Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stad: Fiskarsvägen behöver ny beläggning omedelbart

Trafikskylt varnar för beläggningsskador
Bildtext Raseborgs stad vill också att cykeltrafiken till Fiskars blir smidigare.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Raseborgs stad anser att landsväg 104 som går genom Fiskars är i så dåligt skick att vägen behöver förbättras så snabbt som möjligt.

I ett utlåtande till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) konstaterar staden att vägavsnittet på landsväg 104 mellan Fiskars fram till Lojogränsen behöver ny asfalt.

Dessutom vill staden att NTM-centralen utarbetar en ny vägplan som ska göra gång- och cykeltrafiken till Fiskars smidigare.

Det var fullmäktigeledamot Roger Hafström (Saml) som i september lämnade in en motion där han föreslår ny beläggning på landsväg 104.

Ärendet går nu vidare till stadsstyrelsen och motionen skickas också vidare till NTM-centralen i Nyland.

Diskussion om artikeln