Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Samkönade äktenskap är en vattendelare bland församlingarna i Helsingfors – mer enighet om traditionernas värde

Uppdaterad 29.11.2022 15:56.
Johanneskyrkan
Bildtext I Johanneskyrkan vigs även samkönade par, och med det nya församlingsrådet lär det fortsätta i samma banor.
Bild: Pentti Palmu

De allmänna åsikterna bland de invalda i församlingsråden i Helsingfors varierar från församling till församling. Bland annat samkönade äktenskap skapar delade läger i huvudstaden.

Församlingsvalet gick av stapeln i söndags (20.11). Även i år kunde väljarna använda sig av en valkompass för att hitta rätt kandidat att rösta på. Svenska Yle jämför svaren på utvalda frågor av de som valdes in i församlingsråden i Helsingfors.

Här hittar du de invlada i församlingsvalet:

Delade meningar om vigsel av samkönade par

Majoriteten av de invalda i församlingsråden inom Helsingfors är överens om att kyrkan också ska viga par av samma kön. Det syns i Johannes församling och Matteus församling, där en överlägsen majoritet svarade ”Håller helt med” på denna fråga i Valkompassen. I Petrus församling höll under hälften av de invalda med påståendet, medan ungefär en tredjedel satte sig tvärt emot det. Resten kunde inte svara.

Andelen invalda i församlingsråden i Helsingfors som anser att kyrkan ska viga samkönade par

Traditioner är traditioner

Svaren på frågan om huruvida kyrkans traditionella förrättningar borde moderniseras lutar enhetligt mot ett nej. Traditionella förrättningar syftar på till exempel vigsel och dop. Ungefär en fjärdedel av alla invalda i Helsingfors instämmer inte alls med detta, medan en fjärdedel ”inte helt håller med”. Dryga 25 procent håller med om påståendet och resten kunde inte svara. Detta påstående visar inte många skillnader mellan församlingarna.

Graf som beskriver de invalda i Helsingfors församlingsråds åsikter på frågan om kyrkans förrättningar borde moderniseras

Vem skrev egentligen Bibeln?

Valkompassen bad också kandidaterna att ta ställning till ifall Bibeln är skriven av människorna själva eller av Gud. Här splittrar sig de tre församlingarna åt väldigt olika håll. I Petrus församling tycker över hälften att Bibeln är Guds uppenbarelse till människorna, medan majoriteten av Matteus församlings invalda tycker att Bibeln är skriven av människorna. Största delen av församlingsrådet i Johannes församling ställer sig neutralt till påståendet.

Graf som visar om de invalda i församlingsrådeni Helsingfors svenska församlingar anser att bibeln är skriven av gud eller människor

Valdeltagandet är lägre i år

I år röstade 10,03 procent av församlingsmedlemmarna i Helsingfors församlingar. Förra året låg mängden på drygt 11 procent.

I Esbo, Vanda och Grankulla ordnades sämjoval, då de hade färre kandidater än platser att fylla.

Artikelns första mellanrubrik har ändrats 21.11 klockan 18:33. Frasen ”könsneutral äktenskapslag” byttes ut mot ”vigsel av samkönade par”.

Diskussion om artikeln