Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Östra centrum står inför stora förändringar – bättre kollektivtrafik, nya bostäder och en innerstadsmiljö utlovas

Planer för hur Östra centrum ska utvecklas.
Bildtext ”Expressspårvagnar, bussar och tunnelbanor möts i den nya terminalen, säger Helsingfors stads ledande arkitekt Mikko Näveri. Bilden är en illustration av hur den nya terminalen för kollektivtrafik kommer att se ut.
Bild: YIT

Helsingfors stad satsar på att utveckla Östra centrum. Planen är att skapa en innerstadsmiljö som avviker från områdets historia kopplad till bilism.

Intill Östra centrums köpcenter finns det gamla köpcentret Puhos, där tiden gjort sitt. Ytorna och färgen är slitna, rulltrapporna fungerade senast för ett par år sedan och nära köpcentret har den ortodoxa församlingens kyrka stått halvfärdig i flera år.

Men nu ska det förändras. Östra Helsingfors ska moderniseras och genomgår omfattande byggprojekt under de närmaste åren. Staden ska bygga bostäder för tusentals nya invånare och förnya kollektivtrafiken.

– Det är dags att göra Östra centrum till ett verkligt centrum, säger Helsingfors stads ledande arkitekt Mikko Näveri.

Mikko Näveri, ledande arkitekt på Helsinfors stad.
Bildtext Mikko Näveri är ledande arkitekt för Helsingfors stad och vill se en innerstadsliknande miljö i Östra Helsingfors.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Helsingfors stad vill utveckla torg och parkområden för att öka på trivseln genom ”grönt byggande”. Områdets historia är starkt kopplat till bilism och trafik, vilket nu ska förändras genom utvecklingen av miljön för fotgängare.

– Syftet är att urbanisera Östra centrum till ett tätt innerstadsliknande område där det också bor människor, säger Mikko Näveri.

Ny terminal för kollektivtrafik och snabbspårvagnar

En stor terminal för kollektivtrafik kommer att byggas vid Östra centrums metrostation och nuvarande busstation. Terminalen kommer även att vara ändstationen för en ny 25 kilometer lång snabbspårväg, Spårjokern, som sannolikt kommer att vara klar år 2024.

I terminalen kommer det även att finnas nya affärslokaler, lägenheter och ett hotell. Planerna har varit i rullning länge, men det slutliga byggbeslutet har ännu inte gjorts. Terminalen beräknas ändå stå färdig år 2027.

Puhos köpcenter ska förnyas och kulturhuset Stoa utvecklas

En del av köpcentret Puhos kommer att rivas och ersättas av bostadshus med affärslokaler på bottenvåningen. Den del av Puhos som byggdes på 1960-talet kommer att bevaras och renoveras.

Parkeringsplatserna framför Puhos tas bort och ett parkliknande område har planerats för gården.

En illustrerande bild av planerna för kulturhuset Stoas innergård.
Bildtext En illustrerande bild av planerna för kulturhuset Stoas utbyggda del och gård. Där finns planer för bland annat galleri- eller museilokaler, ungdomslokaler och en restaurang.
Bild: Helsingin kaupunki, Arkkitehtitoimisto K2S ja Playa Arkkitehdit Oy.

– För några av företagarna i Puhos försöker vi hitta ersättningslokaler i nya Puhos, säger Näveri.

Om det senaste budgetförslaget går igenom i stadsfullmäktige kommer renoveringen av kulturhuset Stoa att ske tidigare. Då påbörjas renoveringen och utbyggnaden av Stoa år 2027. Avsikten är att bygga ut Stoa i riktning mot parkeringen framför Puhos.

Puhos köpcenter och kulturhuset Stoa står först på listan av förändringar i området.

Den halvfärdiga kyrkan rivs och ett daghem ersätts

Daghemmet Puotinharju som byggdes på 1960-talet vid Stoa torg läggs inom några år ner, och ett nytt stort daghem byggs intill Östra centrums grundskola.

Puotinharjussa sijaitseva purettava keskeneräinen Ortodoksi seurakunnan raknnus
Bildtext Den halvfärdiga kyrkan och församlingshuset som stått halvfärdigt sedan 2012, ska rivas.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Vad som ersätter daghemmet är ännu oklart men Helsingfors stad vill bygga lägenheter och en restaurang för att liva upp Stoa torg under kvällstid, som enligt invånarundersökningar nu upplevs vara otryggt på kvällarna.

Havainnekuva Stoan aukiosta ja sen ympärille suunitelluista asuinrakennuksista
Bildtext Bilden illustrerar hur Stoa torg kommer att se ut i framtiden.
Bild: Helsingin kaupunki, Arkkitehtitoimisto K2S ja Playa Arkkitehdit Oy.

På tomten intill Stoa torg finns två ofullbordade byggnader som påbörjades år 2012. De senaste åren har byggarbetet stått stilla. Den ortodoxa församlingens ofullbordade kyrka och församlingshem kommer att rivas, liksom hyreshusen. I stället planeras fler bostadshus.

Förändringar söder om Österleden

I utvecklingen av området söder om Österleden ligger tyngdpunkten på en betydande ökning av antalet bostäder.

De nuvarande bostäderna kommer delvis att rivas och de framtida kvarteren ska utformas som innerstadskvarter. Gator och stigar kommer att förlängas genom området, så att fotgängare lätt kan ta sig fram.

Illustrerande bild av framtidsplanerna för området kring Österleden.
Bildtext Illustrerande bild av framtidsplanerna för kvarteret kring Handelshusgatan intill Östra Centrum.
Bild: Helsingin kaupunki / Arkkitehtitoimisto Harris Kjisik

Artikeln är en bearbetning och översättning, gjord av Dominique Pashley, av Yle Uutisets artikel Idän sykkivä sydän mullistuu pian perusteellisissa remonteissa – nämä neljä asiaa muuttuvat Itäkeskuksen ympäristössä lähivuosina av Jani Nivala.