Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Novia vill starta en ny sjukskötarutbildning i Ekenäs – främst för personer som redan är i arbetslivet

Uppdaterad 22.11.2022 15:09.
Sjukskötare gnider sina händer.
Bildtext På Novias campus i Ekenäs vill skolan starta upp en ny sjukskötarutbildning.
Bild: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Yrkeshögskolan Novia utbildar i dag sjukskötare i Vasa och Åbo, men från och med våren 2023 vill Novia starta upp ett nytt sjukskötarprogram på campuset i Ekenäs.

Personalbristen inom sjukvården har redan länge varit ett faktum och social- och hälsovården är den bransch som toppar listan över obesatta jobb. I Raseborg kommer dessutom rekryteringsbehovet att öka den kommande tiden.

Yrkeshögskolan Novia planerar därför en ny sjukskötarutbildning på skolans campus i Ekenäs. Drygt halva utbildningen skulle arrangeras som öppen yrkeshögskoleverksamhet. Efter det kan studerande via en separat antagning bli examensstuderande vid Novia.

Planen är att studierna skulle börja redan kommande vår och avslutas under läsåret 2026-2027. Målsättningen är att mellan 20 och 25 studerande då avlägger sin sjukskötarexamen.

Den aktuella sjukskötarutbildningen riktar sig i första hand till personer som redan är i arbetslivet. Studierna skulle genomföras som flerformsstudier vilket innebär några närstudiedagar per månad. I övrigt skulle utbildningsprogrammet bestå av distansstudier och praktik i huvudsak i västra Nyland.

En skolbyggnad i vitt, på byggnaden står det yrkeshögskolan Novia.
Bildtext På Novias campus i Raseborg kan det från och med våren dyka upp nya studerande.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Novia ansöker om understöd för utbildningen

På mötet den 21.11 ska stadsutvecklingssektionen i Raseborg ta ställning till en anhållan om bidrag för Novias utvecklingsverksamhet i staden fram till 2027.

Totalt handlar det om understöd på 150 000 euro varav 50 000 euro skulle gå till den nya sjukskötarutbildningen i Ekenäs.

Resterande 100 000 euro går i sin tur till främjade av energiomställning och cirkulär ekonomi i samarbete med stadens energibolag Raseborgs Energi.

Ekenäs var tidigare en livlig studiestad där det fanns många utbildningar att välja bland. Sjukskötarutbildningen var en av många som senare lades ned.

Stadsutvecklingssektionen behandlade ärendet den 21 november och beslöt föreslå stadsstyrelsen att Raseborgs stad godkänner summan på 50 000 euro.

Dessutom föreslås att staden deltar åren 2023–2027 med högst 100 000 euro per år i projekt relaterade till energiomställning och cirkulär ekonomi.

Diskussion om artikeln