Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga talar mer öppet om pengar än äldre – diskussioner om placeringar frodas på sociala medier och på nätforum, men det är inte helt oproblematiskt

Från 2022
Unga talar mera öppet om pengar än äldre - Spela upp på Arenan

Traditionellt har pengar och privatekonomi varit ett tema som är ganska så tabu. Det håller ändå på att förändras. Experter påpekar att unga personer är mer öppna om att tala om sin privatekonomi än vad äldre personer är.

Många av de ungas diskussioner om placeringar pågår på nätforum och sociala medier och har lett till ett ökat intresse för att placera pengar. Det är till stor del positivt, men det finns också problem med det.

Enkäter har visat att bara cirka en femtedel av de som är under 30 år inte talar om sin ekonomi med sina närmaste. De som är mest restriktiva med att tala om sin ekonomiska situation är de som är över 60 år.

Samtidigt har så gott som alla unga vuxna använt sociala medier för research om investeringar. Att dela information, tala öppet om investeringar, följa trender och berätta om sina erfarenheter med att investera är naturligt för majoriteten av dem – på digitala plattformar.

App för att investera socialt

Fanny Nyman är Nordenchef för ett uppstartsföretag som vill dra nytta av den här trenden. Man siktar på att lansera en app som kombinerar placeringar med ett socialt nätverk. Appen Shares ska vara tillgänglig i Finland inom några månader.

– Vänner kan investera tillsammans, man kan gå med i grupper och ta del av andras diskussioner kring investeringar eller sparande, alla möjliga aspekter inom ekonomi, och sedan kan man skapa privata grupper, och diskutera med sina kompisar eller familjemedlemmar, berättar Nyman.

Porträtt på Fanny Nyman.
Bildtext Fanny Nyman håller på med att starta upp en ny placeringsapp i Norden. Hon besökte uppstartsevenemanget Slush förra veckan i Helsingfors.
Bild: Niklas Fagerström / Yle

Sociala nätgemenskaper kring placeringar finns också sedan tidigare i vårt land. Till exempel mäklarföretaget Nordnet har ett populärt nätforum som kallas för Shareville där användare kan skriva om placeringar och se vad andra har investerat i.

Sociala medier driver öppenheten

Heidi Hirsto, biträdande professor vid Vasa universitet följer intresserat med hur finländarnas förhållande till ekonomi förändras. Hon har forskat i placeringar och hur finländare talar om pengar – på sistone med fokus på internet.

– Pengar har i någon mån varit tabu och ett tema som det är svårt att tala om, när det handlar om ens egna inkomster eller placeringar, konstaterar hon.

Porträtt på Heidi Hirsto. Hon sitter invid sin dator.
Bildtext Heidi Hirsto forskar i placeringar och är särskilt intresserad av de digitala miljöerna.
Bild: Romana Maalouf

Hirsto bedömer att det att öppenhet i den här frågan har blivit vanligare under senare år, till stor del har att göra med bloggar och sociala medier. Folk är så vana att dela med sig av sitt privatliv och att diskutera allt möjligt på nätet.

– Det är en ny mental mall, ett nytt sätt att agera. Det gäller oss alla, men främst de yngre nu till att börja med, kommenterar hon.

Hon påpekar att det har blivit vanligare med forum på nätet där man lätt kan delta och tala om privatekonomi också då man inte har så mycket erfarenhet av placeringar från tidigare. Där är det lätt att ställa nybörjarfrågor och få hjälp av andra som kanske är lite längre hunna i att investera.

– Min första reaktion är att det är något positivt. Ju mer man talar om att placera pengar, desto bättre, kommenterar Hirsto.

Fler kvinnor och fler etiska placeringar?

Att placera pengar har tidigare varit en ganska mansdominerad hobby. De aktivaste har brukat vara män som är äldre än 30 år. Men under senare tid har placeringarna gått ned i åldrarna, med allt fler unga som placerar. Också kvinnor är mer involverade än förr.

Heidi Hirsto nämner också att i bästa fall så kan folks värderingar och principer bli tydliga i de här diskussionerna och i de placeringsbeslut man fattar – hur man väljer att investera och varför. I vissa kretsar kan till exempel ansvarsfulla placeringar lättare betonas; att man till exempel inte investerar i bolag som är illa för klimatet.

Att man inte alltid lär sig så mycket ekonomikunskap i grundskolan är inget hinder, när forumen och kunskapen finns på nätet. Men samtidigt är det inte alltid problemfritt att lita alltför mycket på anonyma personer på nätet, eller på influerare på Youtube, påpekar experter.

– Det finns alltid en viss fara med att blint börja ta inspiration av någon annan person, såsom en influerare, säger Hirsto.

Att investera innebär att man tar risker

Flera populära influerare har till exempel i år rekommenderat att man ska köpa kryptovalutor via kryptobörsen FTX. Den plattformen ser nu ut att gå i konkurs, efter att vd:n uppges ha fattat riskfyllda beslut och åtminstone en miljard euro av placerares pengar är försvunna.

Under de senaste åren har finländare också förlorat stora summor pengar genom att följa råd på investeringsbloggar om att investera i privata lån till företag eller andra privatpersoner. Några europeiska plattformar som möjliggjorde det visade sig vara bedrägerier – till exempel Envestio och Kuetzal, och troligen också Grupeer.

Influerare brukar åtminstone i förbigående nämna att de inte ger officiella investeringsråd, men i praktiken låter många sig inspireras av andras placeringar, och det är lätt att helt enkelt göra detsamma som någon annan, utan att desto mer fundera om det faktiskt är lämpligt för ens egen privatekonomi. Fanny Nyholm vid uppstartsföretaget Shares igen.

– Det är omöjligt att kontrollera hurdana beslut folk tar och när man blir påverkade av andra. Men det som är vårt ansvar som plattform är att vara tydlig med att man investerar på egen risk. Att ha sådana disclaimers så att folk vet vad de ger sig in på.

Heidi Hirsto vid Vasa universitet tror ändå att risken för att råka illa ut är mindre, när man kopplar placeringar till en persons egna sociala nätverk. Det kan istället visa sig vara en bra grogrund för kritiska diskussioner - till exempel om att det lönar sig att placera långsiktigt, sprida riskerna och att det ofta slår slint om man försöker få stora vinster på kort tid.

Å andra sidan är det inte heller självklart att nätgemenskaper är tydliga med riskerna med vissa slags investeringar. Deltagare kan därför till exempel välja alltför riskfyllda sätt att placera, med en hög risk att förlora en stor del av pengarna.

Konfetti och topplistor lockar fler att köpa och sälja

Hirsto nämner dessutom att en risk med placeringstrender på sociala medier, och med en del moderna placeringsappar är att de framställer placeringar som ett spel.

Det kan till exempel förekomma ljud och animationer när man köper en aktie eller en fond. Det leder lätt till att man lättare köper och säljer mer än man annars skulle välja att göra.

Den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority (FCA) varnade också nu på måndagen för att finansiella appar använder sig av spelelement för att locka investerare att köpa och sälja mer. Fenomenet kallas för gamification – ibland översatt som spelifiering på svenska.

Skärmdump på den brittiska finansmyndighetens rapport.
Bildtext Den brittiska finansinspektionen nämnde till exempel konfetti-animationer och topplistor som exempel på spelifiering i placeringsappar.
Bild: Financial Conduct Authority

Brittisk forskning har tidigare visat att för många yngre, nya investerare är det av central betydelse att det är spännande att placera pengar.

Det är oftast en sämre affärsverksamhet för en placeringsplattform om placerare väljer att agera långsiktigt. Då kan placerarna minimera kostnaderna och få mer vinster i slutändan, men plattformen får mindre intäkter när det köps och säljs färre gånger.

Banken ger trygga råd, men kanske inte alltid de bästa?

Allra säkrast är kanske att få investeringsråd via sin egen bank, eller andra etablerade aktörer. Det finns reglering som begränsar hur de får verka, och så har de ett rykte att upprätthålla.

Men unga personer har i många fall sämre tilltro till banker och etablerade finansiella institutioner, samtidigt som de litar mer på varandra och på influerare på sociala medier.

– Det här är mycket intressant och det håller säkert på att ske en övergång där äldre institutioner och deras expertis ifrågasätts. Och den kritiken behöver inte heller alltid vara missriktad, kommenterar Hirsto.

Banken är också en affärsverksamhet, och kan försöka sälja produkter som är onödigt dyra för kunden – till exempel vissa aktivt förvaltade fonder istället för kostnadseffektiva indexfonder.

På banken väljer man kanske inte heller att fokusera så mycket på ansvarsfulla placeringar som unga kunder skulle vilja, påpekar hon.

Nätgemenskaper fortsätter spela en stor roll

Hur ser du på framtiden?

– Trenden med att unga personer och kvinnor blir allt mer aktiva i diskussioner kring investeringar, är något som kommer att fortsätta under den närmaste framtiden, bedömer biträdande professor Heidi Hirsto.

Hon nämner också att finskspråkiga podcaster såsom Mimmit sijoittaa och Mamma betalar har en viktig roll i att göra det mer berättigat för kvinnor att tala om placeringar – också helt vanliga och unga kvinnor.

Investeringar har alltså varit en mansdominerad värld som kvinnor nu håller på att ta över allt mer. Inget tyder på att det här intresset skulle svalna. Det allmänna intresset för placeringar kan ändå tillfälligt dämpas till följd av recessionen och inflationen.

– Jag hoppas också att miljöfrågor och andra samhällsfrågor fortsätter att betonas allt mer i framtiden, när det handlar om investeringar. Det är ganska så oundvikligt när influerare och också vanligt folk blir mer engagerade i att placera pengar, påpekar Heidi Hirsto.

Du kan kommentera artikeln fram till klockan 22.00 onsdagen den 23 november.

Diskussion om artikeln