Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stora Kyrkogatan i Ekenäs ska få ny stenbeläggning men först måste de gamla vattenrören bytas ut

Kullerstensgatan Stora Kyrkogatan som leder upp mot gamla stadshuset i Ekenäs.
Bildtext Stora Kyrkogatan går mellan Rådhustorget och Västvallen i Ekenäs centrum.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Stora Kyrkogatan i Ekenäs, som går genom hela Gamla stan från Rådhustorget till Västvallen, ska saneras nästa år.

Stora Kyrkogatan i Ekenäs ska repareras nästa år.

Gatan har länge varit i dåligt skick och därför har tekniska nämnden beslutat om avsevärda förbättringar.

Gatans nya utseende ska ändå passa in i omgivningen.

Gatan ska beläggas med storgatsten vilket är samma sorts sten som finns på Rådhustorget och Basatorget i Gamla stan. Det sista smala avsnittet ner mot Västvallen ska asfalteras, beslutade nämnden.

Också trottoarerna ska asfalteras.

Asfalten ska göra det lättare att röra sig på trottoarerna och ansluta gatan och fastigheterna med varandra.

De totala kostnaderna beräknas uppgå till 420 000 euro. Största delen av kostnaden, 345 000 euro, skulle gå till att belägga gatan med gatsten.

Byggnadsarbetena ska enligt planerna inledas hösten 2023 och avslutas sommaren 2024.

Innan arbetet med den nya beläggningen kan börja måste ändå de över 90 år gamla bruksvattenledningarna på området förnyas.

Stora Kyrkogatan saknar också en enhetlig dagvattenlinje.