Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingen smidig start för Västra Nylands välfärdsområde: Nästan häften av politikerna vägrar godkänna föreslagna nedskärningar för 2023

Från 2022
Två personer håller varandra i handen där de sitter vid ett kaffebord.
Bildtext Det är bland annat vårdavgifterna som delar politikerna i Västra Nylands välfärdsområde.
Bild: Marjut Suomi / Yle

Efter långa och komplicerade förhandlingar har Västra Nylands välfärdsområde nu fått ett budgetförslag. Men politikerna är djupt oense och alla partierna utom fyra lämnade förhandlingarna.

Det är Samlingspartiet, SFP, Centern och Rörelse Nu som har slutfört budgetförhandlingarna. De har tillsammans 43 av de 79 mandaten i välfärdsområdets fullmäktige, vilket innebär att de är i majoritet.

De övriga partierna lämnade förhandlingarna och valde att stå utanför överenskommelsen.

Orsaken är att partierna är osams om bland annat vårdavgifterna.

Henrik Wickström (SFP) meddelar i ett pressmeddelande att han är nöjd att en chockhöjning av hemvårdsavgifterna i Grankulla, Kyrkslätt och Esbo kunde undvikas. Vidare höjs nivån för närståendevården, så att de nedskärningar som föreslagits inte verkställs till alla delar.

Han påpekar att en harmonisering av avgifterna innebär att de låga avgifterna i Kyrkslätt, Esbo och Grankulla kommer närmare de dyra avgifterna i västligaste Västnyland.

”I och med harmoniseringen av avgifterna betyder det här att till exempel hemvårdsavgiften blir lägre i till exempel Hangö, Sjundeå och Ingå. I Raseborg höjs avgiften för närståendevård rejält i en del av klasserna”, säger Wickström i pressmeddelandet.

Man utomhus en höstmorgon, solen skiner och träden är färggranna.
Bildtext Henrik Wickström (SFP) är andra vice ordförande i styrelsen för Västra Nylands välfärdsområde.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Wickström, som representerade SFP i förhandlingarna, är också nöjd över att det styrs extra resurser till svenskspråkiga tjänster och att det ges mera anslag till servicesedlar för att korta vårdköerna.

”Vi vill ta hand om invånarna och deras välmående. Vår ekonomiska situation i området är utmanande och därför ville vi se till att pengarna styrs till de mest utsatta grupperna. Samtidigt vill vi även trygga förutsättningarna för närservicen i hela området”, säger han.

De Gröna: ”De mest utsatta får betala”

De Gröna, som lämnade förhandlingarna, är däremot inte alls av samma åsikt. Enligt de gröna politikerna ökar hemvårdsavgifterna oskäligt mycket, speciellt för dem som bor i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

Överlag är De Gröna missnöjda över att SFP och Samlingspartiet inte ville komma emot i frågor som gäller närståendevårdares och funktionshindrades utkomster.

”Välfärdsområdets ekonomi är stram, men det är inte hållbart att spara på närståendevårdarnas, de äldres och funktionshindrades bekostnad”, säger Henna Partanen från De Gröna.

Saara Hyrkkö.
Bildtext Saara Hyrkkö (Gröna) är första vice ordförande i Välfärdsområdesfullmäktige.
Bild: Silja Viitala / Yle

”I praktiken är det de funktionshindrade och närståendevårdarna som betalar för satsningarna på den svenska servicen och på servicesedlar. I stället för att göra upp en ansvarsfull budget verkar det handla om politisk kohandel”, säger hennes partikamrat Saara Hyrkkö.

SFP: ”Oansvarigt att inte försöka kompromissa”

SFP:s Henrik Wickström kommenterar att det är tråkigt att inte flera grupper ville vara med i överenskommelsen.

”Som parti vill vi inom SFP hitta kompromisser och ville försöka hitta en modell som De gröna och SDP hade kunnat acceptera. Jag anser att det inte är ansvarsfullt att låta bli att försöka hitta kompromisser”, säger Wickström.

Enligt budgetändringarna ökar utgifterna med 6,7 miljoner euro i budgetförslaget för välfärdsområdet för år 2023. De här är de föreslagna förändringarna:

  • 2,2 miljoner euro för gradering av hemvårdens klientavgifter.

  • 1,2 miljoner euro för gradering av stödet för närståendevård.

  • En utgiftsminskning på 1 miljon euro inom serviceområdet för tjänster för äldre.

  • 200 000 euro för gradering av avgifterna för måltider och uppehälle för personer med funktionsnedsättning.

  • 100 000 euro för en utgiftsminskning inom serviceområdet för funktionshinderservice.

  • 800 000 euro för att avveckla vårdköer med hjälp av servicesedlar.

  • 100 000 euro för utveckling av svenska tjänster.

  • 3,3 miljoner euro till HUS-sammanslutningen.

Budgetförslaget behandlas av välfärdsområdets fullmäktige den 13:e december.

Artikeln grundar sig på pressmeddelanden från SFP och De Gröna. Henrik Wickströms citat om avgifterna i Hangö, Raseborg, Sjundeå och Ingå lades till i artiklen kl 20.30.