Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är resultatet från församlingsvalet klart – se de invalda från alla församlingar i Borgå stift här

Uppdaterad 23.11.2022 15:15.
Snövy över Borgå.
Bildtext Borgå domkyrka.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Församlingarna i Borgå stift har nu 295 nya förtroendevalda i församlingsråden och 565 nyinvalda i kyrkofullmäktige. Här ser du vem som bestämmer i din församling.

På söndag var det församlingsval i alla 354 församlingar i Finland. I Borgå stift finns 45 församlingar och av dem arragerades det val i 29 församlingar. I 16 församlingar hade man inte val eftersom för få ställde upp i valet. I de församlingarna fick alla som ville en plats.

Bland de som kommer att bestämma i församlingarna 2023-2026 är nästan hälften nya och medelåldern är 57 år. Församlingsråden och kyrkofullmäktige ansvarar för att planera, utveckla och styra församlingens verksamhet.

Färre röstade i församlingsvalet

Valdeltagandet i församlingsvalet låg på 12,7 procent i hela landet. Det var lägre än i valet 2018, då deltagandet var 14,4. I Borgå stift var valdeltagandet lite högre än i hela landet, 13,7 procent, men det var också lägre än 2018 då 16 procent av församlingarnas medlemmar röstade.

Larsmo församling var den som röstade flitigast i Svenskfinland. Där låg valdeltagandet på 31 procent. Men också där hade deltagandet sjunkit – år 2018 röstade 37,1 av församlingsmedlemmarna.

Här hittar du alla de nya förtroendevalda

26 av stiftets församlingar hör till en kyrklig samfällighet och i dem arrangerades två val. Medlemmarna valde beslutsfattare till både församlingsråd och samfällighetens kyrkofullmäktige. Om församlingen inte hör till en samfällighet valdes bara medlemmar till kyrkofullmäktige. I listan nedan hittar du alla förtroendevalda i båda organen i alla stiftets församlingar.