Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Så här kan Helsingfors ansikte utåt bli i framtiden – förslaget ”Saaret” vann stadens planeringstävling för Magasinstranden intill Salutorget

Från 2022
Förslaget ”Saaret” har enligt juryn en lyckad stadsbild och arkitektur samt skapa en balanserad fortsättning på Helsingfors havsnära centrum.

Det vinnande förslaget avslöjades på torsdagen. På delad andra plats kom förslagen ”Boardwalk” och ”Makasiinipromenadi” medan ”Ahti” fick fjärde pris.

Bakom förslaget Saaret ligger det nordiska fastighetsinvesteringsbolaget Niam och kapitalfondbolaget Taaleri.

Som planerare står arkitektbyråerna White Arkitekter och K2S. K2S är kända för Kampens kapell konstruerat i trä, medan White Arkitekter bland annat är belönade för sin träarkitektur.

Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen presenterade vinnaren och han fungerade också som ordförande för juryn.

Människor framför trevåningshus. Husen har växtlighet på taken och i bakgrunden kan man se Helsingfors domkyrka.
Bildtext Planen Saaret har gröna tak.
Bild: Saaret / Helsingin kaupunki

– I en krävande tävling var Saaret ett balanserat förslag och en fint planerad helhet. Där finns genialitet, där finns monumentalitet och lätthet, sa Vartiainen när han summerade vad som påverkat juryns val.

Juryn ansåg att planen på ett förtjänstfullt sätt förstått platsens natur och att tävlingsbidraget väl motsvarar de givna kraven.

Tävlingen var ingen traditionell arkitekttävling utan riktade sig till företag inom byggnads- eller fastighetsbranschen eller till konsortium de bildat.

Avsikten med tävlingen var att skapa ett koncept för hur Magasinstranden ska se ut i framtiden.

Magasinstrandens tävlingsbidrag Saaret.
Bildtext Planen sträcker sig längs stranden från Salutorget mot Olympiakajen.
Bild: Helsingin kaupunki.

Helt fria händer fick deltagarna alltså inte, utan vilkoren var bland annat att allmänheten också i framtiden skulle kunna promenera längs strandstråket och att området skulle bilda en helhet med Helsingfors redan existerande gångcentrum. Det planerade arkitektur- och designmuseet skulle också ha sin plats.

För museibyggnaden kommer en separat tävling att anordnas.

Tävlingen har kritiserats

Sättet att planera området har kritiserats. Nybyggen längs Magasinstranden förändrar den ikoniska vy som möter besökare som anländer från sjöss.

– Det spelar ingen roll vem som nu fått första pris, säger stadsforskare Kaarin Taipale i en intervju till Yle där hon kommenterar tävlingen.

– Eller det spelar en roll, men det man nu valt är vem staden säljer till, vilken investerare som får köpa ett stycke nationalmiljö.

Det finns inget beslut om att bygga ännu, varken om arkitekt- och designmuseet eller för resten av området.
Länge planerades ett Guggenheim-museum vid Södra kajen. De planerna rann ut i sanden efter flera år av förhandlingar.