Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stads nya kollektivtrafikssytem Lifti får fortfarande mycket kritik – bussbolaget tvingas betala straffavgifter till staden

Från 2022
En buss lämnar busshållplatsen.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Bussar som rejält missar tidtabeller, kör fel rutter eller ibland inte alls – Vasas kollektivtrafik har fått mycket kritik under hösten. Stadens trafikchef säger att man löst en del av problemen nu och att samarbetet med operatören går bra.

Första juli i år lanserades Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma regionala kollektivtrafik, LIFTI. Tanken med LIFTI var att effektivera kollektivtrafiken och att öka andelen passagerare. Fler passagerare har man också fått, omkring 6-7 procent fler jämfört med samma period 2019 (innan pandemin).

Men den första tiden har ändå präglats mycket av kritik, med flertalet kritiska artiklar i lokaltidningarna och över 500 responsmeddelanden direkt till Vasa stad (varav en stor del är klagomål).

Utdrag av respons om kollektivtrafiken

Jag väntade på Gerbyvägen/Dragnäsbäcks kyrka från 17.50 till 18.30 och bussen som skulle starta 17.45 från Vasklot och komma 18.15 till Gerby kom inte.

Vår dotter åkte med buss från stan till Sundom. Hon steg på vid Vasaesplanaden och bussen kom 5 minuter innan utsatt tid, vilket den ofta gör. I Sundom svängde inte busschauffören till Kronvik, fast bussen enligt ruttbeskrivningen skall kör till Kronvik.

När ska Vekkas chaufförer lära sig klockan??? Tycks vara svårt att hålla tidtabellen. Kommer många gånger alltför tidigt och kör iväg utan passagerare, om det nu överhuvudtaget kommer någon buss

Hör av mig efter flera gånger av att buss 60 inte alls dykt upp vid Vasaesplanaden 3 Har väntat i god tid och minst 10 minuter efter den angivna tiden, och ingen buss syns till. Bussen är ofta sen med upp till 15 minuter på morgonen från Sundom, vilket inte funkar så bra med en gymnasieelevs schema

Varför ser man dagligen Liftis bussar äventyra trafiksäkerheten? De kör överhastighet, kör mot rött ljus och stannar inte vid skyddsvägar. Varför?

Vasa stads trafikchef, Pertti Hällilä, säger att nystarten med både LIFTI och ny operatör (Vekka group) har haft sina utmaningar, men att det går mot det bättre. Han nämner bland annat det att den nya operatören anställde många nya chaufförer.

– I sommar kom det ungefär 20 nya chaufförer som inte kände till nätet av kollektivtrafik i Vasa. De ska komma ihåg alla rutter och köra rätt, det tar lite tid i början naturligtvis. Men småningom har de lärt sig att följa sitt schema.

Ett annat problem har varit mellantankningen av gasbussarna som inte fungerat, alla bussar har helt enkelt inte kunnat tanka tillräckligt med gas vid Stormossen.

– Några har inte kunnat starta på morgonen och några har inte kunnat fortsätta hela dagen eftersom gasmängden inte räckt till. Men det har fixats nu vid stormossen, i fredags har det bytts till ett bättre system som rymmer mer gas.

Pertti Hällilä, trafikchef på Vasa stad.
Bildtext Pertti Hällilä, trafikchef vid Vasa stad.
Bild: Markus Betgfors / Yle

Så problemen borde vara åtgärdade nu?

– Småningom. Inte slutar de helt, men minskar hela tiden. Vintern kommer nu och det betyder att bussarna kör lite saktare. Vi har också problem med tidtabellssystemet. Och vi måste göra ändringar på till exempel linje 5 som måste ha mera tid. Och även på rutterna i centrum. Det arbetet är inte enkelt, vi måste påverka många olika saker samtidigt. Men vi försöker bättra det, säger Hällilä.

Något som också varit märkbart i Vasas kollektivtrafik är att flera anonyma otejpade bussar cirkulerat på flera rutter. Hällilä menar att det också hänger ihop med tankningsproblemet.

– Vi hade inte tillräckligt med reservbussar. Så vi har skaffat reservbussar till reservbussarna på grund av tankningsproblemet. Men de extra bussarna behövs inte längre nu när ett problem är borta, så vi ska se vad som händer nu.

En buss kör på Vasaesplanaden.
Bildtext De otejpade vita bussarna har varit reservbussar till reservbussarna, enligt Hällilä.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Staden har mer möjlighet att påverka nu med straffavgifter

Våren 2021 konkurrensutsatte Vasa stad kollektivtrafiken och Vekka Group från Tavastehus lämnade in det billigaste anbudet. De tog över trafiken i samma veva som LIFTI körde igång.

I avtalet mellan Vasa stad och Vekka group finns angivet en del straffavgifter ifall bussbolaget missar att sköta en del av sina förpliktelser, som missade rutter eller förseningar på över 15 minuter. Staden utgår från de klagomål de får in och granskar sedan ifall de stämmer och går igenom dem med bolaget.

Hällilä berättar att de samlar ihop förseelserna tills de kan fakturera bolaget för en större mängd. Den senaste fakturan skickades förra veckan för månaderna september och oktober. Den var under 500 euro, enligt Hällilä.

Förseelserna består av turer som inte har körts eller bussar som varit mer än 15 minuter sena. Man har inte hunnit behandla och undersöka alla klagomål, så en del respons väntar ännu på åtgärder.

Hur nöjd är du över samarbetet med bussbolaget?

– Hittills har det gått ganska bra. Som vi diskuterat finns olika problem och de måste betala oss för de felen som gjorts. Men de accepterar enligt avtalet att de måste betala.Vi diskuterar med Vekka group nästan varje vecka om vad som hänt, säger Hällilä.

Hällilä säger att staden nu också har bättre insyn och kontroll än tidigare, tack vare nytt system för respons och möjlighet att ge straffavgifter.

– Tidigare kom ingen feedback till staden, utan gick rakt till bussbolaget själv. Bara en del kom till oss. Nu har vi möjlighet att påverka och det hjälper nog, säger Hällilä.

Inga planer på skilda linjer till flygplatsen

Förutom den kritik som hittills nämnts, har också brister i ruttplaneringen lyfts fram. Peter Ehrström, stadsforskaren och forskningschefen i regionalvetenskap på Åbo Akademi, säger till exempel att det skadar stadens image när kollektivtrafiken till och från flygplatsen inte fungerar tillräckligt bra.

Ehrström kritiserar det att man måste ta taxi för att hinna till det tidigaste flyget och taxi för att komma tillbaka från det sista flyget. De två flygen till och från Helsingfors är de viktigaste turerna för arbetsresande just nu vid Vasa flygplats. Mellan kl 6 på morgongen och 8 på kvällen går flertalet bussar till och från flygplatsen, men det första flyget avgår 5:45 och det sista flyget anländer 01:05.

Hällilä säger att de jobbar för att utveckla trafiken hela tiden och att det bland annat finns planer på att sätta in en tidigare tur från centrum, via Runsor ut till flygplatsen. Turen skulle ändå främst vara utformad för de som arbetar i Runsor och inte enligt flygtidtabellen.

Har staden några planer för att utveckla trafiken till och från flygplatsen, till exempel genom en subventionerad airport-taxi eller en skild flygplatslinje?

– Det finns ingen plan för sådan trafikering. Skoltrafikering och arbetstrafikering är det viktigaste för oss, säger Hällilä.

Budgetering avgörande för hur många rutter och turer

Det är också vanligt med kritik att det går för få bussar, både inom centrala stadsdelar och till och från landsbygden. Till exempel kan man inte åka till och från Sundom med buss under helgerna. Hällilä säger att staden fullföljer den servicenivå som accepterats i stadsfullmäktige och av NTM-centralen, och att till exempel Sundom är ett för litet område för att ha helgtrafikering.

– På landsbygden är det svårt. Det är helt baserat på invånarantal. I Vasa har vi några stadsdelar som har tillräckligt med invånare och de kanske kräver mer turer, det kanske vi kan göra något åt. Men det har mycket att göra med resurser och budgetering. Vasa stad har en gräns som vi inte kan gå över. Vi är lyckliga att vi kan hålla den nivå vi har fått, men vi vet inte hur det blir i framtiden, om vi måste spara på något sätt.

Folk står och väntar på en buss i Vasa centrum en dag i november.
Bildtext Hällilä säger att det ännu finns problem med tidtabellssystemet som de måste försöka åtgärda.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Hur ser du på framtiden då? Staden har ambitiösa klimatmål man vill nå och då behöver fler åka kollektivt. Hur jobbar ni på längre sikt?

– Vi måste förbättra det nuvarande läget, det visar mängden respons. Men sett till resultatet har vi ökat antalet passagerare betydligt. Kanske inte så mycket som en del önskat, men i alla fall, säger Hällilä.

Diskussion om artikeln