Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

EK anser att Finland behöver fler medelstora företag

Toalettproduktion på Ido badrum
Bildtext Ido i Ekenäs tillverkar sanitetsporslin, men är inte mera i inhemsk ägo.
Bild: Yle/Tova Virta

Finlands näringsliv EK har publicerat ett program för att främja de medelstora företagens möjligheter att verka i Finland. I länder som Sverige och Tyskland har de stått för mycket av den ekonomiska tillväxten.

Det är de medelstora företagen som kan rädda Finlands ekonomi, men bara en procent av våra företag är sådana. Därför måste Finland ändra sin politik som till stor del har fokuserat på att stödja nya företag.

Det är Finlands näringsliv EK:s budskap i intresseorganisationens färska program för att främja de medelstora företagens verksamhetsförutsättningar i Finland.

EK lyfter fram att våra 3 500 företag med 50-499 anställda står för över en fjärdedel av den privata sektorns arbetsplatser och nästan en tredjedel av företagens totala omsättning.

De 1 500 av dessa företag som drivs av sin ägare ser EK som extra värdefulla. 80 procent av dem inriktar sig på tillväxt och 50 procent av dem sysslar med export. Bland övriga arbetsgivarföretag är motsvarande procent 49 och 28.

Därför är EK:s mål att fördubbla antalet medelstora företag till år 2030. EK hoppas att Finland ska få 1 500 nya företag med 50–499 anställda och 200 nya lite större företag med 500–999 anställda.

Endast så kan Finland enligt EK klara av att uppnå en sysselsättning som närmar sig 80 procent och klara av att börja betala av på statsskulden.

Det här är EK:s lösningar

Enligt EK kan nästa regering under sin verksamhetsperiod få 3000 nya exportföretag och 45000 nya arbetsplatser genom att följa intresseorganisationens recept för att stödja medelstora företag.

EK efterlyser mera stöd till investeringar i digitalisering och grön tillväxt och bättre tillgång till finansiering av export, innovationer och grönare företagsverksamhet.

Med klarare fokus på att främja export vill EK lyfta de medelstora företagens andel av exporten från nuvarande 32 procent till 45 procent, vilket motsvarar läget i Sverige och Danmark.

EK vill att den rättvisa konkurrensen i offentliga upphandlingar ska garanteras bättre än nu.

Enligt EK skulle generationsväxlingarna i företagen fungera bättre om tiden för att betala arvs- och gåvoskatt skulle förlängas till 10 år.

EK noterar också att bristen på kunnig arbetskraft i dagens läge ett stort problem för medelstora företag. Därför vill EK öka antalet studieplatser för vidareutbildning inom den yrkesinriktade utbildningen i Finland.

EK lyfter fram att det är extra viktigt att satsa på de medelstora företagen nu när de ekonomiska utsikterna försämras och exportvolymerna sjunker.

Till exempel OP bedömer också i sin färska prognos att Finlands bnp nästa år minskar med 0,5 procent.