Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny studie: Dödligheten ökade inte efter coronavaccinering

Från 2022
Sjukskötaren Antti Laitinen ger en kvinna ett vaccin i Busholmens vaccineringsställe.
Bildtext THL:s studie visar att dödligheten inte märkbart har ändrats under nio veckor efter att personer fått vaccinet.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Dödligheten bland personer som blivit vaccinerade mot coronaviruset är inte högre än bland personer som inte blivit vaccinerade. Det visar en ny studie som Institutet för hälsa och välfärd THL gjort.

Hälsomyndighetens uppföljningsstudie utfördes från oktober 2020 till september 2022 och i den granskade man dödligheten bland 16 år fyllda personer 0–3, 4–6 och 7–9 veckor efter att de fått vaccinet.

Jämförelsen visar att dödligheten varken ökade eller minskade under nio veckor efter att personer fått vaccinet.

Studien granskade dödligheten efter över 12 miljoner vaccindoser.

Enligt THL har man beaktat kön, ålder, underliggande sjukdomar och ifall personer vårdats på anstalt för att få fram ett jämförbart resultat.

Lägre dödlighet bland vaccinerade – men det beror sannolikt inte på vaccinet

Över 50 000 personer dör i Finland årligen, varav kring 7 500 är 15–64-åringar och kring 45 000 är över 65 år.

THL påpekar att då största delen av befolkningen vaccineras, inklusive äldre personer, sker det en del dödsfall som tidsmässigt sammanfaller med vaccinationen.

I uppföljningsstudien analyserade man alla dödsfall oavsett dödsorsak eller möjliga skademisstankar.

När man jämförde personer som vaccinerats med personer som inte vaccinerats var dödligheten bland de vaccinerade klart lägre såväl efter den andra som efter den tredje och fjärde vaccindosen. Resultatet var detsamma för alla olika coronavaccin.

”Den låga dödligheten efter vaccineringen beror sannolikt i stor utsträckning på andra orsaker än coronavaccinets skyddande effekt. Bland de ovaccinerade finns också en del mycket sjuka personer med en hög dödsrisk. För de här personernas del kan man ha skjutit upp coronavaccineringen på grund av sjukdom. Man vaccinerar oftast inte heller personer inom terminalvården”, säger THL:s specialforskare Petteri Hovi i ett pressmeddelande.