Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre satsar på biogas – bygger tankstation, mottagningscentral och gasrör till industrierna

En man som står utomhus framför en grävmaskin.
Bildtext Planen är att Pedersöre längre fram ska producera egen biogas. Men först bygger man upp infrastrukturen.
Bild: Mikaela Löv / Yle

Senast i början av nästa år kan man tanka biogas i Edsevö. Just nu pågår bygget av en kombinerad mottagningsstation och tankstation intill riksåttan.

Bolaget PK-Biogas, ett kommunalt bolag som ägs av Pedersöre Värme och Kronoby energiandelslag satsar på biogas. Nu bygger bolaget en kombinerad mottagningsstation och tankstation intill riksåttan.

Från mottagningscentralen ska gasen kunna ledas vidare, därför byggs rör som ska leda biogasen till industriområdena i Bennäs och Kållby.

– Gasen ska kunna användas både för uppvärmning men också inom processindustrin. Det här ger bra framtidsmöjligheter att också erbjuda nyetableringar bra energilösningar, säger Kjell Gripenberg, vd för kommunens koncernbolag och styrelseordförande för PK-Biogas.

Samarbete med Kronoby kommun

Totalt kostar fas ett drygt 1,015 miljoner euro. Eftersom första skedet av projektet förverkligas i Pedersöre ökar Pedersöre värme sin ägarandel i PK-Biogas från 60 till 89,8 procent genom att köpa delar av Kronoby Energiandels aktier.

Målet är ändå att i framtiden samarbeta genom att bygga en produktionsanläggning för biogas på Långskogsvägen i Kållby.

Eftersom statsstödet inte räcker till för att förverkliga projektet fullt ut, delar man upp satsningen i flera steg.

Det finns flera alternativ när det gäller att producera biogas. Kjell Gripenberg säger att Pedersöre siktar på att tillverka gasen av så rent material som möjligt, till exempel vallgräs.

Till en början kommer biogasen att köpas från Jeppo Biogas.

Få igång gasanvändningen

I det här skedet blir det ingen egen produktion av biogas, det ligger ännu i framtiden. I det här skedet satsar man på att bygga upp infrastrukturen.

– På så sätt får vi igång en gasanvändning. Då blir det lättare att planera nästa skede. Om man kommer med någont nytänkande är det inte säkert att det finns någon marknad, säger Gripenberg.

Pedersöre kommun har redan tidigare gjort sig långt oberoende av olja och även satsat mycket på flis. I dagsläget värms över 90 procent av kommunens byggnader med fast bränsle.

– I dagsläget är det tacksamt att inte vara beroende av oljan, och nu har vi möjlighet att ta in biogas som alternativ uppvärmning i vårt fjärrvärmenät, säger Gripenberg.