Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå köper tomter i centrum där hyresbostäder för unga och äldre kunde byggas

Uppdaterad 22.11.2022 14:05.
Arvokiinteistö Helsingissä.
Bildtext Ingå köper mark av församlingen för att bygga bostäder.
Bild: Matti Myller / Yle

Ingå kommun köper tomter av församlingen för att möjliggöra hyresbostäder i kommuncentrum.

På det här sättet skulle kommunen bland annat kunna ersätta hyresbostäderna som funnits i Ingahemmets radhus.

Det finns överlag brist på hyresbostäder som unga och äldre kan hyra till ett skäligt pris i Ingå. Kommunens målsättning är att erbjuda boende åt invånarna i livets alla skeden.

En tom lägenhet med en ensam svart ryggsäck.
Bildtext Det är ont om fördelaktiga hyresbostäder i Ingå.
Bild: Jussi Koivunoro / Yle

Ingå kommun har därför förhandlat med församlingen, som äger mark i Ingå centrum.

Kommunen planerar nu köpa en flervåningstomt vid Armfeltsvägen för lite på 334 000 euro. Armfeltsvägen ligger mellan Ritomten och församlingshemmet. Tomten är närmare 6 400 kvadratmeter stor och där får byggas flervåningshus i högst tre och ett halvt plan. Byggrätten är drygt 3 500 volymkvadratmeter.

Ingå kommun har också förhandlat om att köpa ett parkområde i den så kallade kyrkparkens åstrand. Området är cirka 5 600 kvadratmeter stort. Till köpet hör också ett vattenområde på cirka 2 600 kvadratmeter. Köpesumman är 22 800 euro.

Ingå vill nu hitta en investerare som är beredd att utnyttja så stor del av byggrätten som möjligt för att bygga ägarbostäder och/eller hyresbostäder med en måttlig prisnivå.

Kyrkorådet i Ingå församling har behandlat kommunens köpeanbud. Ärendet ska ännu behandlas i kommunfullmäktige.

Diskussion om artikeln