Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Planerna på att omvandla Finlands största rondell till en central för hälsa och välbefinnande går framåt

Från 2022

Helsingfors Stads planer på att omvandla Finlands största rondell, som ligger i Haga, tilll en ny central för hälsa och välbefinnande går framåt.

Översiktsplanen godkändes, men med några motförslag. Enligt motförslagen ska träd där flygande ekorrar rör sig skyddas och Djurbergsparkens naturvärde och bergarter ska skyddas i större utsträckning. Dessutom ska trafiken planeras i samråd med industriföretagen i området.

Målet är att skapa ett nytt centrum i Västra Haga där Vichtisvägen planeras bli en bulevard.

Kollektivtrafiken ska utvecklas, bland annat med nya spårvägar. Planen innefattar också service- och affärslokaler som ska ligga intill det nya Västra Hagas torg där fotgängare lätt ska kunna ta sig fram.

Relaterat

Nytt spårvagnsprojekt i Helsingfors kan börja byggas år 2026

Spårvagnsplanerna i västra Helsingfors går framåt.

Till projektet hör snabbspårvagnslinjen som ska gå från Helsingfors centrum till Munksnäs och via Haga ända till Gamlas. Nya spåvagnsförbindelser planeras också i Tölö och Kampen.

Stadsmiljönämnden ska behandla projektplanen nästa tisdag (5.12). Planen är att bygget ska kunna påbörjas 2026.

Projektet uppskattas kosta runt 310 miljoner euro.

mansikkasaaren halli

Varvshallen på Smulterö i Vasa ska rivas – inga anbud motsvarade kraven

Vasa stad kommer inte att gå vidare med försäljningen.

Skiss över en planerad idrotts- och evenemangspark i Karleby.

Hybridarenan i Karleby har fått bygglov – nämnden var enhällig efter justeringar i ritningarna

Byggnads- och miljönämnden i Karleby har gett idrottsparken grönt ljus - på andra försöket. Ärendet återremitterades senast på grund av kritik mot både fasaden och storleken på den planerade hybridarenan.

Bild av hybridarenan i Karleby.

Byggandet av hybridarenan i Karleby skjuts upp igen: ”Det finns fortfarande mycket arbete att göra”

Förseningen äventyrar inte statsstödet på 1,2 miljoner euro.