Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortum tog ofördelaktigt lån – nu protesterar småägarna

Uppdaterad 23.11.2022 13:26.
Veli-Matti Reinikkala och Markus Rauramo på Fortums bolagsstämma.
Bildtext Fortums ordförande Veli-Matti Reinikkala och vd Markus Rauramo på företagets extra bolagsstämma i Helsingfors.
Bild: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto

På onsdagen ska Fortum godkänna att staten får 1 procent av bolagets aktier genom nyemission. Det här ses inte med blida ögon av aktieägare.

Småägare väntas delta i Fortums extra bolagsstämma i Helsingfors för att protestera på onsdagen.

Orsaken är det lån som bolagets ledning beslöt att ta och som kostar 1 procent av aktierna. Det betyder att statsägda Solidium får en aktiepott värd 130 miljoner euro.

Många aktieägare frågar sig om det inte fanns något annat sätt för Fortum att säkra sin finansiering än att lyfta ett lån med så dåliga villkor att det var uppenbart att staten försökte få Fortum att tänka om.

Också statens enhet för ägarstyrning har kritiserat ledningen för att inte ha sökt andra former av finansiering tillräckligt aktivt.

Elbörsens garantier kostade

Orsaken till Fortums finansiella problem var de stigande elpriserna i Norden. Fortum har också förlorat stora summor på det tyska bolaget Uniper som Fortum nu håller på att sälja.

Egentligen köps och säljs all el i realtid på den Nordiska elbörsen. Den som säljer el i förväg måste garantera att köparen inte behöver betala mer än det överenskomna priset även om priset skulle råka vara högre den dag då elen levereras.

Om det förväntade framtida priset stiger betalar säljarna därför in skillnaden mellan det överenskomna priset och det förväntade priset till handelssystemet som handlar med framtida elavtal.

Då det förväntade framtida priset under sommaren steg långt över priset i de avtal om framtida elleveranser som Fortum redan avtalat om tvingades Fortum betala in enorma garantisummor till handelssystemet.

Bolagsstämman inelds klockan 12 på onsdag.

Det här har hänt

Eftersom Fortum fruktade att elpriserna och därmed garantisummorna skulle fortsätta stiga under hösten beslöt Forums ledning att för säkerhets skull snabbförhandla med staten om ett lån.

Om Fortum inte skulle ha lyft minst 350 miljoner euro av lånet i slutet av september skulle lånet ha förfallit.

Den risken vågade Fortums ledning inte ta utan lyfte den första delen av lånet för att garantera rätten att vid behov kunna lyfta också resten av lånet.

Ett villkor för lånet är dessutom att staten får en procent till av bolagets aktiestock. Det förverkligas genom en aktieemission som späder ut de andra aktieägarnas andel av bolaget.

En sådan emission kan inte godkännas utan aktieägarnas godkännande. Därför arrangerar Fortum en extra bolagsstämma.