Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsk investerar miljoner i ett nytt avloppsreningsverk – hoppas på lokala entreprenörer

Träbyggnad och ett metallstängsel i ett mörkt vinterlandskap.
Bildtext Det gamla avloppsreningsverket i Kapellby kommer att rivas när det nya reningsverket har byggts klart.
Bild: Milena Hackman / Yle

Det gamla avloppsreningsverket är gammalt och behöver bytas ut. Förnyelsen beräknas kosta 3,7 miljoner euro och kommunen tar gärna emot offerter av lokala entreprenörer.

Investeringen i Kapellby avloppsreningsverk är den största i investeringsplanen för de närmaste åren i Lappträsk.

Enligt kommunens budget för 2023 och ekonomiplan för de närmaste åren uppgår nästa års investeringar till sammanlagt cirka två miljoner euro. Avloppsreningsverkets andel i nästa års budget är hälften, en miljon euro.

Kommunen ska nu konkurrensutsätta hela jobbet med att förnya avloppsreningsverket.

– Jag hoppas att entreprenörer från närområdet noterar att vi har ett sådant här stort jobb på gång.

Det här säger Kristiina Tikkala. Hon är teknisk direktör i Lappträsk.

Det gamla reningsverket behöver förnyas

Tanken är att konkurrensutsättningen öppnas i januari eller februari nästa år.

Kommunen ska också ansöka om miljölov och hoppas få det beviljat av regionförvaltningsverket senast i maj. Under våren och sommaren får entreprenören sedan söka om bygglov och på hösten kan arbetet med det nya avloppsreningsverket påbörjas. Målet är att reningsverket ska vara klart till sommaren 2024.

– Det som vi har i bruk i Kapellby är gammalt och det har kommit anmärkningar i flera år från från närings-, trafik- och miljöcentralen om att förnya det, så nu gör vi det, säger Tikkala.

Närbild på metallstängsel.
Bildtext Kapellby avloppsreningsverk är gammalt och i behov av förnyesle.
Bild: Milena Hackman / Yle

När det nya reningsverket i Kapellby är byggt ska civiltjänstcentralens avloppsreningsverk i Ingermansby tas ur bruk eftersom det är för litet och föråldrat.

Civiltjänstcentralens avloppsvatten kommer ledas till det nya reningsverket via en transportavloppsledning.

Just nu har Lappträsk tre avloppsreningsverk i bruk, ett i Porlom, ett i civiltjänstcentralen och ett i Kapellby.

– Reningsverket på civiltjänstcentralen är litet och känsligt för störningar. Ett större reningsverk är säkrare och renar också vattnet bättre, konstaterar Kristiina Tikkala.

Metallstängsel i ett mörkt vinterlandskap.
Bildtext Att riva avloppsreningsverket i Kapellby beräknas kosta 200 000 euro.
Bild: Milena Hackman / Yle

Transportavloppsledningen mellan civiltjänstcentralen och Kapellby byggs 2024 och 2025. Enligt en preliminär kostnadskalkyl kostar ledningen och dragningen 500 000 euro.

Att riva det gamla reningsverket i Kapellby beräknas kosta 200 000 euro och ett nytt reningsverk går enligt de första preliminära beräkningarna på 3 miljoner euro.

– Sådana här kostnader är svåra att räkna ut eftersom världsläget är osäkert och priserna på material kan variera. Till exempel steg priset på stål trefaldigt i år, konstaterar tekniska direktören Kristiina Tikkala.

Ett nytt lån måste tas för investeringen i reningsverket, men kommunens lånestock kommer att ligga kvar på en skälig nivå de närmaste åren, står det i budgetförslaget.

Diskussion om artikeln