Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Snart kan också ord klassas som sexuellt antastande – de här reglerna gäller nästa år när ny lag träder i kraft

En person går i rulltrappor med en telefon i bakfickan.
Bildtext Att kommentera någon annans yttre egenskaper, i synnerhet om sexuellt betydelsefulla kroppsdelar så att personen hör det, kan kränka personens sexuella självbestämmanderätt.
Bild: Silja Viitala / Yle

Sexuellt antastande är det lindrigaste sexualbrottet i Finland. Det är det också i fortsättningen, men nästa år kan man bli dömd för handlingar som just nu inte är straffbara.

Sexuellt antastande genom beröring har varit straffbart sedan 2014. I fortsättningen utvidgas definitionen på sexuellt antastande till att gälla också sexuella handlingar som på andra sätt kränker självbestämmanderätten.

I den nya sexualbrottslagstiftningen som träder i kraft i början av nästa år finns inte en fullständig lista på vilka handlingar som kan definieras som sexuellt antastande. Lagen innehåller ändå flera exempel.

Redan sedan tidigare har det varit straffbart att röra kroppsdelar som normalt anses sexuellt betydelsefulla, det vill säga bröst, könsorgan, rumpa, hals eller lår. Det är också fel att kyssa någon mot hens vilja.

Det kan också vara straffbart att röra en annan kroppsdel, till exempel stryka någon på armen, om handlingen är kopplad till verbal eller annan sexuell verksamhet.

Fler trakasserianmälningar väntas

Beröring hör till det vanliga arbetet i vissa yrken. För till exempel läkare, närvårdare, massörer och skräddare är det nödvändigt att röra vid en person.

Om beröringen avviker från det normala och riktar sig mot sexuellt betydelsefulla kroppsdelar kan också det i vissa fall uppfylla kriterierna för sexuellt antastande eller allvarligare sexualbrott.

Drygt 750 fall av sexuellt antastande anmäldes till polisen i fjol. Efter lagändringen väntas antalet öka med omkring 20 procent, såsom i Sverige.

Handlingarna måste vara tillräckligt allvarliga

Från och med nästa år kan också andra sexuella handlingar definieras som sexuellt antastande om de på grund av att de är så intensiva eller upprepade kan jämställas med beröring.

Enligt lagen kan man göra sig skyldig till brott genom ord, genom att skicka eller visa ett meddelande eller en bild, genom att ta en bild eller genom att blotta sig.

Handlingarna kan vara förnedrande eller förödmjukande för den de riktas mot, eller annars orsaka personen lidande eller ångest.

Jämfört med beröring är det ofta mera oklart när verbala handlingar kan anses vara sexuella och ägnade att kränka den sexuella självbestämmanderätten. Därför förutsätter tillämpningen av bestämmelsen enligt lagen att handlingarna är tillräckligt allvarliga.

Tidigare har liknande handlingar haft andra brottsrubriceringar. Man har till exempel kunnat bli dömd för ärekränkning eller arbetsbrott.

Att kommentera rumpa eller bröst kan vara trakasserier

Straffbara verbala handlingar kan vara till exempel att följa efter någon annan och föreslå samlag eller till exempel på jobbet försöka övertala någon till samlag.

Straffbart är också om man på offentlig plats föreslår för någon annan att personen ska inleda ett samlag mot betalning.

Verbalt sexuellt antastande kan också vara frågor om någon annans sexualliv, till exempel från någon till vars tjänste- eller arbetsuppgifter det inte hör att ställa sådana frågor.

I vissa fall kan kommentarer om någon annans yttre egenskaper, i synnerhet om sexuellt betydelsefulla kroppsdelar så att personen hör det, till exempel på offentlig plats, anses vara straffbart.

En man håller sig hand på en kvinnas axel.
Bildtext Sexuellt antastande genom beröring har varit straffbart sedan 2014, men från och med nästa år utvidgas definitionen på sexuellt antastande till att gälla också sexuella handlingar som på andra sätt kränker självbestämmanderätten.
Bild: Andrey Popov

Meddelanden och bilder kan vara trakasserier

Också kommunikation med bristande samsyn kan leda till en dom.

Det kan till exempel vara straffbart att skicka en bild på ett könsorgan eller att skicka något lagen kallar ”ett sexuellt flagrant verbalt meddelande” till en annan person.

Också meddelanden med mindre flagranta, antydande förslag om sexuellt umgänge kan vara straffbara om de upprepas. Likaså gäller bestämmelsen när video- och ljudupptagningar skickas till eller visas för någon annan.

Det är straffbart att ta en bild av annan på ett sexuellt sätt. Det kan till exempel vara fråga om att fotografera någon annan under kjolen (så kallad upskirting).

Ytterligare kan det vara straffbart som antastande att lyfta upp någon annans kjol eller tröja, öppna ett draglås, eller någon annan motsvarande sexuell beröring av kläderna.

Också ett försök att kyssa någon annan med våld på ett sexuellt sätt kan bedömas som sexuellt antastande.

Sexuellt antastande kan också vara till exempel att obehörigt titta på personer som klär av sig eller är nakna i ett gemensamt omklädningsrum eller tvättrum.

De allvarligaste handlingarna, till exempel fotografering av någon annans könsorgan eller samlag, ska bedömas som sexuellt övergrepp.

En person med långt hår ligger på en säng och håller i en telefon.
Bildtext Det kan vara sexuellt antastande att till exempel utan tillstånd skicka en bild på ett könsorgan eller att skicka sexuellt flagranta meddelanden.
Bild: Antti Eintola / Yle

Blottare ska ha ett objekt

Också att på ett sexuellt sätt blotta sig mot någon annan kan vara sexuellt antastande. Handlingen ska alltså vara riktad mot någon, att till exempel simma eller bada bastu naken vid stugstranden betraktas inte som en sexuell handling.

Om man blottar sig på offentlig plats utan att handlingen kan anses ha ett visst objekt kan man dömas för offentlig kränkning av sedligheten.

Sexuellt antastande bestraffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

Vanligen ska böter tillräckligt med hänsyn till gärningarnas art och allvarlighetsgrad, men man kan också dömas till fängelse i synnerhet om det är fråga om upprepade handlingar.

Straffbarhet förutsätter att gärningen är uppsåtlig.

Strängare straff för bild som på ett sexuellt sätt visar barn

Sexualbrottslagstiftningen blir strängare också på många andra punkter nästa år.

Bland annat straffbestämmelserna om bilder som på ett sexuellt sätt visar barn ändras så att regleringen blir strängare. Maximistraffet höjs från ett till två år.

Att mot betalning eller annars genom avtal skaffa tillgång till material som på ett sexuellt sätt visar barn är straffbart redan nu. I fortsättningen är det också straffbart att avsiktligt skaffa tillgång till material som är allmänt tillgängligt på internet.

För att det ska vara straffbart förutsätts uppsåt. Att till exempel av misstag gå in på en sajt som innehåller sådant material är inte straffbart.

Det går ofta att sluta sig till gärningsmannens avsikt till exempel av vilka sökord som används, eller i vissa fall av att tillgång skaffats upprepade gånger.

Det ska också i fortsättningen vara tillåtet för unga att frivilligt sinsemellan dela bilder av sig själva.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Pyllyn kommentointi voi pian olla seksuaalista ahdistelua – lue, mikä kaikki on rangaistavaa ensi vuodesta alkaen av Marjatta Rautio.