Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ukrainare i Österbotten får skräddarsydd vårdutbildning: ”Unik chans för de som inte talar svenska”

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.
Bildtext Ukrainare får en helt skräddarsydd utbildning från YA i samarbete med Folkhälsan.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Yrkesakademin i Österbotten har utbildat omsorgsassistenter sedan 2020. Nu riktar de utbildningen till ukrainare. Förhoppningen är hjälpa dem hitta sin plats i arbetslivet och att underlätta personalbristen inom vården.

Behovet av personer som utbildar sig till omsorgsassistenter är stort och är ett ypperligt komplement till annan vårdpersonal, tycker Joacim Sandbacka, regionchef på Folkhälsan i Österbotten.

– Vi vet ju att det finns en stor brist på behöriga arbetstagare inom äldreomsorgen. Både inom den offentliga, privata och inom tredje sektorn, säger Joacim Sandbacka, regionchef på Folkhälsan i Österbotten.

Sedan en lagändring år 2020 kan omsorgsassistenter jobba på till exempel serviceboenden och inom äldreomsorgen. I dagens läge kan det finnas en omsorgsassistent per tio vårdanställd.

– Det här är ett jättebra komplement när bemanningskravet successivt ökar från och med nästa år, säger Sandbacka.

Utbildningen arrangeras i Folkhälsans enhet på Östanlid i Jakobstad. Det möjliggör ett smidigt samarbete mellan Yrkesakademin i Österbotten och Folkhälsan.

– Fördelen är att de studerande kan komma väldigt snabbt in i själva vårdarbetet, säger Maria Lund, utbildningschef med ansvar för vårdutbildningarna inom YA.

Utbildningen består av två delar från närvårdarexamen.

– Det ger de studerande en fantastisk möjlighet att studera vidare om de vill. För då har de redan avlagt ungefär en tredjedel av närvårdarexamen, säger Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef på YA i Österbotten.

En satsning med mervärde

Utbildningen kommer att resultera i fördelar både för vårdsektorn inom landet, men också för Ukraina.

– Om de väljer att stanna kvar och arbeta i Finland – eller studera vidare – så gagnas vi med duktig och kunnig personal. Men om de väljer att återvända till sitt hemland så har vi bidragit till något gott för att återuppbygga landet, säger Sandbacka.

Tre personer tittar in i kameran och ler.
Bildtext Joacim Sandbacka, Ann-Maj Björkell-Holm och Maria Lund ser fram emot vad den skräddarsydda utbildningen leder till.
Bild: Kati Enkvist / Yle

Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef på YA i Österbotten påpekar att vi i framtiden kommer att ha ett mångkulturellt arbetsliv inom många branscher. Vården är bara en av dem. Och en yrkesutbildning i Finland kräver språkkunskaper i antingen svenska eller finska.

– Nu kan vi göra ett undantag! Och vi är jätteglada att vi från YA:s sida kan utbilda en grupp utan att vi behöver kräva att de har kunskaper i svenska, säger Björkell-Holm.

Och det är något man får vänja sig vid.

– Vi kommer att behöva hitta flexibla lösningar för personer som inte talar svenska men som kommer och vill jobba i Österbotten. Det kommer vi att behöva tackla på olika sätt och hitta varianter – det här är ett sätt att göra det på, säger Björkell-Holm.

Språk- och vårdarutbildning samtidigt

Utbildningen innebär heltidsstudier, där det ingår språkstudier i svenska och de vårdstudier som hör till omsorgsassistentutbildningen. 17 personer antas till utbildningen.

– De som ansöker ska tala ukrainska, får gärna ha tidigare erfarenhet inom vården och språkkunskaper i svenska är också en merit, säger Maria Lund.

Språkundervisningen kommer att ske parallellt med vårdutbildningen. Tack var det nära samarbetet med Östanlid ska tröskeln till att våga börja prata svenska vara låg.

– Det här är en viktig del av att lära sig ett nytt språk – att man får chansen att prata och att man vågar prata, säger Lund

En omsorgsassistent har ett varierande arbete.

– Men man jobbar aldrig självständigt och inte med läkemedel. Men man är till exempel med vid morgonrutinerna, vid måltiderna, man assisterar närvårdaren eller sjukskötaren, säger Sandbacka.

Utbildningen ordnas tack vare extern finansiering från Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Den är avgiftsfri och kommer att inledas den 16 januari.