Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ukrainska soldater anklagas för krigsbrott i Luhansk: ”Om det är frågan om hämnd, då är det här mer uppenbart ett krigsbrott”

Döda ryska soldater ligger på en gräsmatta i byn Makiivka efter strider där.
Bildtext Striderna om Makiivka i Luhansk ska ha krävt hundratals ryska soldaters liv. Ukraina återtog byn kring den 15 november.
Bild: Laurel Chor/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Video på vad som uppges vara avrättning av krigsfångar sprider sig på sociala medier och får stor uppmärksamhet i Ryssland. Ukraina tillbakavisar anklagelserna.

Flera videoklipp som uppges visa avrättningen av flera nytagna ryska krigsfångar efter strider om byn Makiivka i Luhanks har den senaste veckan spridits på sociala medier.

Videorna, som har spridits i många versioner, ger ändå inte någon entydig bild av ett händelseförlopp som slutar i att tolv ryska soldater ligger livlösa och blodiga på en krigsskadad innergård i Luhansk.

En soldat vilar vid ett förfallet och krigsskadat hus i Luhansk län i november 2022.
Bildtext Striderna i regionen kring Makiivka har varit ytterst hårda.
Bild: Ashley Chan/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Videorna, som har filmats av en anonym ukrainsk soldat och ukrainska drönare, har väckt stor uppståndelse i Ryssland. De har i ryska medier lyfts upp som ett bevis på hur ryska fångar behandlas av den ukrainska armén.

Ukraina menar i sin tur att det är en rysk soldat som syns i videon som begått krigsbrott.

Oklar bild

Videon filmad av en ukrainare börjar med att ukrainska soldater närmar sig ett skjul på en innergård, medan ytterligare en soldat skyddar dem med ett maskingevär.

Skottlossning från de ännu pågående striderna hörs i närheten.

Soldaten närmast skjulet börjar backa, varpå ryska soldater med uppsträckta händer börjar ta sig ur skjulet och lägga sig på marken.

Soldaterna verkar inte vara beväpnade och håller av videon att döma på att ge sig till den anfallande ukrainska armén.

En sista rysk soldat kommer ändå plötsligt ut ur skjulet med ett stormgevär riktat mot de ukrainska soldaterna och avfyrar sitt vapen, varpå videon tvärt slutar då soldaten som filmar troligen kastar sig i skydd.

Bilder tagna från en ukrainsk drönare visar läget någon tid efter händelserna.

Soldaten som öppnade eld ligger dödad på den plats där han avfyrade sitt vapen i den första videon. De ryska soldaterna som verkade ge sig ses ligga livlösa och blödande på innergården, tillsynes där de lade sig i den första videon.

Också de soldater som låg levande på marken i den ursprungliga videon verkar alltså ha skjutits och dödats.

Krigsbrott eller fälla

Ryssland anklagar nu de ukrainska soldaterna för att kallblodigt ha dödat sina ryska fångar med skott i bakhuvudet och lämnat dem på innergården.

Händelsen används nu i ryska medier som bevis för att ryska soldater som ger sig går ett liknande öde till mötes och landets utrikesminister har fört ärendet vidare till FN:s generalsekreterare Antonio Guterres.

– Det här krigsbrottet utfört av Kiev-regimens hantlangare kommer att föras inför det internationella samfundet. Den ryska beskickningen vid FN kommer att kräva ett offentligt fördömande från FN:s människorättskommissarie, sa ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova.

En kvinna med blont axellångt hår och en blå kavaj pratar i en mikrofon framför sig. I bakgrunden en ljusblå  vägg.
Bildtext Ryssland har krävt att FN fördömer händelsen i Makiivka.
Bild: Maxim Shipenkov / EPA

Men Ukraina har tillbakavisat påståendet om krigsbrott och menar att de ryska soldaterna dog i korseld, då den ryska soldat som på videon öppnade eld dödades i strid.

Ukraina menar att det hela var ett försök att locka de ukrainska soldaterna i en fälla, i sig ett krigsbrott om det är frågan om en falsk kapitulation.

Dmytro Lubinets talar i det ukrainska parlamentet.
Bildtext Dmytro Lubinets i det ukrainska parlamentet.
Bild: Ukrinform/Shutterstock/All Over Press

– Det stämmer inte att våra soldater sköt fångarna, det var ockupanterna som arrangerat att de skulle ge upp, i ett försök att döda våra soldater, säger Dmytro Lubinets, ukrainska parlamentets ombudsman för mänskliga rättigheter.

– När något sådant händer kan inte de ryska soldaterna anses som krigsfångar utan som stridande.

Experterna delade och osäkra

Enligt flera experter är frågan om krigsbrott i det här fallet mycket komplicerad. Enligt Genèvekonventionen och Romstadgan ska alla som anses vara hors de combat, ungefär utanför strid, skyddas.

Det gäller också soldater som gett sig, sårats eller av annan orsak inte längre kan försvara sig.

Man ser pölar med blod under kropparna. Det tyder på att de bara lämnades där döda. Det verkar inte ha gjorts något försök att ta dem därifrån eller hjälpa dem.

― Rohini Haar, Läkare för mänskliga rättigheter

Men videorna ger ingen entydig bild som skulle svara på frågan om hur de ryska soldaterna dödades eller under hurdana omständigheter.

– Största delen verkar ha skjutits i huvudet, säger Rohini Haar vid Läkare för mänskliga rättigheter till New York Times.

– Man ser pölar med blod under kropparna. Det tyder på att de bara lämnades där döda. Det verkar inte ha gjorts något försök att ta dem därifrån eller hjälpa dem.

– De ska anses vara hors de combat, i praktiken krigsfrångar, säger Haar.

Men andra experter är inte lika säkra. Iva Vukusic, expert på krisgbrott vid Universitet i Utrecht, menar att det inte bara är hur utan också när de ryska soldaterna dödades som är avgörande.

– Om de har dödats i en eller två salvor som avfyrades i stunden, eller precis efter, då den ryska soldaten kommer ut och skjuter mot ukrainarna?

Om dödandet skedde som en del av en strid är det inte uppenbart att det är frågan om ett krigsbrott, menar Vukusic.

– Eller var det först en stund efter att det omedelbara hotet hade neutraliserats?

– Var det frågan om hämnd är det mer uppenbart att det var ett krigsbrott, säger Vukusic.

Det är mycket möjligt att de alla skulle ha tagits till fånga och överlevt om den sista soldaten inte hade öppnat eld.

― Iva Vukusic, Universitet i Utrecht

– Vi vet inte om ukrainarna hade hunnit granska ryssarna och visste om de de facto var beväpnade även om de ligger på marken, säger Vukusic.

Dessutom spelar också den ryska soldatens skjutande en stor roll i frågan. Krigets lagar förbjuder entydigt att använda falsk kapitulation, alltså att ge sig för att gillra en fälla för fienden.

I en sådan situation där man överraskande utsetts för skottlossning på nära håll kan situationen vara svår att hantera och alla ryska soldater tolkas som ett hot.

– Det är mycket möjligt att de alla skulle ha tagits till fånga och överlevt om den sista soldaten inte hade öppnat eld, säger Vukusic.

Utredningar pågår

Både FN:s människorättskontor i Ukraina och de ukrainska myndigheterna uppger att de har påbörjat var sin utredning om fallet.

Vukusic säger också till NYT att det är sannolikt att åklagarna vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag utreder videorna.

En ordentlig utredning skulle ändå kräva att platsen där det påstådda brottet ägde rum borde besökas och utsättas för en brottsteknisk utredning före beslut om åtal kan fattas.

Också andra faktorer skulle enligt Vukusic utredas, bland annat om den ukrainska enheten i fråga hade rapporterats för liknande beteende tidigare, vilken styrka som hade numerärt överläge och vilka styrkor som befann sig i närheten.

Vukusic menar ändå att de ukrainska myndigheterna skulle kunna ta tillfället i akt att visa att de har viljan att utföra egna, rättvisa och öppna utredningar kring anklagelser mot de egna soldaterna.

Förmågan att utföra hållbara utredningar har de redan påvisat, menar Vukusic.

– De borde ta tag i den här möjligheten för att skicka ett budskap: Vi vill inte ha ett smutsigt krig. Vi vill strida med äran i behåll, enligt krigets lagar.

Ammunition för propaganda

Ryssland har för sin del redan börjat använda händelsen i propagandasyfte. Både statliga medier och de så kallade militärbloggarna som har stor publik har lyft upp videorna, även om det är i mycket redigerad form, i sändningar och inlägg.

På Kanal 1 fick videon mycket sändningstid och en av de inbjudna gästerna menade att liknande händelser är norm i kriget i Ukraina.

– Ukrainarna anklagas aldrig för krigsbrott för att de alltid dödar alla ryssar, sa statsvetaren Vladimir Kornilov.

Andra gäster anklagade västländerna för att ha organiserat en mörkläggning kring ukrainska brott.

Efter att ha förnekat alla fall av ryska krigsbrott, hur väldokumenterade de än är, tar nu de ryska medierna ut allt de kan ur händelsen i Makiivka.

Källor: Reuters, AFP, AP, DN, New York Times

Svenska Yle har valt att inte publicera videomaterialet i fråga, då det innehåller bilder på grovt våld.