Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Exceptionell tillväxt i kommunen gav Sibbo Energi stort överskott – därför uppbärs ingen grundavgift på tre månader

Rök stiger ur pipan på ett kraftverk. I förgrunden ligger en stor hög flis som anläggningen bränner.
Bildtext Trots höga elpriser får Sibboborna en utjämning i elräkningen till jul. Arkivbild.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Stor inflyttning till Sibbo med ökad befolkning och företagsamhet som följd syns också i energibolagens bokslut. Utvecklingen kan hålla elpriserna i balans trots stora investeringar under kommande år.

I oktober meddelade Kervo Energi och dotterbolaget Sibbo Energi att deras kunder inte behöver betala grundavgiften för elöverföring i december, januari och februari.

Orsaken är ett överskott som skapades redan mellan 2019 och 2021 när Sibbo kommun hade en exceptionellt stor tillväxt.

2020 och 2021 kasserade Sibbo Energi nämligen in för höga överföringsavgifter, något bolaget erkände och löste genom att sänka överföringsavgifterna i december 2021.

För Sibbo Energi innebar åren en omsättning på 12,8 miljoner euro 2020 och 13,7 miljoner euro 2021.

Kervo Energi-bolagens totala omsättning var 63 miljoner euro 2020 och 65,6 miljoner euro 2021.

– Vi fick då oväntat många nya kunder eftersom det bland annat byggdes många höghus i Nickby och Söderkulla. För två år sedan gav de nya anslutningarna drygt en halv miljon euro, säger direktör för elnät, Osmo Auvinen.

Auvinen betonar att redan några nya kvarter med flervåningshus eller nya företag i till exempel industriområdet Bastukärr kan ge vinster på flera hundratusen euro.

Stigande elpriser och konkurrensen på marknaden har lett till att Energimyndigheten den senaste tiden synat energibolagen och deras vinstmarginaler extra noga.

Energimyndigheten fastställer vilken avkastning som tillåts för elnätsverksamheten enligt elmarknadslagen. Myndigheten övervakar alltså att nättjänsterna är skäligt prissatta och för Kervo och Sibbo energis del behandlas perioden 2020–2023.

Högspänningslinje vid Lembois i Birkaland.
Bildtext Energibolagen ska sanera och bygga ut elnätet i Sibbo under de kommande åren. Arkivbild.
Bild: Jani Aarnio / Yle

Enligt elmarknadslagen får det till exempel inte finnas villkor som är ogrundade eller som uppenbarligen begränsar konkurrensen inom elhandeln.

– Därför valde vi att inte uppbära grundavgiften för de här tre månaderna, säger Auvinen.

Elöverföringsprislistan för Sibbo finns här. Beroende på hurdant avtal man har blir räkningen mellan 9 och 106 euro billigare per månad.

I december 2021 sänkte bolagen alltså de skattefria elöverföringsavgifterna med i medeltal 11 procent i Kervo och 19 procent i Sibbo.

Orsaken var den samma som i år, den rekordkraftiga tillväxten i Kervo och Sibbo.

Enligt Statistikcentralen har folkmängden i Sibbo vuxit med mer än 4 500 personer på 2000–talet trots överlåtelsen av sydvästra Sibbo till Helsingfors.

Befolkningstillväxten har varit som störst under de senaste åren, cirka 500 personer per år (2,4 procent). Den typiska inflyttaren är en barnfamilj med barn i skolåldern.

Skiss över detaljplan
Bildtext Nicby gård hör till de planerade bostadsområden med många hushåll som kommer att behöva ett fungerande elnät. Arkivbild.
Bild: Sibbo kommun

Mellan 2018 och 2021 flyttade 1 524 nya invånare till Sibbo. Den största tillväxten finns i åldersgrupperna 19–39 och 40–64 år. 2020 bodde 21 687 personer i Sibbo, knappt hälften i Nickby och Söderkulla.

Det här syns tydligt i energibolagens kundantal och elproduktion. Som bäst ansluter sig cirka 1 000 nya kunder till bolagens elnät varje år.

– Ju fler invånare och företag det finns i ett område, desto fler är med och delar på kostnaderna för elnätet, och då kan priserna sänkas, säger Auvinen.

Auvinen uppskattar att takten kommer att fortsätta öka, men att 2023 blir ett år med underskott, trots att bolagen gjort vinst för flera miljoner under de senaste åren.

– Vi har gjort underskott under flera år och nu är det dessutom större investeringar på kommande. Elnätet ska saneras och fram till 2036 ska vi dra hundratals kilometer nya ledningar med ny infrastruktur i Sibbo, säger Auvinen.

Diskussion om artikeln