Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Oppositionen oroar sig för jordbrukets framtid och riktar kritik speciellt mot Centern

Oppositionen på bild i riksdagen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Oppositionspartierna har lämnat in en gemensam interpellation där de vill ha svar på hur regeringen ska lösa kostnadskrisen inom jordbruket då priserna på elektricitet, bränsle och gödsel har stigit.

Oppositionspartierna Sannfinländarna, Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Rörelse Nu kräver att jordbrukarna ska få mera stöd. Enligt partierna har regeringen negligerat jordbrukarnas nöd.

Oppositionen oroar sig för att tre gårdar per dag lägger ner sin verksamhet. Dessutom finns en det för få unga som idag vill ta över sina föräldrars gård.

Kristdemokraternas partiordförande Sari Essayah säger att det inte går att lita på regeringens löften om ett stödpaket på 300 miljoner till jordbruket. Hon hade hoppats att stödet skulle ha godkänts i torsdags, men än så länge finns bara löften. Om stödet på 300 miljoner förverkligas kommer det dessutom för sent för att hjälpa jordbrukarna inför vårbruket.

Hennes partikamrat Peter Östman säger att ingen förbättring har skett under de senaste åtta åren då Centern har haft den ansvariga ministerportföljen och också varit ordförande för riksdagens jord- och skogsbruksutskott.

– Läget har bara blivit sämre sedan vi senast lämnade in en interpellation om jordbrukets prekära situation år 2016, säger Östman.

Oppositionspartierna uttrycker också sin oro för S- och K-kedjornas stora inflytande. Eftersom kedjorna centralt förhandlar om livsmedelspriserna har de ett övertag gentemot producenterna.

Rörelse Nus ordförande Hjallis Harkimo säger att varje köpman borde förhandla själv. Harkimo talar också om en skattesänkning för mat från 14 till 10 procent.

Riksdagen kommer nästa vecka att föra en debatt kring jordbrukarnas ekonomiska trångmål och sedan blir det förtroendeomröstning några dagar senare.