Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs Energi vill satsa på mera vindkraft i Österbotten

Från 2022
Vindmöllor i kvällsljus.
Bildtext Vindkraften byggs ut på många håll i Finland just nu.
Bild: Linnea de la Chapelle / Yle

Raseborgs Energi överväger att vara med och investera i nya vindkraftsparker i norra Österbotten.

Det handlar om storskalig produktion av vindkraft, som kan innebära att Raseborgs Energi köper mera aktier i det österbottniska energibolaget Katternö Kraft.

För tillfället äger Raseborgs Energi ungefär tio procent av aktierna i Katternö Kraft, som i sin tur äger andelar i vindkraftsbolagen Puhuri och Rajakiiri.

Det är bolaget Puhuri som förbereder en till tre nya vindkraftsparker i norra Österbotten. Det slutliga beslutet om att bygga parkerna fattas under år 2023 eller 2024.

Om Raseborgs Energi deltar i de planerade vindparkerna i Österbotten, kan det hända att bolaget måste köpa mera aktier i Katternö Kraft. Det skulle innebära att Raseborgs Energis kostnadsansvar för vindkraft skulle stiga från nio till tolv miljoner euro.

Raseborgs Energis andel i vindkraft genom Katternö Kraft motsvarar just nu en sammanlagd produktionseffekt på 7,1 MW.

Vindkraft lönsamt just nu

För tillfället bygger bolaget Puhuri två nya vindparker – och när de blir färdiga vintern 2022–2023 kommer Raseborgs Energis vindkraftsandel att stiga till en produktionseffekt på 9,8 MW.

Vindkraft är just nu det mest lönsamma sättet att producera el. Därför har Raseborgs Energi som målsättning att stegvis delta i nya vindkraftsinvesteringar, efter att man gjort noggranna riskanalyser.

Raseborgs stadsutvecklingssektion beslöt den 21.11 att föreslå stadsstyrelsen att styrelsen för Raseborgs Energi får fullmakt att besluta om de ska delta i de nya vindkraftsinvesteringarna.

Det skulle innebära ett maximalt ekonomiskt ansvar på tolv miljoner euro samt de placeringar i Katternö Kraft som investeringarna kräver.

Raseborgs Energi ser ut att göra rejält plus

Det går överlag bra för Raseborgs Energi. Årets tredje kvartalsrapport visar att resultatutvecklingen som helhet är klart bättre än förväntan.

Elförsäljningsvolymen har ökat med 50 procent jämfört med år 2021. Det har i kombination med högre marknadspriser på elenergi ökat omsättningen kraftigt.

Ökad vindkraftsproduktion och höga marknadspriser har också lett till att elproduktionens omsättning har ökat kraftigt.

Dessutom går det bra för entreprenadverksamheten. Omsättningen som helhet har ökat med 36 procent eller drygt 5,2 miljoner euro sedan år 2021.

Hela årets resultat beräknas landa på ett plus på två miljoner euro. Samtidigt påpekas det att elmarknaden innehåller stora risker och om de blir verklighet kan det innebära att resultatet märkbart försämras.

Därför arbetar Raseborgs Energi extra intensivt med riskhantering för tillfället.

Diskussion om artikeln