Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: De flesta äldre är nöjda med vården – men många känner sig ensamma

Från 2022
Två kvinnor vid ett bord, med ryggen mot kameran, den ena med grått hår, sittande i rullstol.
Bildtext De äldre inom äldreomsorgen är mest nöjda med vårdarnas vänlighet och pålitlighet, men önskar fler aktiviteter och att få vara ute med.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Majoriteten av de äldre ger bra respons till äldreomsorgen, visar en ny undersökning. Men de flesta efterlyser mer tid för att prata och fler aktiviteter.

Det är institutet för hälsa och välfärd THL som nu för första gången gjort en nationell undersökning om klientnöjdhet inom äldreomsorgen.

Undersökningen visar att största delen som svarat på enkäten är nöjda med den service de får och är beredda att rekommendera den till andra. De äldre tycker också att vårdarna är vänliga, de litar på dem och känner sig trygga. Största delen av dem får också snabbt hjälp när de behöver det.

Bäst betyg fick vårdhemmet Marjapaikka i Muonio kommun. Bland de tio enheter som fått den bästa responsen i hela landet finns också tre svenskspråkiga enheter: Mariahemmet i Jakobstad, Attendo Haga i Nykarleby och Folkhälsanhuset i Vanda.

”Bottenlös ensamhet”

Men det finns saker att förbättra.

En femtedel av de äldre säger att de känner sig ensamma hela tiden eller ofta, en del beskriver till och med ensamheten som bottenlös.

Många säger att vårdarna har för bråttom och efterlyser mera tid för att helt enkelt prata med dem.

”Personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen ökar till 0,7 vårdanställda per klient, men även inom hemvården måste personalen ökas och klienterna få mer tid än i nuläget”, säger THL:s ledande expert Sari Kehusma i ett presmeddelande.

Enligt enkäten verkar många äldre sakna stimuli i vardagen och de efterlyser fler möjligheter till utomhusaktiviteter. För tillfället är mängden rekreationsaktiviteter fortfarande på en lägre nivå än innan coronapandemin och många hoppas nu att mängden ska återställas till vad den var.

De som får hemvård är nöjdare

Också hemvården utvärderades och där är man överlag nöjdare med sin service än bland dem som bor på serviceboende med heldygnsomsorg.

Men det finns tusentals personer inom hemvården som svarade att de blir utan tjänster eftersom de inte har råd att skaffa dem. Cirka 4 000 personer är ofta i den här situationen, 26 000 ibland.

Många som svarade på enkäten kritiserade också måltidsservicen, en del menade att maten är för ensidig, smaklös och likadan vecka efter vecka.

Eläkkeeltä töihin kutsuttu lähihoitaja Seija Kakko keskustelee kotihoidon asiakas Aarne Jantusen kanssa Jantusen keittiössä.
Bildtext Många är nöjda men den hemvård de får, men alla har inte råd att betala för den service de skulle behöva.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Till de ställen där hemvård fick bra betyg hör bland annat Kronoby och Korsnäs.

Enkäten skickades till alla över 2 800 enheter för äldreomsorg i Finland som hade regelbundna eller långvariga äldre klienter och sammanlagt svarade 42 000 äldre personer på enkäten.

Varje verksamhetsenhet och serviceproducent som deltagit i enkäten har fått ett sammandrag av de egna klienternas svar och målet är att serviceproducenterna ska använda resultaten för att utveckla sin service.

Du kan kommentera artikeln fram till klockan 22 onsdagen den 23 november.