

Enligt Edmark är det skönt att se att långdansen kring äldreboendet äntligen ser ut att få ett lyckligt slut.

– Det är väldigt viktigt att vi äntligen kan få ett beslut och med det lugna ner alla som varit oroliga över hur framtiden för äldreomsorgen ser ut i Kimitoön, säger Edmark. Ett nytt bygge kan ge arbetsro dels för personalen men också för framtida klienter i kommunen.

Planerna ska ännu godkännas på ministerienivå

Vid årsskiftet tar alltså välfärdsområdet över ansvaret för social- och hälsovården och enligt välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen har man fört diskussioner med kommunen om att inleda planeringen av en ny fastighet för äldreomsorgen.

– Målet är att Kimitofastigheten tas upp i investeringsbudgeten för år 2024 ifall styrgruppen och i sista hand fullmäktige välsignar beslutet i slutet av det här året, säger Martikainen. Sedan skall social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet godkänna planerna innan vi kan inleda projektplaneringen.

Egentliga Finlands välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.
Bildtext Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen ser att ett nybygge är viktigt, eftersom det skulle garantera en lagstadgad och god äldreomsorg av ortens åldringar.
Bild: Kimmo Gustafsson / Yle

Martikainen säger till Yle Åboland att välfärdsområdet ställer sig positivt till ett nybygge eftersom det i nuläget inte finns moderna ändamålsenliga fastigheter för äldreomsorgen på orten.

Kimitoöns kommun tror starkt på projektet och godkände på det senaste fullmäktigemötet att en summa på 100 000 euro reserveras i nästa års investeringsbudget.

Fastigheten där nya Almahemmet verkar.
Bildtext Arkivbild. Almahemmet i centrum av Kimito är idag inhyst i Esperi Cares tidigare fastigheter och de erbjuder inte ändamålsenliga lokaler för klienter eller personal.
Bild: Yle/Taisto Lapila

– Det är fint att vi snart kan konkret börja planera ett nybygge och att de har signalerat från välfärdsområdet att man vill satsa i Kimitoön, säger Edmark. Det stämmer att vi har diskuterat det här mycket noggrant i kommunen i många år och en delorsak har förstås varit den kommande social- och hälsovårdsreformen som gjort det svårt att fatta konkreta beslut.

Oro vad som sker med kommunens övriga enheter

Trots ett positivt besked från välfärdsområdet är alla inte nöjda med planerna. En del av oron beror på vad som kommer att ske med kommunens övriga äldreomsorgsenheter Hannahemmet och Silverbacken.

– Det säger sig självt att då ett nybygge ser dagens ljus får vi nog alla förbereda oss på att det blir slutet för de andra enheterna i kommunen, säger Vänsterförbundets Tomy Wass. Jag förstår att man vill bygga i Kimito men ett annat alternativ kunde vara en renovering samt utvidgning av nuvarande Hannahemmet som geografiskt ligger mitt i kommunen.

Enligt Wass är det viktigt att kommunen fortfarande vill satsa på de nuvarande enheterna, eftersom det ännu kommer att dröja många år innan ett nybygge står klart.

Tomy Wass utanför Yle Åbolands kontorsbyggnad i Åbo.
Bildtext Vänsterförbundet Tomy Wass förstår tanken om ett nybygge i Kimito men tror att det betyder slutet för de andra kommunala enhetera inom äldreomsorgen.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

– Därför var det viktigt att vi på senaste fullmäktigemötet kunde tidigarelägga satsningar som behövs på exempelvis Hannahemmet, säger Wass. För trots att ett nybygge kan bli verklighet måste vi ta hand om de nuvarande fastigheterna och de klienter som bor på dem.

Edmark förstår Wass oro men anser att den är obefogad.

– Naturligtvis kan vissa känna att det är lång väg till Kimito centrum, men servicesedlarna finns kvar så det kommer nog att finnas alternativ kvar på den privata marknaden trots att välfärdsområdet nu bygger nytt, säger Edmark. Dessutom finns det säkert olika lösningar för klienter och anhöriga som bor och lever i skärgården ifall det blir aktuellt med en plats på nybygget någon gång i framtiden.

Edmark och Wass är trots olika åsikt ändå överens om att välfärdsområdet planer är viktiga för Kimitoön och tyder på att det trots oro visar att välfärdsområdet vill satsa och förbättra.

Slut på långdansen kring äldreomsorgen i Kimitoön

5:02

Diskussion om artikeln