Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör vill ha mera samarbete med Novia: ”Det finns ett behov av vårdpersonal i regionen”

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Hon har ryggen mot kameran.
Bildtext Raseborgs stad tar initiativ till att utöka samarbetet med Novia vad gäller utbildning. Staden planerar att satsa på en sjukskötarutbildning med yrkeshögskolan.
Bild: Etienne Laurent / EPA

Raseborgs stad vill öka samarbetet med yrkeshögskolan Novia och planerna på en sjukskötarutbildning är ett konkret exempel.

Stadsdirektör Petra Theman berättar att staden i flera år diskuterat med Novia om utbildning inom vård. Nu blir det av i samband med ett nytt samarbetsavtal med Novia som stadsstyrelsen skall ta ställning till den 28 november.

– Vi är intresserade av ett närmare samarbete med Novia, men även med alla andra utbildare i regionen som Lärkkulla, Axxell, Västra Nylands folkhögskola och många andra på finska i Lojo, säger Theman.

Ärendet vidare till stadsstyrelsen

Yrkeshögskolan Novia ansöker om understöd för att starta en ny sjukskötarutbildning på skolans campus i Ekenäs. Tanken är att studierna skulle börja våren 2023 och att 20–25 personer skulle avlägga sjukskötarexamen. Utbildningen riktar sig i första hand till dem som redan jobbar.

Novia ansöker om understöd på 50 000 euro av Raseborgs stad för utbildningen. Stadsutvecklingssektionen behandlade ärendet den 21 november och beslöt föreslå stadsstyrelsen att Raseborgs stad godkänner summan.

Dessutom föreslås att staden åren 2023–2027 deltar med högst 100 000 euro per år i Novias projekt relaterade till energiomställning och cirkulär ekonomi.

Staden vill se balans mellan forskning och utbildning

Det femåriga avtalet med Novia ska stärka samarbetet mellan Raseborgs stad och yrkeshögskolan. Enligt avtalet ska man ta i beaktande behovet av ökat samarbete mellan utbildning, näringsliv, sysselsättningsverksamhet samt integrering av invandrare.

Petra Theman konstaterar att staden satsat mera på forskning än utbildning vid Novia.

– Det är viktigt med finansiering för forskning, men nu vill vi se en lite större balans mellan forskning och utbildning när det gäller stadens insats.

Närvårdare kan fortbilda sig

Staden vill satsa på en sjukskötarutbildning eftersom det finns behov av vårdpersonal i regionen, säger Theman.

– Det handlar också om behov av anställda inom vården som kan svenska, att närvårdare kan fortbilda sig om de är intresserade av det och behov av personal inom hela välfärdsområdet.