Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo stads chefer har för hög arbetsbelastning – inget har förbättrats trots flera anmärkningar

Ingången till Lojo stadhus Monkola.
Bildtext Tjänstemännen i Lojo har kämpat på med en orimlig arbetsbörda i flera år, menar Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Tjänstemännen i Lojo har för mycket att göra, menar regionförvaltningsverket i södra Finland. Den orimliga arbetsbelastningen drabbar också stadens högsta tjänstemän.

Redan i maj 2020 slog arbetsskyddsombuden i Lojo larm om att tjänstemän, inklusive stadens chefer, upplever att arbetsbördan är skadlig. Men staden gjorde inget för att förbättra situationen på arbetsplatsen.

Arbetsskyddsombuden tog därför kontakt med Regionförvaltningsverket i Södra Finland i januari 2021.

Men enligt regionförvaltningsverket visar den dokumentation som myndigheten begärt in, att Lojo stad inte gjort tillräckligt för att minska chefernas arbetsbörda. Det här trots att staden redan länge känt till att arbetsbördan bland cheferna till och med kan vara skadlig för hälsan.

Regionförvaltningsverket menar nu att Lojo stad som arbetsgivare måste ta itu med den höga arbetsbelastningen och den psykosociala bördan bland stadens höga tjänstemän. Staden måste vidta konkreta åtgärder som i första hand ska minska orsakerna bakom den ohållbara arbetsbördan.

Lojo stad måste även skriftligen redogöra för de åtgärder som man vidtagit innan den sista december 2022.

Nu börjar det hända

Men efter regionförvaltningsverkets tillsägelse från i höstas verkar Lojo stad skrida till verket.

Staden har tagit fram två utvecklingsprogram för att råda bot på den ohållbara arbetsbelastningen bland cheferna.

Förslaget är att utvecklingsprogrammen ska verkställas med en gång.

Högre chefer ska bland annat inte dela ansvarsområden och arbetsbeskrivningar ska ses över.

Diskussion om artikeln