Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Problem med försenade utredningar på Polisinrättningen i Österbotten – en enskild kriminalkommissarie i blickfånget

Uppdaterad 25.11.2022 17:12.
Pohjanmaan poliisilaitoksen Kaustisen yksikön ulko-ovi.
Bild: Juha Kemppainen / Yle

Biträdande justitiekanslern har hittat betydande försummelser vid polisinrättningarna i Östra Nyland och i Österbotten.

Enligt biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen har talrika förundersökningar av våld i nära relationer och sexualbrott vid polisinrättningarna i Östra Nyland och Österbotten fördröjts utan grund.

För Österbottens del handlar det om totalt tretton fall som Puumalainen fastnat vid och i tolv av dessa har samma kriminalkommissarie fungerat som förundersökningsledare. I de allra flesta av fallen har det handlat om misshandel av barn.

I några av fallen har det gått så länge att åtalsrätten preskriberats.

”Jag finner det väldigt oroväckande att det i många försenade förundersökningar handlar om misstankar om misshandel mot barn”, skriver Puumalainen i sin utredning.

Puumalainen konstaterar att även om de försenade utredningarna koncentreras till en förundersökningsledare, så tyder det hela på att man på polisinrättningen i Österbotten har allvarliga problem med organisationen och uppföljningen av undersökningarna.

I ett par av de ovan nämnda fallen hade polisen inte vidtagit några utredningsåtgärder efter att åklagaren hade avslagit polisens framställning om en begränsning av förundersökningen.

20 000 fall per år

Kari Puolitaival från Österbottens polisinrättning skriver i ett e-postmeddelande att man har försökt lösa problemen genom att flytta resurser inom inrättningen. Det är ändå inte helt oproblematiskt att ge över fall till andra utredare.

Två andra saker som påverkar är enligt Puolitaival att polisen har många fall och att omsättningen på brottsutredare är stor.

”Just nu har vi cirka 10 000 öppna fall. Varje år utreder vi cirka 20 000 brott, om man inte räknar med trafikförseelser”, skriver Puolitaival.

Puolitaival skriver att man tar saken på stort allvar och gör allt man kan för att liknande situationer inte ska uppstå igen.

”Polisen i Österbotten har utvecklat sin brottsutredning mycket de senaste åren”, skriver han.

Enligt Puolitaival förnyade man organisationen sommaren 2021 och utvecklade förbehandlingen av ärenden. Förändringar är på kommande också när det gäller utredning av fall där offren är barn.

Polisen hänvisar till resursbrist

I de redogörelser som polisinrättningarna lämnat in åberopades det otillräckliga antalet anställda som den främsta orsaken till att förundersökningarna har fördröjts.

Puumalainens utredning visar dock att resursbrist inte på egen hand förklarar varför förundersökningen dröjt. Särskilt anmärkningsvärt var att resursfrågan inte kunde förklara de allvarligaste försummelserna.

Biträdande justitiekanslerns undersökning ledde till flera åtgärder. Det ska bland annat göras en förundersökning om tre undersökningsledares förfarande.

Artikeln är uppdaterad 25.11.2022 klockan 17.12 med Kari Puolitaivals kommentarer.