Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tarja Parkatti som avslöjade krisen inom äldrevården förlorade i arbetsdomstolen

Uppdaterad 23.11.2022 16:32.
Anonym bild av hemvårdare och äldre.
Bildtext Diskussionen om vården tog fart 2019 efter att Tarja Parkatti rapporterat om missförhållanden på Esperi Cares enhet i Kristinestad. Arkivbild.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Arbetsdomstolen förkastade enhälligt förhandlingsorganisationen för social- och hälsovården Sotes yrkande och dömde till arbetsgivarens fördel.

Käromålet rörde uppsägningen av den belönade vårdaren Tarja Parkatti från ett av Esperi Cares dotterbolag. Hon fungerade även som förtroendeman för bolaget.

Arbetsdomstolen förkastade enhälligt yrkandena och dömde alltså till arbetsgivarens fördel.

Arbetsdomstolen konstaterar i sitt beslut att arbetstagarens utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter i beaktande borde Parkatti ha förstått att hennes agerande i vårdsituationer inte var acceptabelt.

Osakligt beteende

Välmåendebranschen Hali representerade arbetsgivaren och fungerade som svarande i fallet. Arbetsgivarsidan är nöjd med domen.

– Det här betyder att arbetsgivaren även i fortsättningen har möjlighet att ingripa då det gäller osakligt beteende som riktas mot kunderna, konstaterar Jukka-Pekka Tyni förhandlingsdirektör för Hali.

Tyni poängterar att klientsäkerheten är basen till all verksamhet och den får aldrig äventyras.

Han medger också att rättegången varit svår. Det som gör situationen kontroversiell är att en vårdanställd som tidigare fört fram missförhållanden inom vårdsektorn nu själv kritiserats för att ha varit hårdhänt mot sina klienter.

– Självklart var det här ett svårt fall, men det var flera kollegor som berättade vad som hänt och utgående från det fattade domstolen sitt beslut, säger Tyni.

Sote åläggs att ersätta arbetsgivarsidans representant Halis och Esperi Cares dotterbolags rättegångskostnader på dryga 47 000 euro.

Behandlingen av käromålet började i arbetsdomstolen redan i juni. Det är inte möjligt att överklaga arbetsdomstolens beslut.

Parkatti i rätten även tidigare i år

Tarja Parkatti var även del i ett arbetsdiskrimineringsfall i Österbottens tingsrätt tidigare i år och i det fallet var domstolen på Parkattis sida. Domen berörde händelser som ägde rum i februari 2019 på vårdhemmet De gamlas hem i Kristinestad

Tingsrätten dömde i augusti en representant för ett vårdhem i Kristinestad till böter för arbetsdiskriminering. Den dåvarande enhetschefen på vårdhemmet dömdes också att ersätta Parkatti med 500 euro för lidande som orsakats av en kränkning samt ersätta Parkattis rättegångskostnader på 3 500 euro.

Belönad vårdanställd

Bötombon Tarja Parkatti var den som år 2019 larmade om missförhållanden på Esperi Cares enhet i Kristinestad och inledde en omfattande diskussion om situationen på vårdhem.

Parkatti fick flera nationella pris för sitt agerande.

Enligt Sote som alltså nu förlorade i arbetsdomstolen blev Parkatti ansiktet för vårdkrisen och att hon därför blev en nagel i ögat på sin arbetsgivare.

– Några belägg för det här har inte framförts, konstaterar Tyni.

Artikeln är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Hoivakotikriisin paljastanut Tarja Parkatti hävisi työsuhteensa purkuasian työtuomioistuimessa skriven av Päivi Rautanen. Översättning och bearbetning Juho Teir.