Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Personalen vid Åbolands sjukhus är försiktigt hoppfull om planerna på en tvåspråkig hälsocentral: “Vi har väntat på det här alla dessa år”

Uppdaterad 25.11.2022 08:57.
En ljushårig kvinna iklädd en kofta med röd-vitt mönster.
Bildtext Ann-Maj Johansson är tf. koordinerande överskötare vid Åbolands sjukhus.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Den svenska vården är det absolut viktigaste att tänka på i planeringen av en tvåspråkig hälsocentral vid Åbolands sjukhus, tycker sjukhuspersonalen.

Planerna på en tvåspråkig hälsocentral får tummen upp av Ann-Maj Johansson, som är tf. koordinerande överskötare vid Åbolands sjukhus.

– Planerna låter jättebra, för det här har vi strävat efter i många, många år. Jag tror att det här har enbart goda konsekvenser för oss i och med att det nu verkar som att vår högsta dröm går i uppfyllelse och vi äntligen får en tvåspråkig hälsocentral till Åbolands sjukhus, säger Johansson.

Frågan om en tvåspråkig hälsocentral i nuvarande Åbolands sjukhus har stötts och blötts i flera omgångar under årens lopp i och med att social- och hälsovårdsreformen dragit ut på tiden.

Nu verkar det som att planerna kan bli verklighet, i och med att ombyggnaden av Åbolands sjukhus för social- och hälsovårdens behov nämns i beredningen av investeringsplanen för de kommande åren i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Ännu har inget beslut fattats om saken, utan det sker i december när välfärdsområdets fullmäktige behandlar investeringsplanen.

En gul byggnad med många fönster.
Bildtext Åbolands sjukhus finns på Kaskisgatan i Åbo.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

En hur stor omställning skulle det bli att jobba i en tvåspråkig hälsocentral inom välfärdsområdet, i och med att patientantalet och verksamhetens omfattning säkerligen blir större?

– Jag vill ännu inte spekulera kring framtiden när det gäller personalstyrka och dylikt, men jag är medveten om att patientantalet förstås kommer att öka. Vi kommer att köra igång med planeringen efter att vi har fått ett positivt beslut, säger Johansson.

Hurdana krav som ställs på själva byggnaden ifall en tvåspråkig hälsocentral blir verklighet vill Johansson heller inte kommentera i detalj.

– Den gamla byggnaden kommer nog säkert att genomgå en skönhetsoperation, så att säga, och nybygget som kommer på sjukhusets innergård blir en modern byggnad som uppfyller kraven, men mer än så vill jag inte säga i det här skedet. Men det finns klara planer på hur vi kommer att gå vidare efter att ett beslut har fattats, säger Johansson.

En korridor med tegelgolv i ett sjukhus och stolar på rad.
Bildtext Åbolands sjukhus erbjuder vård på två språk i dagens läge, men i framtiden kan sjukhuset bli en tvåspråkig hälsocentral inom Egentliga Finlands välfärdsområde.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Svenskan det viktigaste att tänka på i planeringen

Johansson berättar att många i personalen vid Åbolands sjukhus jobbade vid sjukhuset redan år 2009, när man för första gången körde igång planeringen av en tvåspråkig hälsocentral i Åbolands sjukhus.

– Vi har väntat alla dessa år, och nu vågar vi vara lågmält positiva innan det slutgiltiga beslutet kommer, säger Johansson.

Vad tycker då personalen är viktigt att tänka på i planeringen av en tvåspråkig social- och hälsocentral?

– Svenskan förstås, den är viktig för oss. Det är också viktigt att personalen som vi har i sjukhuset idag får och vill stanna kvar och jobba i den nya hälsocentralen, säger Johansson.

En ljushårog kvinna iklädd en kofta med röd-vitt mönster.
Bildtext Ann-Maj Johansson är försiktigt hoppfull om planerna på en tvåspråkig hälsocentral vid Åbolands sjukhus.
Bild: Maria Lammassaari / Yle

Hon tror inte att en tvåspråkig hälsocentral kommer att medföra stora förändringar när det gäller språkkraven för personalen.

– Vi har hela tiden haft ett krav att den som jobbar här måste kunna svenska. Alla som jobbar på Åbolands sjukhus i dag jobbar inom en tvåspråkig enhet, så tvåspråkigheten är inget nytt för oss. Svenskan är och har alltid varit det viktiga för oss, och alla dessa år har vi haft principen att det är patientens språk som styr i vårdsituationen, säger Johansson.

Därför hoppas Johansson att vårdpersonal som är svenskspråkig eller kan svenska söker sig till Åbolands sjukhus också i fortsättningen.

Hoppas på att personalen inkluderas i planeringen

Johansson betonar också vikten av att personalen vid Åbolands sjukhus aktivt får vara med i planeringen av den nya hälsocentralen.

– Planeringen har varit en del av vår vardag under alla dessa år och jag hoppas att det blir så också i fortsättningen, säger Johansson.

Är det något med planerna som oroar er?

– Inte för tillfället, vi är nog vana med förändringar vid Åbolands sjukhus. Vi har en otrolig personal och fin samhörighet här på jobbet som har klarat av tidigare förändringar under åren, så jag tror nog att vi kommer att klara också det här suveränt, säger Johansson.

Diskussion om artikeln