Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stadsforskare kritisk till Vasas kollektivtrafik: ”Man är fast i en gammal syn där privatbilismen är det centrala”

Peter Ehrström vid Akademill i Vasa.
Bildtext Peter Ehrström är forskningschef i regionalvetenskap vid Åbo Akademi.
Bild: Markus Bergfors / Yle

Peter Ehrström, forskningschef i regionalvetenskap vid Åbo Akademi, säger att man bundit sig fast för mycket vid privatbilismen i Vasa. Han vill ha konkreta förbättringar, som bättre förbindelser till flygplatsen och landsbygden.

När man nämner kollektivtrafik går Åbo Akademis forskningschef i regionalvetenskap, Peter Ehrström, igång.

Ett av hans intresseområden är nämligen hur man kan utveckla städer för att de ska vara både hållbara och attraktiva – och där spelar kollektivtrafiken en stor roll, enligt Ehrström.

– Kollektivtrafiken är en av de centrala uppgifterna som en stad behöver fundera på idag, när vi går bort från den bilcentrerade staden till en stad som ska vara hållbar. Då är kollektivtrafiken i centrum och många städer jobbar väldigt hårt för att utveckla och förbättra den.

Vad tycker då Ehrström om kollektivtrafiken i sin hemstad Vasa?

– I Vasa kan jag inte påstå att den fungerar. Det hör jag till exempel från mina studerandegrupper, säger Ehrström.

Ett imageproblem när man måste åka taxi till och från flygplatsen

Ehrström bor själv så nära sin arbetsplats att han ofta promenerar eller cyklar. Men ibland åker han kollektivt i Vasa och han vill åka mer, bland annat till flygplatsen när han ska på arbetsresor. Men Ehrström tycker att kollektivtrafiken till flygplatsen under många år funkat dåligt, eller inte alls.

– När man kommer med det sista kvällsflyget, då vet man att den sista bussen gått tre timmar före flyget anländer till Vasa. Åker man med det tidiga morgonflyget kommer den första bussen en timme efter flyget har gått. Och det är de två flyg som är mest belastade, så där borde det ske en ändring, tillägger Ehrström.

Man kommer till en stad som skryter med att man håller på med hållbar energi, men så finns ingen kollektivtrafik och man kan inte åka på annat sätt än med taxi

Ehrström påpekar att det redan är krångligt att ta sig till och från Vasa. Att det dessutom är svårt och dyrt att ta sig mellan flygplatsen och centrum blir ett imageproblem.

– Det är den första signalen du får när du kommer till Vasa. Och det har jag hört av många, man kommer till en stad som skryter med att man håller på med hållbar energi, men så finns ingen kollektivtrafik och man kan inte åka på annat sätt än med taxi. Första intrycket blir inte att det här är en hållbar eller energismart stad, säger Ehrström.

Senast Ehrström reste hem med nattflyget, som var fullbokat, fanns det inte tillräckligt med taxibilar tillgängliga heller, vilket gjorde att många fick vänta i upp till en timme på flygplatsen.

– Med tanke på hur litet Vasa flygfält är, med få flighter, så är det här en liten sak man med lite intresse och planering ganska enkelt kunde lösa, tillägger han.

Alternativ till privatbilism behövs också på landsbygden

Förutom trafiken till flygplatsen, lyfter Ehrström också fram vikten av en fungerande kollektivtrafik till och från landsbygden.

– Det kan inte gå en buss till en avlägsen by var femte minut, om det inte finns underlag. Men det finns ett underlag för att åtminstone fundera hur man kunde erbjuda ett någorlunda alternativ till privatbilismen.

Ehrström ser en bristande kollektivtrafik inte bara som ett image- och hållbarhetsproblem, utan även ett rättviseprobem.

– Det ska finnas kommunikation också för folk som inte har tillgång till bil, eller stora familjer med verksamhet på många olika håll. Det är viktigt att det finns ett alternativ och att det ska vara rimligt.

Vasa stads trafikchef, Pertti Hällilä, säger i en intervju med Yle Österbotten att man just nu inte prioriterar trafiken till flygplatsen utan att det är trafiken till skolor och arbetsplatser som är det viktiga. Hällilä säger också att det är svårt att satsa mer på landsbygden, med tanke på passagerarunderlaget och på den budget de har att röra sig med.

”Värdet av kollektivtrafik har inte slagit rot tillräckligt i beslutande kretsar”

Ehrström tycker att man inom staden bundit sig fast för mycket vid privatbilismen.

– Man är fast i en gammal syn på det. Jag är inte säker på att värdet av kollektivtrafiken slagit rot tillräckligt i beslutande kretsar. Varken hos tjänstemän eller politiker.

Finns det en vilja hos invånarna då att börja åka mer kollektivt?

– Man har vant sig vid att folk vill ta sin egen bil. Och det gör man när man inte har några andra möjligheter. Det krävs att man har service för att folk ska använda den, det måste också vara ett attraktivt alternativ. Och det har man kanske inte fullt ut förstått i den här staden.

Ehrström vill gärna se nytänk gällande kollektivtrafiken, och nämner Tysklands experiment med en nio euros månadsbiljett, för vilken man kunde obegränsat åka tåg i hela landet och använda lokaltrafiken i alla städer.

– Man ser det som en hållbarhets- och demokratifråga. Man ger mindre bemedlade möjlighet att resa. Men det är också en väldigt god motivering för att ställa bilen, åtminstone en tid. Och har man provat på en fungerande kollektivtrafik, är sannolikheten också större att man inser att det är ett bra alternativ. Finns det ingen attraktiv kollektivtrafik provar man kanske inte.

Det krävs mer än ord och flashiga tankar. Duospårvagnarna är säkert en riktigt bra idé, betydligt billigare och snabbare är det att göra något för att förbättra den nuvarande befintliga kollektivtrafiken

Det finns ändå en del visioner inom Vasa stad att utveckla kollektivtrafiken, till exempel genom duospårvagnar ut till batterifabriksområdet. Vad tycker du om de visionerna?

– Det krävs mer än ord och flashiga tankar. Duospårvagnarna är säkert en riktigt bra idé. Jag stöder att man tänker på spårvagnsnätet, men det är också dyrt att dra spårvagnsnät. Betydligt billigare och snabbare är det att göra något för att förbättra den nuvarande befintliga kollektivtrafiken. Det borde man satsa på nu först.

Han säger ändå att han ser vissa goda tecken i Vasa på att tänka mer hållbart, och nämner förlängningen av gågatan. Han tror att det är viktigt med sådana satsningar nu för att göra staden mer attraktiv.

– Vi har nu generation Greta som är på väg in i arbetslivet och ska välja var de vill bo och jobba. Miljöfrågan är central för den här generationen. Vart de kreativa krafterna i den generationen väljer att flytta kommer vara städer med hållbara lösningar, med bland annat god kollektivtrafik.

Diskussion om artikeln