Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Parker, trappor eller busskurer – nu kan du rösta på var Raseborgs stad ska satsa 50 000 euro

Belysning i Pumpviken i Karis en mörk höstkväll, lamporna speglar sig i vatten och lyser upp träden och parken.
Bildtext Raseborgs stad har satsat på Pumpviken i Karis som bland annat fått belysning den här hösten. Nu kan invånarna välja att stadens medborgarbudget ska satsas på Pumpviken.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nu kan raseborgarna rösta på vad pengarna i årets medborgarbudget ska användas till. Det finns åtta olika förslag att välja mellan.

Raseborgs stad fick in 38 förslag och en arbetsgrupp har nu valt åtta av dem som skulle vara möjliga att genomföra. Några av förslagen som går vidare är sådana som flera invånare har föreslagit.

Det finns flera orsaker till att en del av förslagen inte gick vidare. Det kan handla om att området inte är i stadens ägo, att summan på 50 000 euro inte räcker till eller att förslaget redan finns i stadens planer eller till och med redan har genomförts.

Det går att rösta på förslagen på stadens webbplats. För att kunna rösta kräver det att man identifierar sig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller mobiltelefonnummer.

Röstningen avslutas den 5 december. Det vinnande förslaget presenteras före julhelgen och genomförs nästa år.

Åtta förslag på satsningar i Pojo, Karis och Ekenäs

De åtta förslagen som valts ut är sådana som går att genomföra med 50 000 euro. Det är den summa som finns i årets medborgarbudget.

1. Staden skaffar informationstavlor till centrala parker, kulturhistoriska byggnader, centrala ädla träd och naturområden. Informationstavlorna kan planeras tillsammans med föreningar och skolor.

2. Parkområdet mellan Cederblomsgatan och Flemingsgatan i Ekenäs förbättras och blir en samlingsplats: stigen får belysning och parken får bänkar och bord.

3. Pumpviken i Karis förbättras. I första hand skulle staden satsa på att parken blir barnvänligare. Staden kan skaffa redskap för barn i alla åldrar eller skapa en äventyrs- eller hinderbana som riktar sig till äldre barn, unga och vuxna.

4. Trapporna mellan Norra Strandgatan och Väverigatan i Ekenäs förbättras och det installeras värmeslingor i trapporna. Det här skulle göra det möjligt att motionera och promenera i trapporna året om.

5. Lekparken i Sköldargård förbättras med bland annat en klätterställning och redskap som barn och vuxna har nytta och glädje av.

Polvijärven pumptrack-rata ja sillä ajavia lapsia.
Bildtext Ett av förslagen är att Raseborg skulle få en pumptrackbana. Bilden är från Polvijärvi i Norra Karelen
Bild: Petri Karvinen / Yle

6. Staden bygger en pumptrackbana där unga kan trixa på cyklar. Den kunde till exempel byggas nära skejtparken eller parkourparken i Karis.

7. Några av stadens mest synliga busskurer förbättras. Det här skulle göras genom en designtävling för invånarna.

8. Funktionerna i lekparken vid Gamla Åbovägen i Pojo kyrkby förbättras genom att bland annat uppdatera gungorna och genom att skaffa en sandlåda, nya lekredskap samt bord och stolar.

Vinnande förslaget blir verklighet år 2023

Det här är första gången som Raseborg har en medborgarbudget och stadsdirektör Petra Theman uppger att de ha lärt sig mycket av årets process. Det kan bli aktuellt att höja summan från 50 000 till 100 000 euro så att det säkert går att genomföras.

Nästa år ska staden be om förslag redan i mars så att det vinnande förslaget i tid ska finnas med då staden planerar verksamheten för år 2024.

Diskussion om artikeln