Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Finland är fortfarande ett av Europas farligaste länder för kvinnor att leva i – upp till varannan kvinna har enligt ny forskning upplevt våld

Uppdaterad 25.11.2022 10:44.
En person döljer sitt ansikte genom att höja en hand.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Finland ligger illa till när det gäller statistik om våld mot kvinnor. Här dör mellan 15-30 kvinnor per år av våld. Sextio procent av dem har dödats av en partner eller före detta partner. Det betyder en död kvinna i månaden.

Våld mot kvinnor är så vanligt förekommande att det kan ses som ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter i världen. Varannan flicka eller kvinna upplever under sitt liv fysiskt eller sexuellt våld och våldsförbrytaren är oftast kvinnans egen partner.

Det förekommer också våld mot män men i den här artikeln ligger fokus på mäns våld mot kvinnor.

Henkilö osoittaa nyrkillä kohti kameraa.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Jag träffar Pia Puu Oksanen som jobbar som sakkunnig i frågor som gäller diskriminering som baserar sig på kön och sexualitet för Amnesty. Hon är också utbildad psykoterapeut och har under många år jobbat på Kvinnolinjen med kvinnor som varit utsatta för våld. Vi pratar om våld mot kvinnor och vad man kan göra för att få det att upphöra.

– För att komma åt våldet behövs mera genomgripande samhälleliga förändringar inom stat, kommun och i välfärdscentralerna. Det saknas planer och strategier för att ingripa där det förekommer våld och trakasserier mot kvinnor, säger Puu Oksanen.

Pia Puu Oksanen står i en gul tröja i trappan på Amnestys kontor i Helsingfors.
Bildtext Pia Puu Oksanen jobbar med diskrimineringsfrågor på Amnesty.
Bild: Charlotte Lindroos / Yle

– Det behövs förebyggande arbete som inte skulle vara svårt att få till stånd men det verkar saknas en vilja till förändring. Kvinnor ses fortfarande som mindre värda.

– Så länge som flickor och kvinnor har en lägre status kommer vi inte åt roten till det onda. Det behövs attitydförändringar för att få slut på diskrimineringen, fortsätter Puu Oksanen.

Det våld som förekommer i nära relationer handlar om makt

Det handlar ofta om att den ena parten, ofta mannen vill ha makt och kontroll över kvinnan. Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt, berättar Pia Puu Oksanen.

1. Det som alltid förekommer i en relation med maktobalans är psykiskt våld. Det kan vara fråga om hån och skällsord. Han kan kommentera kvinnans utseende och kropp.

2. Det kan också handla om att mannen kontrollerar kvinnan och isolerar henne från andra relationer vilket gör det svårt för henne att spegla det som pågår. Hon kan till slut tro på det som hon får höra; att hon är korkad, fet, ful och att ingen annan vill ha henne.

3. Ekonomiskt våld innebär att mannen kontrollerar kvinnans ekonomi. Han kan kräva att ha tillgång till hennes konto för att komma åt hennes pengar som han använder för egna ändamål. Kvinnan lever utan pengar och behöver be om pengar för att köpa mat, kläder och andra nödvändiga saker.

4. Det fysiska våldet är det som ofta syns men mannen kan också misshandla, sparka, slå och banka kroppsdelar på kvinnan som inte syns under kläderna för att undvika att våldet blir synligt. Det fysiska våldet börjar ofta med knuffar, en örfil för att med tiden bli allt grövre och farligare. Våld i en nära relation upphör sällan av sig själv. Det fysiska våldet kan istället till slut leda till att kvinnan dödas om hon inte lämnar den våldsamma relationen.

5. Sexualiserat våld är det fråga om när någon pressar dig till att ha sex också om du sagt att du inte vill. Till det sexualiserade våldet hör också våldtäkt och sexuella kränkningar av olika slag. Egentligen alla handlingar som saknar samtycke.

6. Våld som utförs med hjälp av digital teknik benämns bland annat som technology-facilitated abuse, cyber dating abuse, cyber stalking och digital abuse, medan digitalt våld är den vanligaste benämningen på svenska. Hit hör bland annat kränkningar via samtal, sms och sociala medier, upprepade sms och samtal, intrång i privata konton, spridande av känslig information och bilder, identitetsstöld, övervakning och spårning.

7. Förföljelser, så kallad stalkning, handlar ofta om att en före detta partner förföljer, spionerar på, hotar och stör kvinnan. Det här kan pågå under en lång tid efter att förhållandet har tagit slut. Det kan pågå trots att mannen har besöksförbud.

8. Det är tyvärr vanligt att flera av de här olika formerna av våld och kränkningar förekommer inom en och samma våldsamma relation.

Trots att relationen till synes är otrevlig och kanske farlig att leva i är det ändå inte helt lätt att bara gå sin väg. Det typiska i våldsamma relationer är att det förekommer både bra och dåliga stunder. Våldet är vad man kallar cykliskt. Mannen som slår kan också vara snäll och behövande. Han uppvaktar med blommor och lovprisar dig. Allt sådant som gör det ännu svårare att gå.

Därför är det svårt att lämna en våldsam relation

Det är alltid den som tar till våld som är ansvarig för våldet

Om någon närstående berättar att hon är rädd för sin tidigare eller nuvarande partner bör man ta hennes ord på allvar. De farligaste stunderna i ett våldsamt parförhållande är konkreta skilsmässosituationer, när kvinnan flyttar ut eller lämnar in ansökan om skilsmässa.

– Blunda inte för våldet utan ta upp frågan om våld. Det kan ha stor betydelse för att få slut på våldet. Fråga rakt på sak om våldet. Du kan börja försiktig och fråga om hon är rädd för sin partner i vissa situationer och därefter ställa följdfrågor, men gör det med stor medkänsla, säger Pia Puu Oksanen.

Tunnistamaton naishenkilö peittää käsillään kasvoja.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Förhåll dig allvarligt till våldet och ha en tydlig ståndpunkt: Våld är alltid fel.

För dig som är rädd och lever i våldsam relation, våga prata om det. Om du är osäker på vad du upplever kan du anonymt ringa till Nollalinja eller Naisten Linja och prata med dem. De är experter med tystnadsplikt som kan hjälpa dig att sätta ord på hur du har det.

Ingen tvingar dig att lämna relationen du lever i. Dina beslut respekteras. Det du kan göra är ha en säkerhetsplan klar för dig själv. Tänk igenom vart du kan ta vägen vid behov och kanske ha en väska med det viktigaste färdig packad någonstans på ett säkert ställe.

Vår våldskultur behöver inte vara vår framtid. Du kan vara en länk i kedjan som inte godkänner det här. Genom att kräva omedelbara förändringar i våldsförebyggande arbete genom attitydförändringar, lagförändringar och genom att stödja våldsoffer i sin återhämtning med tillräckliga resurser. Särskilt i dag på den internationella dagen mot våld av kvinnor (25.11) är du en del av en internationell rörelse vars enda strävan är att få slut på våldet mot kvinnor.

Här kan du läsa mera om förebyggande verksamhet i Statsrådets program för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023. Programmets genomgående tema är förebyggande av våld.

I dag ordnar också den våldsförebyggande kampanjen, Valoa ei väkivaltaa, program i Helsingfors.

Våldet i hemmen ökade under pandemin

4:46

Här kan du söka hjälp om du själv utsätts för våld eller om någon du känner lever i en våldsam relation: