Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Unga och skärgårdsbor vinnare i församlingsvalen i Åboland

En röd, hög affisch med texten Åbo svenska församling, tro hoppas älskar och #församlingsvalet.
Bildtext Under förhandsröstningen till församlingsvalet kunde man rösta i köpcenter, skolor och på förbindelsebåtar.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Överlag sjönk valdeltagandet i församlingsvalet i den evangelisk-lutherska kyrkan, men i de åboländska församlingarna hölls valdeltagandet på samma nivå som vid valen för fyra och åtta år sedan.

I Åbo svenska församling blev valdeltagandet 12,5 procent, vilket är exakt lika stort som vid senaste val. Men de ungas valdeltagande var dubbelt så stort, då 25 procent av de unga i åldern 16–17 år röstade. Det berodde dels på att det fanns möjlighet att rösta i Katedralskolan under förhandsröstningen, och dels på att det fanns en 18-årig kandidat.

– Finns det unga kandidater så röstar unga. Vi har dessutom ett mycket aktivt ungdomsarbete i vår församling, som vi är mycket glada och stolta över, så ungdomarna har en relation till församlingen, säger Mia Bäck, kyrkoherde i Åbo svenska församling och kontraktsprost för Åbolands prosteri.

Enligt Bäck är det för demokratin och representationen viktigt att alla åldergrupper är representerade i församlingsrådet. Nu är den yngsta invalda ledamoten 18 år, och den äldsta 76. Hälften av ledamöterna är nya och hälften är gamla, enligt det preliminära valresultatet i Åbo svenska församling.

I Åbo svenska församling fanns tre kandidatlistor; Liv och gemenskap i församlingen, Församlingen Nära dig och Gröna kyrkan, där de två först nämnda fick in flera av sina kandidater, medan den politiskt kopplade Gröna Kyrkan inte fick in någon kandidat.

Hela skärgården representerad

Också i Väståboland är det en bred representation bland de invalda, med yngre och äldre ledamöter och med många olika yrkesgrupper. Dessutom är hela skärgården representerad, med ledamöter från de fyra kapellförsamlingarna i Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu, samt från Pargas församlingsdistrikt.

– Det är mycket viktigt att dialogen går åt båda hållen, att man i kapellen vet vad som händer i församlingsrådet och vice versa, för vi är ju inte ensamma om att bygga kyrkan, säger kyrkoherde Sara Grönqvist vid Väståbolands svenska församling.

I Väståboland var valdeltagandet 21,3 procent, jämfört med 21,6 procent i valet 2018 och 21,0 procent 2014. I Väståbolands svenska församling valdes kandidater in från alla tre kandidatlistor; Kyrkan nära dig, För en aktiv församling och För församlingsmedlemmarnas bästa.

– Valdeltagandet har alltid varit stort i Väståboland då församlingen har en viktig, central plats hos människan. Dessutom har det varit lätt att rösta, bland annat i butiker då man samtidigt kunde växla några ord med valfunktionärerna, säger Grönqvist.

Däremot visar rösträkningen att inga ungdomar alls i åldern 16–17 år röstade i församlingsvalet i Väståbolands svenska församling.

Sämjoval i Kimitoöns församling

Enligt preliminära uppgifter ligger valdeltagandet i den evangelisk-lutherska kyrkans församlingsval på 12,7 procent. Det är lägre än i valet 2018, då deltagandet var 14,4 procent. I många församlingar hölls sämjoval, där alla som ställde upp också blev invalda för att det inte fanns tillräckligt många kandidater. Bland annat i Kimitoöns församling blev det sämjoval.

Karta över sämjoval i svenskspråkiga församlingar i Åboland och Åland i församlingsvalet 2022. I Kimitoön, Brändö, Ålands södra skärgård, Lemland-Lumparland, Saltvik och Eckerö-Hammarland är det sämjoval, det vill säga inget egentligt val ordnas.
Bildtext I Åbo och Väståboland gick församlingsmedlemmarna till valurnorna. I Kimitoön var det sämjoval.
Bild: Linus Lång/Yle

Församlingsrådet

Gemensamma kyrkofullmäktige

I Åbo och S:t Karins församlingar var valdeltagandet högst i Patis med 20,5 procent och näst högst i Åbo svenska församling.

Senast den 23 november bekräftar de respektive valnämnderna församlingarnas valresultat och därefter offentliggörs det officiellt på församlingens anslagstavla.

Diskussion om artikeln