Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Läkare är överens: Covid-19 borde inte klassas som allmänfarlig smittsam sjukdom

Någon har kastat ett munskydd på gatan.
Bildtext Munskydden har vi sagt farväl till. Nu tycker en grupp smittskyddsläkare i Finland att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig sjukdom.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Sjukdomen borde inte längre klassas som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Så är budet i ett brev till Social- och hälsovårdsministeriet, undertecknat av 16 smittskyddsansvariga och ledande läkare.

Sedan coronapandemins utbrott i februari 2020 har covid-19 klassats som en allmänfarlig sjukdom. Det har den också i Sverige, men till skillnad från Finland så hävde man där klassificeringen från och med april i år.

Nu tycker en grupp smittskyddsläkare i Finland att det är hög tid att göra det här också. De argumenterar att det inte längre är effektivt att förhindra smittspridning genom tvångsåtgärder mot den enskilde, alltså karantän. Därför uppfylls inte längre kriterierna.

Man har inte kunnat förhindra sjukdomsspridningen med karantän sedan sommaren 2021

― Asko Järvinen, infektionsöverläkare

I brevet påpekar läkarna också att de åtgärder som möjliggörs av klassificeringen inte längre är i bruk.

– Att vidrätthålla klassificeringen utöver det nödvändiga saknar laglig grund, och ökar osäkerheten samt den olämpliga allokeringen av resurser i ett redan överbelastat hälsovårdssystem.

Brevet har bland annat undertecknats av ansvariga smittskyddsläkare vid kommunerna Helsingfors, Tammerfors, Esbo, Vanda, Uleåborg och Åbo.

Kriterier för en allmänfarlig smittsam sjukdom

För att en smittsam sjukdom ska klassas som allmänfarlig så behöver den uppfylla tre kriterier.

  1. Smittsamheten är stor

  2. Sjukdomen är farlig

  3. Åtgärder mot en insjuknad, person som misstänks vara insjuknad och/eller exponerad förhindrar spridning

Källor: Asko Järvinen, Finlex

Klassificeringen borde redan ha slopats

Asko Järvinen, infektionsöverläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, säger att sjukdomens klassificering redan har varit obefogad en längre tid.

– Man har inte kunnat förhindra sjukdomsspridningen med karantän sedan sommaren 2021, när den smittsamma deltavarianten blev allmän.

Järvinen understöder kravet i brevet, att degradera sjukdomens klassificering till en övervakningspliktig sjukdom.

– När kriterierna som finns i lagen inte mera uppfylls så borde statsrådet upphäva beslutet.

Klassificering av smittsamma sjukdomar

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar finns det tre kategorier för smittsamma sjukdomar.

  • Allmänfarlig är den högsta kategorin, dit hör covid-19 i dag. Hit hör också exempelvis hepatit A och mässling eftersom deras spridning kan hindras genom karantän.

  • Till nästa kategori hör övervakningspliktiga sjukdomar, här hittar vi bland annat hiv och hepatit B.

  • I den tredje kategorin finns andra smittsamma sjukdomar som enligt lag inte behöver övervakas.

Källa: Finlex, THL

Vad skulle det få för följder om man ändrar på klassificeringen?

– Det att den inte skulle vara allmänfarlig skulle inte förändra situationen nämnvärt. Vissa karantänsbeslut skulle falla bort, men dom görs ju inte mera för att förhindra smittspridning.

– Praktiska följder skulle det inte ha, annat än det att dagpenningen för smittsamma sjukdomar skulle upphöra.

Enligt Järvinen skulle en kategorisering som övervakningspliktig räcka till för det som i dag behövs, att övervaka sjukdomen.

Infektionsöverläkaren Asko Järvinen på HUS
Bildtext Asko Järvinen tänker sig att statsrådet borde häva beslutet när covid-19 inte längre uppfyller kriterierna för allmänfarlig smittsam sjukdom.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Skulle det påverka vaccinationsstrategin?

– Det är separata beslut som man måste göra.

Järvinen kommenterar ändå den nuvarande vaccinationspolitiken, och uttrycker en besvikelse för att beslut påverkas av politik och diskussion snarare än vetenskapliga data.

– För tillfället vet vi att de rekommenderade vaccinationerna ger ett väldigt bra skydd. Det finns inga medicinska skäl att utvidga vaccinationerna.