Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fortum köper kärnbränsle till Hästholmen från USA

Energibolaget Fortum har ingått ett avtal om att köpa en ny sorts kärnbränsle till kärnkraftverket i Lovisa.

Fortum, där staten är majoritetsägare, har kommit överens med det amerikanska företaget Westinghouse Electric Company om planering, tillstånd och leveranser av det nya bränslet.

Fortum berättar inte när det nya bränslet levereras, men påminner i sitt pressmeddelande om att det är en process som tar flera år.

Fortum köper nu sitt kärnbränsle av företaget TVEL som är ryska Rosatoms dotterbolag.

Relaterat

Fortums kraftverk i Finno i Esbo. I bilden syns rök som stiger från skorstenar.

Staten föreslår stora ändringar i Fortums styrelse – ordföranden byts ut

”Fortum återvänder till sina rötter.”

Hästholmens kärnkraftverk i Lovisa.

Stuk ger grönt ljus för fortsatt drift av Lovisa kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen (Stuk) anser att driften av båda enheterna vid Lovisa kärnkraftverk kan fortsätta på ett säkert sätt efter att den nuvarande tillståndsperioden löper ut.

Det konstaterar Stuk i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet.

Enligt Stuk har Fortum tagit hand om säkerheten vid kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2 i enlighet med gällande författningar. Fortum har också nödvändiga förutsättningar, förfaringssätt, kompetens och resurser för fortsatt säker drift.

De nuvarande drifttillstånden löper ut 2027 och 2030. Fortum har ansökt om ett nytt drifttillstånd för båda anläggningarna fram till 2050.

Fortum har också ansökt om nytt drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen av låg- och medelaktivt avfall i kraftverksområdets berggrund. Anläggningen skulle vara i bruk fram till 2090.

Enligt Stuk är det möjligt att fortsätta slutförvaringen på ett säkert sätt i nuvarande omfattning.

Kaskö hamn tar emot vindkraftsdelar – totalt kring 30 fartyg

De första fartygen med vindkraftskomponenter ska anlända till Kaskö hamn ikväll och natten till torsdag.

Det här är första gången som hamnen i Kaskö tar emot vindkraftskomponenter. Komponenterna ska till Fortums bygge i Pjelax.

Transporterna kommer att fortsätta under våren och sommaren. Totalt kommer det att bli kring 30 lastade fartyg.

Komponenterna kommer att förvaras i hamnen. Enligt planen börjar byggandet i Pjelax i mars.

Djuphamnen i Ingå med LNG-fartyget vid kajen på en bild tagen från luften. Snö täcker marken framför hamen och på andra sidan vattnet sträcker sig skog.

Blastr höjer Ingå till skyarna, börjar söka finansiering för stålverksplanerna senare i år

Grön omställning kan ge ett stickspår till kustbanan.