Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Idrottshallens budget ser ut att svälla med en halv miljon – men hallen kan förbättra Pargas livskraft

Uppdaterad 25.11.2022 08:56.
PIF:s handbollsherrar tränare i PIUG, januari 2018.
Bildtext Idrottshallen i PIUG är i flitig användning, av skolorna på dagen och idrottsföreningarna på kvällen. För tillfället finns inga lediga halltider.
Bild: Yle/Janne Isaksson

Den nya idrottshallen eller allaktivitetshallen som planeras i Pargas beräknas bli dyrare än väntat. Nu föreslår man att budgeten höjs med 650 000 euro till totalt 3,75 miljoner.

Pargas stad håller för tillfället på att sammanställa en ny ansökan om statsstöd för den nya idrottshall som planeras intill idrotts- och ungdomsgården PIUG. Men på grund av att priserna gått upp beräknas hallen bli betydligt dyrare än väntat.

Mikael Enberg, vd för PIUG Ab och fritidssekreterare vid Pargas stad, medger att planeringsgruppen fört flera diskussioner kring hallens finansiering.

– Precis som mycket annat har förhöjda byggkostnader och höga el- och värmekostnader även påverkat det här projektet, men vi är övertygade om att vi hittar en lösning. I december ska vi lämna in en ansökan för statsstöd, säger Enberg.

Staden planerar att ansöka om bygglov för idrottshallen under vintern och förutsatt att hallen beviljas statsstöd inleds byggarbetet under nästa sommar.

De flesta föreningar sa att smärtgränsen går ungefär vid 40 euro i timmen. Blir det mycket dyrare än så, inverkar det på verksamheten

― Mikael Enberg, vd för PIUG Ab

Budgeten för den nya idrottshallen höjdes redan i våras till 3,1 miljoner euro och nu föreslås att budgeten höjs med ungefär 650 000 euro till, till 3,75 miljoner. Samtidigt föreslås det också att stadens andel i hallen stiger från 800 000 till 1,2 miljoner euro. Byggherren PIUG Ab anhåller även om att staden går i borgen för ett lån på högst 1,8 miljoner euro.

– Det blir några hundratusen till, men vi måste vara realistiska. Det gäller för byggherren PIUG Ab att ta mera lån och kanske kan staden även höja sin andel i projektet. Ett sätt är också att försöka få in mera inkomster, säger Pargas stads fastighetschef Seppo Pihl.

Enberg ser det ändå inte som hållbart att allt för mycket höja hyrorna för användarna. I samband med planeringen av hallen gjordes en utredning där man frågade föreningarna hur stor hyra de har möjlighet att betala.

– De flesta föreningar sa att smärtgränsen går ungefär vid 40 euro i timmen. Blir det mycket dyrare än så, inverkar det på verksamheten. De har helt enkelt inte råd att hyra hallen så mycket som de skulle ha behov av, säger Enberg.

Mässor kan ge extra inkomster

Ett annat sätt att få inkomster är att hyra ut hallen för exempelvis olika evenemang, men det betyder också att idrottsföreningarna inte kan utnyttja hallen på samma sätt. Många mässor behöver också förberedas flera dagar i förväg, vilket betyder att både skolorna och idrottsföreningarna inte kan använda hallen. Enberg medger att det kräver mycket planering för att få allt att fungera så smidigt som möjligt.

– Det kräver förstås mycket planering för att få allt att fungera så smidigt som möjligt. Det är också viktigt att boka in mässor och andra evenemang i god tid, så att föreningarna vet om det och kan planera sin verksamhet. Men jag tror nog att vi får det att fungera, säger Enberg.

Klart är att behovet av en idrottshall i Pargas är stort. Idrottshallen i PIUG är fullbokad varje vecka.

En man som sitter vid ett skrivbord.
Bildtext Seppo Pihl ser det som viktigt att Pargas får en ny idrottshall.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Viktigt att hallen är tillräckligt stor

Arbetsgruppen som planerar idrottshallen har även diskuterat andra sätt att spara in på kostnaderna. Ett stort diskussionsämne har varit om gången som skulle binda samman PIUG och den nya hallen verkligen är nödvändig. Gången beräknas kosta ungefär 150 000 euro. Gången ses ändå som viktig eftersom den gör att hallen kan användas mer mångsidigt.

– Det är helt klart att gången ger ett mervärde och det har också varit majoritetsägarens, alltså Pargas stads, önskemål att gången ska förverkligas, säger Enberg.

I den nya idrottshallen finns ingen publikläktare eller café som i PIUG. Planeringsgruppen har även minskat storleken på omklädningsrummen och slopat en del av förrådslokalerna. Pihl ser det inte som möjligt att minska på kostnaderna genom att lämna bort något.

– Jag har väldigt svårt att hitta något som det går att spara in på, det skulle kanske vara storleken i så fall. Men jag tycker det är mycket viktigt att ha en tillräckligt stor hall, säger Pihl.

Enberg medger att PIUG Ab har ett stort ansvar för att se till att idrottshallen blir verklighet.

– Nu har jag haft mycket funderingar kring hur vi ska få det att gå ihop. Men jag försöker mera se det som en utmaning. Jag vet ju hur viktig den här hallen kommer att bli för föreningarna och för hela Pargas, säger Enberg.

Stadsstyrelsen behandlar idrottshallens nya budget och låneborgen på sitt möte den 30 november.

Diskussion om artikeln