Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar inte massvaccinering mot corona för alla barn, men vaccinering för barn i riskgrupper ska nu gälla också under 5-åringar

Uppdaterad 23.11.2022 11:40.
En flicka vaccineras med en spruta i armen.
Bildtext Barn med underliggande sjukdomar drar nytta av coronavaccin, säger THL.
Bild: AOP

Institutet för hälsa och välfärd THL säger att barn med grundsjukdomar drar nytta av coronavaccin men institutet rekommenderar inte vaccin för alla barn.

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina rekommendationer vad gäller coronavaccineringar av barn under 12 år.

THL anser det inte vara nödvändigt att vaccinera alla barn i det rådande epidemiläget. THL rekommenderar ändå vaccin för barn i åldern 6 månader till 4 år som har en underliggande sjukdom som ökar risken för allvarlig covid-19.

Den uppdaterade rekommendationen betyder också att THL inte längre anser vaccination av barn mellan 5 och 11 år är nödvändig, såvida barnen inte hör till riskgruppen.

Tidigare har THL rekommenderat vaccin för 5–11-åringar, också sådana som inte hör till riskgruppen eller har personer i sin närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccin till riktigt unga barn i riskgruppen (6 månader till 4 år) skulle ges vaccin efter individuell bedömning av barnets tillstånd. Det är kommunerna (efter årsskiftet välfärdsområdena) som ska erbjuda barnen den individuella bedömningen, säger THL.

Föräldrarna ska få möjlighet att diskutera möjlig vaccination av sina barn vid barnrådgivningen.

Sjukdomar som ökar risken för allvarlig covid-19 är hjärt- och lungsjukdomar och vissa neurologiska sjukdomar. Immunitetsbrist är också en faktor som ökar risken, säger THL.

På sin webbplats redogör institutet (på finska) noggrannare för vilka sjukdomar som gäller.

Institutet för hälsa och välfärd säger att coronavaccinen är trygga att använda också på riktigt små barn.

I övrigt håller THL kvar sin rekommendation vad gäller 12-17-åringar. Barn och unga som hör till riskgruppen ska få tre doser vaccin, de övriga rekommenderas två doser.

Källa: THL