Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo investerar i skolor och idrottshallar och hoppas att invånarantalet stadigt ska öka till 60 000

Lohjan yhteislyseon lukios barackskola i Lojo.
Bildtext Det finska gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio har varit inhyst i baracker medan renoveringen har pågått. Nästa år ska saneringen vara helt färdig.
Bild: Yle / Pia Santonen

Lojo fortsätter att försöka locka till sig nya invånare. Det gör man bland annat genom att investera i skolor och idrottshallar och lobba för det så kallade entimmeståget.

Lojo stads ekonomi ser rätt bra ut trots det osäkra läget i världen. Det här syns i budgetförslaget för år 2023 som visar ett överskott på runt 12 miljoner euro.

Precis som alla andra kommuner i Finland har Lojo gjort sitt första budgetförslag där social- och hälsovården inte ingår. De tjänsterna övergår från och med årsskiftet till välfärdsområdet.

”Budgeten för år 2023 har utarbetats i ett historiskt läge”, konstaterar Lojo stads ekonomichef Raija Lindroos.

I och med vårdreformen minskar Lojo stads utgifter från 380 miljoner till 195 miljoner euro. Stadens personal minskar med en tredjedel från 3 000 anställda till 2 000.

Det här innebär samtidigt att den kommunala skattesatsen minskar från 20,50 till 7,86 procent. Fastighetsskatten kommer däremot inte att förändras.

Småbarnspedagogiken, utbildningen och övrig bildningsverksamhet kommer att stå för över hälften av stadens budget nästa år.

Lånebördan ökar

Nästa år planerar Lojo att investera för 36 miljoner euro. Bland annat ska saneringen av det finska gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio bli färdig, liksom renoveringen av Järnefelt idrottshall. Tennari idrottshall utvecklas vidare och projektet för att bygga nytt daghem i Virkby kör igång.

Stadens lånebörda kommer att öka med 6,6 miljoner euro. Nästa år har Lojo stad en total lånebörda på 211 miljoner euro, vilket innebär ungefär 4 589 euro per invånare.

Men trots att staden beräknas göra ett plus på 12 miljoner euro nästa år, måste man se till att ekonomin är hållbar också i fortsättningen, säger Raija Lindroos.

”De största riskerna är förknippade med den allmänna ekonomiska situationen, inflationen och räntemarknadens utveckling samt med förändringarna i världsläget”, konstaterar hon.

Trots coronapandemin och Rysslands anfallskrig har Lojo stads ekonomi varit rätt bra de senaste åren. Det beror bland annat på statens coronastöd och på att skatteinkomsterna har varit större än beräknat.

Lojos mål är att staden ska ha 60 000 invånare år 2050. I dag har Lojo drygt 46 000 invånare.

Det här målet vill man nå bland annat genom att skapa nya arbetsplatser och satsa på företagsservice. Lojo fortätter också att lobba hårt för en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo, som skulle gå via Lojo.

Diskussion om artikeln