Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bildningsdirektör: Fulla daghem i Raseborg beror inte på babyboom – allt fler barn under tre år fyller platserna

Ett rött hus skymtar bakom träd. Det är snö på gården och någrab arn åker pulka. Det är Österbo daghem.
Bildtext Alla platser i Österbo daghem är fulla från och med januari 2023.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Allt flera barn behöver kommunal dagvårdsplats i Raseborg, men det beror inte på att det föds flera barn. Orsaken är att allt fler barn under tre år behöver plats i kommunalt daghem, säger bildningsdirektör Tina Nordman.

Det pågår inte en babyboom i Raseborg, säger stadens bildningsdirektör Tina Nordman.

Det skulle man ju tro då det är så ont om platser inom småbarnspedagogiken att staden planerar ett nytt daghem i Karis. Dessutom finns det över 50 barn i Österby som går i daghem utanför Österbo daghem som finns i närheten av Österby skola.

Daghem i Raseborg är fyllda till bristningsgränsen

17:50

Tina Nordman räknar upp hur många barn som fötts i Raseborg de senaste åren:

  • 2018 föddes 225 barn

  • 2019 var antalet 199

  • 2020 steg det till 221

  • 2021 föddes 224 barn

  • 2022 har det hittills fötts omkring 156 barn

Det handlar inte heller om att barnfamiljer flyttar till Raseborg och ökar invånarantalet så att tjänstemännen får fundera och grubbla på hur de ska placera daghemsbarnen, förklarar Nordman.

– Utflyttningen är större än inflyttningen och vi vet att även barnfamiljer flyttar från Raseborg.

En kvinna i prickig skjorta och blå tröja, hon heter Tina Nordman.
Bildtext Raseborgs bildningsdirektör Tina Nordman har inget svar på varför allt flera under tre år behöver daghemsplats i Raseborg.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Det som det handlar om är att allt flera barn under tre år behöver daghemsplats.

– Hittills har många föräldrar haft barnen hemma så länge de varit under tre år och lyft hemvårdsstöd. Nu söker sig allt flera till kommunal dagvård. För till exempel två år sedan var 35 procent av dem som är under tre år i kommunal dagvård, nu är siffran över 40 procent.

Familjedagvårdarna minskar

Dessutom har antalet familjedagvårdare minskat.

– Vi har nu mellan tio och tolv familjedagvårdare i hela Raseborg, för några år sedan hade vi 35. Det betyder att barnen i familjedagvård flyttas till daghemmen.

Tina Nordman vet inte varför allt flera i Raseborg väljer att sätta sina småbarn i kommunal dagvård jämfört med tidigare.

Sonen tillbaka i Österby

Heidi Rehn hör till dem som har ett barn i familjedagvård. Dottern har plats i den enda familjedagvård som finns i Österby.

I början av året berättade Heidi Rehn för Yle Västnyland att sonen går i Björkebo daghem eftersom det inte fanns plats i Österbo daghem som finns i närheten av hemmet. Det fungerade också bra, men nu är han så att säga på hemmaplan igen, i Österbo daghem.

En kvinna i röd-vitrutig sljorta och grå tröja står i ett daghemsrum. Hon heter Heidi Rehn.
Bildtext Nu har Heidi Rehn båda barnen i dagvård i Österby, nära hemmet.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Femtiotre barn från Österby är utplacerade i andra daghem än i det egna närdaghemmet. Det beror även på att en del föräldrar valt ett annat daghem än Österbo, en del går i språkbad i centrum av Ekenäs och andra behöver skiftesvård.

– Det är inte möjligt att placera dem i Österbo daghem så som läget är nu, säger Tina Nordman. Det enda alternativet är att bygga till för att få flera avdelningar eller öka antalet familjedagvårdare, vilket inte är lätt.

Ny utredning av daghem och skola i Österby och Västerby

Bildningsnämnden i Raseborg vill nu utreda helheten i Österby med skola, daghem och förskola. I samband med det finns också en översyn av Västerby skola.

Fullmäktige beslöt år 2020 att Västerby skola ska stängas då eleverna får plats i Österby skola utan tilläggskostnader. Staden kontrollerar elevantalet varje år, men trots att antalet elever sjunker i Österby skola så kan eleverna i Västerby ännu inte flytta dit.

Men bildningsnämnden vill nu alltså ha en ny utredning för att ta reda på vad som skulle kunna göras för att eleverna i Västerby snabbare skulle kunna flytta till Österby, även med tilläggskostnader.

Sex teckningar av daghemsbarn. De är målade i granna färger.
Bildtext Fina teckningar i Österbo daghem.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Antalet elever i Österby skola kommer att vara på ungefär samma nivå under de kommande åren så därför skulle det behövas större lokaler för att eleverna från Västerby skola ska få rum.

Dessutom behövs det platser inom småbarnspedagogiken och platser för dem som är under tre år. Allt det här leder till att bildningsnämnden vill att staden gör en större utredning hur man kan ordna småbarnspedagogiken och undervisning i Österbyområdet.

– Om utredningen godkänns i fullmäktige i december så börjar vi fundera på helheten, men det tar tid innan en ny plan når beslutsfattarna. Det händer inget under nästa år, säger Tina Nordman.

Vi är inom föräldraföreningen i Västerby är oroliga för det konstanta hotet om nedläggning

― Minea von Wright, ordförande för föräldraföreningen i Västerby skola

Nordman säger att om man ser på hela Ekenäsområdet så finns det dagvårdsplats åt alla barn.

– Men även på hela Ekenäsområdet är de lediga platserna allt färre, vi har ännu inte samma situation som i Karis, men vi verkar vara på väg ditåt. Då skulle ett alternativ vara att bygga till i Österby och då blir det lediga platser i andra daghem.

Ledsna föräldrar då dagis i Västerby stängde

Det fanns tidigare ett daghem i Västerby som staden stängde för några år sedan. Det gjorde föräldrar väldigt ledsna, säger Minea von Wright som är ordförande för föräldraföreningen i Västerby skola.

– Det betydde att underlaget för Västerby skola minskade. Det känns också ledsamt för dagisets del då man tänker att det nu behövs mera platser. Vi med barn i Västerby skola är inte förvånade över att efterfrågan på daghemsplatser är så här stort eftersom det flyttar in många barnfamiljer till det här området.

En kvinna i grå tröja, hon heter Minea von Wright.
Bildtext Ordföranden för föräldraföreningen i Västerby skola, Minea von Wright, vill ha klara besked: Vad kommmer att hända med Västerby skola?
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Tina Nordman anser ändå inte att staden gjorde fel som stängde Vesterby daghem.

– Nej, inte med tanke på de siffror vi hade då. Det var en dyr enhet och vi har platser inom Ekenäsområdet. Vi har inte heller behövt bygga till efter stängningen, så jag anser att det beslut som fattades var bra.

Jag tycker att de små skolorna är viktiga för våra beslutsfattare

― Raseborgs bildningsdirektör Tina Nordman

Minea von Wright säger sig förstå att man såg på de siffror som då fanns i budgeten.

– Men vi tänker att vi vill ha kvar skolan, ett daghem och en förskola. Vi förstår att man ser på statistiken med antalet barn, men vi är ändå besvikna att det gick på det här sättet med dagiset.

Arbetsro behövs i Västerby

Minea von Wright vill att både elever och lärare ska ha arbetsro.

– Vi inom föräldraföreningen i Västerby är oroliga för det konstanta hotet om nedläggning. Vi upplever att den här oron leder till att familjer väljer andra skolor för sina barn för att slippa osäkerheten och för att inte behöva byta skola. Vi önskar att staden utredde det här ordentligt och att politikerna fattar beslut som gör att vi inte behöver fundera fram och tillbaka.

Minea von Wright hoppas förstås att utredningen visar att Västerby skola behövs och att staden vill satsa på den.

– Jag hoppas att man utvecklar även de områden som inte finns i stadskärnan.

Fyra fordon i lego står uppställda bredvid varandra. De finns på ett daghem.
Bildtext Bilar färdiga för lek i Österbo daghem.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Tina Nordman tycker att Raseborg satsar även på små skolor.

– För ett par år sedan föreslogs det att skolorna i Snappertuna och Bromarv skulle stängas, men man ville ha mera utredningar. Så jag tycker att de små skolorna är viktiga för våra beslutsfattare.

Diskussion om artikeln