Hoppa till huvudinnehåll

Strömsö

Bort med risiga och råddiga rabattkanter – lär dig fläta vide och få tydlig gräns mellan blommor och grus

Bort med risiga och råddiga rabattkanter - Spela upp på Arenan

Vide är ett väldigt användbart naturmaterial i trädgården. Tack vare följsamheten kan man göra olika mönster, runda och vågiga former eller till och med hörn.

En tydlig rabattkant gör trädgårdsarbeten som ogräsrensning lite lättare när man vill hålla sina planteringar snygga. En avdelare med naturmaterial framhäver blommor och växtlighet och ger rabatten en vacker inramning.

Att fläta vide är ett gammalt hantverk. Det är också roligt att testa olika flätmetoder för att skapa unika mönster.

Att plocka vide i naturen hör inte till allemansrätten utan kräver tillstånd av markägaren. Men vide växer snabbt och är lätt att odla. Till rabattkanten på Strömsö har vi använt lokalodlat rödvide. Rödvide är mörkt i färgen och skiftar mot grönt, vilket ger vackra skiftningar mot rabattens växter.

Flätad videkant mellan grus och blomrabatt.
Bildtext Rabattkant av rödvide.
Bild: Monica Storm / Yle

Torrt och färskt vide används till olika saker

Torkat och uppblött vide är det som oftast används till korgflätning, växtstöd och som här till rabattkanter.

Vill man ha en synligt flätad rabattkant, bör videt torkas först. Videt skördas på hösten och får torka över vintern. Efter torkning har det tappat ungefär hälften av sin vikt.

Innan det skall användas läggs videt i blöt i t.ex. ett kar eller i en presenning, 7-10 dagar, så att det blir mjukt och följsamt att arbeta med.

Köper man odlat vide levereras det oftast i knippen med grenar i samma tjocklek, vilket gör flätningen enklare och snabbare och ger ett jämnt resultat.

Videknippen ligger på grus.
Bildtext Lokalodlat rödvide från Österbotten.
Bild: Monica Storm / Yle

Färskt vide skördas tidigt på våren innan saven stiger och används genast. Färskt vide passar till kojor och staket, som man vill ha täta och gröna, eftersom det rotar sig lätt och börjar växa. Från varje litet öga man ser i barken, kommer det att växa kraftiga rötter.

Man sticker bara ner videslanorna i marken, gärna 30-50 cm, och flätar eller binder dem till önskad form.

Vide är en mycket livskraftigt växt och därför rekommenderas inte att plantera vide nära dräneringsrör och husgrunder.

Buntar med videslanor hopbundna med band
Bildtext Odlat vide är lätt att fläta med då de levereras i knippen med grenar av samma längd och utan förgreningar.
Bild: Monica Storm / Yle

En stomme av armeringsjärn håller längre

Till stommen använde vi 50 cm långa armeringsjärn. Vi slog ner dem ordentligt i marken med cirka 20 cm mellanrum. Använd gärna en mall som anger hur högt flätverket ska bli så är det enklare att få till samma höjd på stommarna.

Symmetriskt flätad videkant sett oppifrån.
Bildtext Ca 20 cm mellan stommarna gör det lätta att fläta.
Bild: Monica Storm / Yle

Avståndet mellan armeringsjärnen är en smaksak och kan varieras. Ett kortare avstånd än 20 cm gör att flätningen blir lite svårare, men ju längre avstånd man har, desto mindre tydligt blir det flätade mönstret.

Flätad videkant intill en blomrabatt.
Bildtext Flätmöstret framträder tydligt.
Bild: Monica Storm / Yle

Stommen kan också göras av grövre träpinnar, men en stomme av järn står kvar länge. Det lätt att byta ut videt och fläta en ny kant om man har gjort en stomme av armeringsjärn. En stomme av vide kan rota sig och börja växa.

Så här flätar du:

Flätar man en rund formation är det bara att börja på valfritt ställe och fläta upp till valfri höjd. Om man gör en rabattkant som har början och slut, flätar man endera fram och tillbaka eller i samma riktning. Mönstret varierar beroende på vilken metod man väljer.

Börja med att lägga ut tre slanor, en för var och en av de tre första armeringsjärnen. Placera dem så att de grövre ändarna ligger cirka 5 cm in bakom pinnarna, medan resten av grenarna ligger på framsidan.

En hand placerar videkvistar omlott med metallpinnar.
Bildtext Börja varje varv så här om du flätar med tre grenar.
Bild: Monica Storm / Yle

Starta genom att fläta den första grenen, som är instucken bakom den första pinnen, så att den hamnar framför de följande två metallpinnarna och in bakom den tredje. Ta sedan den andra grenen och fläta den på motsvarande sätt med början från den andra metallpinnen, alltså framför, framför, bakom. På samma sätt gör du med den tredje slanan.

Det går också bra att fläta varannan framför och varannan bakom, vilket ger en annan effekt.

Tre videkvistar instuckna mellan metallpinnar.
Bildtext Starta nästa varv från andra hållet på samma sätt som du började.
Bild: Monica Storm / Yle
Videkvistar inflätade till en rabattkant framför ett staket.
Bildtext ”Framför, framför, bakom”, lyder Lenas flätningsramsa.
Bild: Monica Storm / Yle

När man kommer till slutet av en gren blir den för tunn att fläta med. Låt sista biten gå in bakom ett armeringsjärn där den får låsa sig så att den inte spretar ut mot framsidan. Fortsätt med nästa slana och placera den med den tunnare änden bakom armeringsjärnet.

Skarva alltså alltid tunn ände mot tunn och tjock ände mot tjock. När man uppnått önskad höjd klipper man bort alla spretande ändar med sekatör.

Spretiga videkvistar korsar varann bredvid en blomrabatt.
Bildtext Klipp bort de skarvade ändarna som spretar in mot kantens baksida först när du flätat klart.
Bild: Monica Storm / Yle

Då vide är ett naturmaterial kommer det att förmultna med tiden. Ju fuktigare förhållanden, desto snabbare är nedbrytningen. Ligger jord alldeles intill bryts videt ner snabbare.

Blommande rabatt med en låg kant av flätad vide framför blommorna och ett högt staket bakom.
Bildtext Videt smälter in med växtligheten.
Bild: Monica Storm / Yle