Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ambassadör på besök i Närpes betonar vikten av nordiskt samarbete: ”En enorm möjlighet för Finland”

En kvinna med axellångt blont hår sitter i en stol.
Bild: Juho Teir / Yle

Finsk-svenska relationerna har blivit tätare och intensivare i och med världsläget och enligt ambassadör Maimo Henriksson bör samarbetet med hela Norden fortsätta utvecklas.

Ambassadör Maimo Henriksson från Finlands ambassad i Stockholm var på besök i Närpes under torsdagen och bekantade sig med det lokala näringslivet.

– Intrycket är väldigt positivt och jag är imponerad av det kunnande som här finns. De företag vi har besökt är väl i och för sig kommunens största, men jag har ändå varit väldigt förvånad av skalan, hur stort det är, hur avancerat det är och hela det proffessionella greppet och man blir väldigt stolt som finländare att vi har sådant här kunnande i vårt land.

Enligt henne kunde man så väl i Närpes och Österbotten samt hela Finland dra stor nytta av Sverige om man skulle förstå att satsa på vårt västra grannland.

I och med världsläget och det ryska anfallskriget mot Ukraina har fokus redan allt mer skiftat från den ryska marknaden till de nordiska länderna.

Enligt Henriksson har man redan på utrikes- och säkerhetspolitikens område kommit till en helt nivå vad gäller intensiteten i kontakter.

– Vi håller att se det samma gällande näringslivet, men kanske inte så konkret så som det har skett på utrikes- och säkerhetspolitikens område. Jag hoppas vi får se det här extra klivet framåt i finsk-svenska näringslivskontakter också inom kort, säger hon.

Finland har ett gott rykte i Sverige

Det sker också mycket i Sverige och speciellt i norra Sverige där man håller på att investera upp till 100 miljarder på den gröna omvandlingen. Det här borde Finland också dra nytta av.

– Att slå sig ihop med de svenska företagen och vara med om den gröna omvandlingen, som också sker i Finland men i lite mindre skala, är en enorm möjlighet för Finland.

– På grund av det som skett här i vårt närområde, har vi ett momentum eftersom Finland har ett väldigt gott rykte i Sverige för tillfället.

En kvinna står framför en tavla. Hon har ett stort leende på läpparna.
Bildtext Enligt Maimo Henriksson borde Finland samarbeta med Sverige för att locka mer arbetskraft till Norden.
Bild: Juho Teir / Yle

Men precis som i Österbotten är det även i norra Sverige enorm brist på arbetskraft. Henriksson anser att Finland och Sverige borde samarbeta mer för att locka arbetstagare från lite mera fjärran områden.

– Vi borde se oss själva som en region och samarbeta i den här frågan. Jag ser det här som nästan livsviktigt för Finland för att vi ska ha en tryggad välfärd också under de kommande årtiondena.

Henriksson föreslår till exempel kampanjer ute i världen där man tillsammans kunde berätta om arbetsmöjligheterna i vår del av världen.

Enligt henne kan också ukrainarna komma till stor nytta i Finland.

– Det är förstås en balansgång eftersom man inte vill utnyttja folk som är i nöd, men på sikt kan det nog gynna både Finland och Ukraina om vi får en del ukrainare att stanna här i Finland.

– De här personerna är brobyggare och kanske grundar företag som fungerar i båda länderna och på det sättet blir det en win-win-situation för båda länderna.

Bättre krisberedskap med nordiskt samarbete

Henriksson tror starkt på att det nordiska samarbetet utökas i framtiden.

– Om någonting positivt har kommit ut ur det här krigseländet så är det att den finsk-svenska relationen har blivit så mycket tätare och intensivare. Här är otroligt mycket positiva möjligheter för finska aktörer vare sig vi talar om näringslivet eller samhälleliga aktörer.

– När det gäller att bygga upp krisberedskap så är det klart att det blir bättre om vi kan tackla kommande kriser tillsammans med våra nordiska och inte minst svenska vänner.